SharePoint 2010: Forms Based Authentication configureren voor SharePoint 2010 Deel 1 (nl-BE)

SharePoint 2010: Forms Based Authentication configureren voor SharePoint 2010 Deel 1 (nl-BE)Het doel van dit how-to is het stap voor stap uitleggen hoe je Form Based Authentication (FBA) kan inrichten voor jouw SharePoint omgeving. In dit eerste deel laat ik zien hoe je de Asp.Net SQL database aanmaakt en hoe je Central Administration configureert.

Wanneer je SharePoint 2010 Foundation of Server voor het eerst installeert wordt er standaard gebruik gemaakt van Windows Authentication.

In sommige situaties is dit niet praktisch en wilt U een andere manier van authenticatie hanteren. In de hier onderstaande stappen wordt uitgelegd hoe U dit kan inrichten voor uw SharePoint omgeving.

Wanner word FBA gebruikt:

 

  • Indien men toegang wilt lenen aan klanten die niet in onze Active Directory mogen
  • Indien men toegang wilt lenen aan externe consultants

 

het Installeren van ASP.NET_SQL

In het kader van een deftige installatie, moet de gebruiker over Admin rechten beschikken. Bijvoorbeeld Gokmania.local\SPFARM die lokale Administrator –en Farm Administrator is, is de juiste gebruiker voor de installatie. Zorg ervoor dat SPFARM ook SQL rechten heeft.

 

  • SQL Server Database Creator
  • SQL Server Security Administrator

 

Gebruik het procedure hieronder om ASP.NET te installeren:

1. Log in op de application server waaronder SharePoint 2010 geinstalleerd staat.

2. Start CMD en navigeer tot C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\V2.0.50727>aspnet_regsql.exe

3. Een scherm « Welcome to the ASP.NET SQL Server Setup Wizard » komt te voorschijn. Klik Next

4. Kies voor « Configure SQL Server for application services ».

5. Assistant gaat de hostname vragen van onze SQL Server en kies nadien voor een database. Kies <default> of een al bestaande database.

 

6. Installatie begint.

7. Na een paar seconden heeft hem al gedaan, klik dus enkel op finish.

 

8. Log in op SQL Server Management Studio

 

9. Voor de zekerheid, dubbelcheck dat uw SQL Server wel « mixed mode » aanvaardt

10. Vervolgens via Object Explorer > Security > Logins > “New Login…”. En geef als Username: FormGokan ||Password: Vision1T

 

11. Dan moet FormGokan rechten krijgen op de database, dat er juist gecreëerd werd. Rechter muisklik op de database « ASP » en open Sécurity -> Users -> New user. Voeg FormGokan toe en geef hem DB_OWNER roles

 

  • User name : FormGokan
  • Login name : FormGokan
  • Database role Membership : db_owner

 

Central Administration configuratie voor FBA


1. Log in op de application server waar SharePoint 2010 op staat en open IIS 7
  

 

2. Kies uw Application Pool van Central Administration. Hier gaan wij enkel 2 elementen wijzigen: Connection Strings || Providers

 

3. Kies Connection Strings en maakt een new enty. Voeg uw ServerNaam, Credentials en Database naam en klik op OK

 

4. Onder Providers, klik op .NET Roles.. en “ADD” een nieuwe role

5. Zorg ervoor dat U ook dezelfde scherm krijgt! kies uw Type, ConnectionStringName, …

 

6. Check uw FBARoleProvider

7. Weer onder Providers selecteer nu .NET Users en weer een Add

8. Zorg ervoor dat U ook dezelfde scherm krijgt! kies uw Type, ConnectionStringName, … en klik op OK

 

9. Cruciaal maar hoeft niet! Kijkt goed onder uw Web.Config indien alle wijzigingen gesaved worden.

explore op Central Administration.

 

Open Web.Config met Notepad

Check FBAMembershipProvider en FBARoleProvider:

 

Samenvatting

Dit was het eerste deel van deze serie. In dit deel hebben we ons gericht op het aanmaken van de Asp.Net SQL database en de configuratie van Central Administration. In het volgende deel laat ik zien hoe je de SharePoint site configureert en ga ik in op problemen die je tegen kan komen bij het configureren van FBA.

Leave a Comment
  • Please add 5 and 1 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
Page 1 of 1 (1 items)