آماده سازی برای راه اندازی یا خارج کردن از سرویس Decommission دومین کنترولرها (fa-IR)

آماده سازی برای راه اندازی یا خارج کردن از سرویس Decommission دومین کنترولرها (fa-IR)

آماده سازی برای راه اندازی یا خارج کردن از سرویس Decommission  دومین کنترولرها

 

قبل از راه اندازی یا از سرویس خارج کردن دومین کنترولرها، شما باید یک برنامه یا لیست از پیش نیازها، تغییرات لازم اصلاحات و تاثیرکلی آن روی شبکه ایجاد کنید. طرح یا برنامه خود را با بازنگری در فصل دوم: نصب یا اینستال کردن Forest  ، Domain Trees و Child Domains جدید، ایجاد کنید .

دومین کنترولرها میزبان host دیتابیس اکتیو دایرکتوری هستند و عملیات مربوطه را اداره میکنند. اکتیو دایرکتوری از یک مدل multimaster replication استفاده میکند که یک محیط توزیع شده distributed environment ایجاد میکند که در آن دیگر یک دومین کنترولر به تنهایی برای جوابگویی به لاگان و احراز هویت نیست. این مدل اجازه میدهد که همه دومین کنترولرها برای لاگان و احراز هویت استفاده شوند. آن همچنین به شما اجازه میدهد تا اطلاعات استاندارد دایرکتوری را تغییر دهید بدون آنکه در نظر بگیرد شما از کدام دومین کنترولر استفاده میکنید .

همچنین دومین کنترولرها میتوانند نقش ویژه ای از operations masters و سرور گلوبال کاتالوگ داشته باشند. همانطور که در فصل ششم : نگهداری و مدیریت Operations Masters صحبت شده، operations masters ها کارهایی است که فقط میتواند توسط یک دومین کنترولر معتبر انجام شود . سرورهای گلوبال کاتالوگ کپی بخشی یا جزئی partial replicas از دیتای تمام دومین های داخل یک forest را به خاطر تسهیل در جستجوی دایرکتوری برای فهرست منابع در دومین های دیگر و مشخص کردن عضو گروه های universal در خود ذخیره میکنند .

زمانی که اولین دومین کنترولر را در یک forest ایجاد میکنید، این دومین کنترولر میزبان رول های operations master مربوط به forestwide و domainwide میباشد و همچنین به عنوان سرور گلوبال کاتالوگ در دومین نیز کار یا عمل میکند. وقتی شما اولین دومین کنترولر را در یک دومین domain ایجاد میکنید، این دومین کنترولر میزبان رول های operations master مربوط به domainwide میباشد و همچنین به عنوان سرور گلوبال کاتالوگ در دومین نیز کار یا عمل میکند .

هر دومین در تشکیلات یا سازمان باید حداقل دارای دو دومین کنترولر باشد . اگر یک دومین دارای یک دومین کنترولر باشد، شما تمام دومین و اکانتها را در اتفاق افتادن یک فاجعه، میتوانید از دست بدهید. اگر چه ممکن است که شما با استفاده از یک نسخه پشتیبان backup ، دومین را ترمیم یا بازگردانی کنید، اما شما تا زمان بازگردانی یا ترمیم کامل، مشکلات متعددی خواهید داشت. بطور مثال، یوزرها نمیتوانند به دومین لاگان کنند و یا نمیتوانند صاحب اعتبار دسترسی به منابع دومین شوند .

هر site باید حداقل یک دومین کنترولر داشته باشد. اگر یک دومین کنترولر در یک site در دسترس نباشد، کامپیوترهای مربوط به این site ، برای لاگان و احراز هویت از دومین کنترلرهای site های دیگر استفاده میکنند که این میتواند بر روی زمان واکنش اثر قبل توجهی داشته باشد .

هر site باید داری یک سرور گلوبال کاتالوگ باشد. اگر یک سرور گلوبال کاتالوگ در یک site در دسترس نباشد، کامپیوترهایی که در این site هستند برای جستجو منابع دومین های دیگر در forest از سرورهای گلوبال کاتولوگ site های دیگر استفاده میکنند. همچنین سرورهای گلوبال کاتالوگ در زمان لاگان و احراز هویت استفاده میشوند و دلیل آن این است که عضو گروه های universal مربوط به همه دومین ها در داخل یک forest را در خود ذخیره میکنند. اگر سرور گلوبال کاتالوگ در site در دسترس نباشد و عضو گروه universal در قبل کش cached نشده باشد، دومین کنترلری که پاسخ گوی لاگان یوزر و احراز هویت است برای به دست آوردن اطلاعات، احتیاج دارد تا با یک سرور گلوبال کاتالوگ در site های دیگر ارتباط برقرار کند و اطلاعات را به دست بیاورد .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوریLeave a Comment
  • Please add 2 and 3 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)