نحوه نصب و راه اندازی سرویس اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور 2008 R2 (fa-IR)

نحوه نصب و راه اندازی سرویس اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور 2008 R2 (fa-IR)

ابتدا در run کامند dcpromo را تایپ کرده و اینتر میکنیم

مرحله نصب شروع می شود در این مرحله next  را انتخاب کنید

در این مرحله نیز سازگار بودن Active Directory  را توضیح میدهد و next

 

در این مرحله اگر می خواهید Active Directory خود را به یک  دامین دیگه  به دامین خودتون اضافه کنید و یا به یک فارست دیگه اضافه بشود و یا خودش یک دامین جدید در یک فارست جدید بشود من در اینجا گزینه دوم را انتخاب می کنم

در این مرحله نام دامنه خودم را مشخص می کنم

در این قسمت نامه دامنه شما در شبکه بررسی میشود که با این نام وجود نداشته باشد

در این قسمت می توانیم functional level  را مشخص کنیم که با چه دامنه هایی سازگار باشد من در اینجا 2008 را انتخاب می کنم

 

سرویس دهنده نام DNS را بررسی می کند در صورتی که فعال نباشد فعال کنیم و یا نام سرور دیگری معرفی کنیم

در این قسمت نام سرور DNS تنظیم میشود

در صورتی که سرور شما آی پی استاتیک نداشته باشد این پیغام ظاهر شده و به شما می گوید یا آی پی استاتیک تنظیم کن و یا بگو از  DHCPسرویس میگیره " سعی کنید همیشه اول آی پی استاتیک بگذارید

در این قسمت پیغام مربوط به نام سرور DNS  را میدهد که باید سرویس DNS راه اندازی بشود

در این قسمت مسیر فایل های مهم را سوال می کند که فولدر SYSVOL حتما باید در درایو با فرمتNTFS  باشد اماNTDS  خیلی اهمیت به NTFS بودن درایو نمیدهد


در این مرحله باید پسورد برای موقع ریکاوری کردنActive Directory  را وارد کنید

یک گزارشی از تنظیمات را میدهد

شروع به نوشتن اطلاعاتActive Directory  میکند

و پایان

و بعد سرور ریستارت میشود

شمای کلی از Active Directory

 

Leave a Comment
  • Please add 1 and 6 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added tags, title, changed font and font size

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added tags, title, changed font and font size

  • Well, good article about active directory

  • مرسی

    Greate article

    Thanks

Page 1 of 1 (3 items)