Lista edytorów skryptów Powershell:

 

Nazwa

Konsola/Edytor

Koszt

Zrzut ekranu

Komentarz
PowerShell ISE Oboje Darmowy  Narzędzie zawarte w PowerShell wersji 2.0. W systemie Windows Server 2008R2 może być doinstalowany jako dodatek systemu (feature).
PowerGUI Script Editor Oboje Darmowy/$200  Narzędzie dołączone do pakietu PowerGUI. Pozwala na budowanie graficznych narzędzi wykorzystujących konsolę mmc opierających swoje działanie o cmdlety PowerShella.
Wersja płatna zawiera dodatkowe rozszerzenia.
Idera PowerShell Plus Oboje $199 na użytkownika
PoshConsole Konsola Darmowy
PowerShell SE Edytor Darmowy
PowerSE Edytor Darmowy
Admin Script Editor Edytor $99/$199/$299
Primal Script 2012 Edytor $299  Edytor skryptów obsługujący ponad 50 języków m.in PowerShell, VB Script czy JavaScript.
PowerShell Studio 2012 Edytor $299  Pakiet pozwala nie tylko na tworzenie skryptów PowerShell’a, ale również na łatwe budowanie graficznych aplikacji opartych o pracę PowerShell’a poprzez wbudowanego projektanta formularze.
Power WF Edytor przepływu danych $649  Pozwala na tworzenie skryptów PowerShell w formie graficznych przepływów danych.
VIM  Konsola Darmowy  Przydatne narzędzie jeśli chcesz edytować skrypt w konsoli. 

Natywna konsola PowerShell'a jest opisana tutaj.

Inne języki

Ten artykuł dostępny jest również w językach: