نصب باینری اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

نصب باینری اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

نصب باینری اکتیو دایرکتوری

 

باینری شامل اجزای ویندوز میباشد که سبب میشود سرور قادر به دومین کنترولر شود و همچنین به عنوان ابزار administration عمل کند. شما میتوانید باینری اکتیو دایرکتوری را با تایپ فرمان servermanagercmd –install adds-domain-controller اینستال کنید. این دستور باینری اکتیو دایرکتوری را اینستال میکند که رول Active Directory Domain Services را روی سرور فعال میکند .

شما همچنین میتوانید از قابلیت Add Role در مدیریت سرور Server Manager استفاده کرده و آن را اینستال کنید. برای اینکار مراحل زیر را انجام دهید :

بر روی Start کلیک کرده و سپس Server Manager را کلیک کنید .

روی Roles کلیک کرده، سپس روی Add Roles کلیک میکنیم. در ابتدا شما صفحه Welcome را مبینید که روی Next کلیک میکنید .

در صفحه Server Roles ، رول Active Directory Domain Services را انتخاب کرده و Next را کلیک میکنیم. سپس صفحه معرفی سرویس دومین اکتیو دایرکتوری را مشاهده خواهید کرد که Next را کلیک میکنید .

در صفحه تایید Confirmation ، روی Install کلیک کرده و وقتی اینستال بطور کامل انجام شد، Close را کلیک میکنید .

دنیای واقعی : قبل از اینستال کردن اکتیو دایرکتوری، شما باید اکانتهای لوکال local accounts و فایل ها و فولدرهای رمزگزاری شده encrypted با استفاده از ابزار EFSInfo را چک و بررسی کنید . به علت اینکه دومین کنترولرها اکانتهای لوکال local accounts یا کلیدهای رمزگزاری cryptographic keys جدا ندارند، زمانی که شما یک سرور را به دومین کنترولر تبدیل میکنید، همه اکانتهای لوکال local accounts و تمام مجوزها certificates و کلیدهای رمزنگاری cryptographic keys را از روی سرور پاک و حذف میکند . همه فایل های رمزگزاری شده و دیتاهای ذخیره شده با استفاده از Encrypting File System - EFS باید قبل از اینستال کردن اکتیو دایرکتوری رمزگشایی شوند یا دیگر بطور دائم غیر قابل دسترسی میشوند .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

 

Leave a Comment
  • Please add 7 and 2 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)