ایجاد کردن Forest ، Domain Trees و Child Domains (fa-IR)

ایجاد کردن Forest ، Domain Trees و Child Domains (fa-IR)

ایجاد کردن Forest  ، Domain Trees و Child Domains

 

هر سروری که روی آن ویندوز سرور ۲۰۰۸ میباشد، میتواند به عنوان دومین کنترولر نیز کار کند. شما یک سرور را با اینستال کردن باینری binaries لازم برای سرویس دومین اکتیو دایرکتوری Active Directory Domain Services - AD DS و پیکربندی آن توسط ویزارد Dcpromo.exe به دومین کنترولر تبدیل و پیکربندی میکنید .

زمانی که شما در حال ایجاد یک دومین کنترولر در یک forest جدید، domain tree جدید یا domain جدید هستید، شما باید با اکانت local Administrator یا اکانتی که امتیاز administrator دارد بر روی کامپیوتر محلی local machine لاگان کنید. سپس نصب و راه اندازی آغاز میشود. اکانت Administrator به صورت یک اکانت یوزر با ویژگیهای کامل administrator در دومین ساخته خواهد شد. این به معنای آن است که این اکانت عضو یوزرها، Domain Users و  گروه هایDomain Admins  خواهد شد .

وقتی شما یک forest جدید ایجاد میکنید، سرور باید یک IP ثابت static IP  داشته باشد. بعد از اینستال کردن DHCP در forest جدید، شما میتوانید به دومین کنترولر یک IP قابل تغییر dynamic IP اختصاص دهید. با این حال اگر این دومین کنترولر، سرور DNS نیز میباشد شما نباید IP قابل تغییر dynamic IP به آن اختصاص دهید. دلیل آن این است که آدرس IP برای یک سرور DNS باید ثابت باشد تا عملیات DNS معتبر و قابل اطمینان باشد .

کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 1 and 3 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 2. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: completed

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: completed

  • Patris_70 edited Revision 2. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (2 items)