انجام وادار کردن Forcing برای حذف دومین کنترولرها (fa-IR)

انجام وادار کردن Forcing برای حذف دومین کنترولرها (fa-IR)

انجام وادار کردن Forcing برای حذف دومین کنترولرها

شما میتوانید با انجام مراحل زیر یک دومین کنترولر را مجبور به حذف کنید :

ابتدا Start را کلیک کرده، سپس روی Command Prompt کلیک سمت راست کرده و در آخر Run As Administrator را کلیک میکنیم .

در خط فرمان، این فرمان را بنویسید dcpromo /forceremoval ، این فرمان سبب میشود که ویزارد اینستال سرویس دومین اکتیو دایرکتوری با مد حذف اجباری استارت شود .

اگر دومین کنترولر میزبان هرگونه رول های operations master یا یک سرور DNS و یا گلوبال کاتالوگ GC سرور باشد، پیغامهای هشدار مشابه که در شکل ۱۴-۳ میبینید را خواهید دید که در آن توضیح داده شده است که چگونه حذف اجباری در محیط شما، بقیه را تحت تاثیر قرار میدهد. بعد از آنکه شما توصیه ها را بررسی کردید و امکانات لازم (در صورت امکان داشتن) را انجام دادید، برای ادامه Yes را کلیک کنید .

شکل ۱۴-۳ بررسی هر یک از هشدارها

زمانی که ویزارد اینستال سرویس دومین اکتیو دایرکتوری آغاز شد و صفحه Welcome page نشان داده شد، Next را کلیک کنید .

در صفحه Force The Removal Of Active Directory Domain Services ، همانطور که در شکل ۱۵-۳ مشاهده میکنید، اطلاعات مربوط به حذف با اجبار سرویس دومین اکتیو دایرکتوری و نیاز به عملیات پاک کردن metadata را بازنگری کنید، سپس Next را کلیک کنید .

شکل ۱۵-۳ بازنگری هشدار حذف با اجبار

اگر دومین کنترولر یک سرور DNS باشد که دارای zones integrated با اکتیو دایرکتوری است، شما یک یا چندین پیام هشدار خواهید دید که بستگی به تعداد Active Directory–integrated zones ها دارد که حذف میشوند. قبل از آنکه با کلیک OK ادامه دهید، اطمینان حاصل کنید یک سرور DNS دیگر این zones ها را دارد. همچنین به خاطر داشته باشد که شما احتیاج دارید تا به صورت دستی DNS delegations را با اشاره به این سرور پاک یا حذف کنید .

در صفحه Administrator Password ، از شما درخواست نوشتن و تایید پسورد برای اکانت لوکال ادمین بر روی سرور میشود. شما احتیاج دارید تا یک پسورد برای اکانت لوکال ادمین مشخص کنید، چون دومین کنترولرها اکانت های لوکال ندارند اما سرورهای مستقل یا سرورهای member اکانت لوکال ادمین دارند و وقتی که اکتیو دایرکتوری حذف میشود این اکانتها ساخته میشوند. Next را کلیک کرده و ادامه دهید .

در صفحه خلاصه Summary ، گزینه های را بررسی کنید. اگر بخواهید، میتوانید این تنظیمات را بیرون برده Export و در یک فایل پاسخ answer file ذخیره کنید که میتوانید از آن برای demote کردن دومین کنترولرهای دیگر به صورت unattended استفاده کنید. وقتی دوباره Next را کلیک کنید، ویزارد از گزینه هایی که شما انتخاب کردید استفاده کرده و دومین کنترولر را demote میکند. این کار دقایقی طول میکشد.

در آخر، در صفحه ویزارد اینستال سرویس دومین اکتیو دایرکتوری، را Finish کلیک کنید. شما میتوانید Reboot On Completion را انتخاب کرده تا سرور به صورت اتوماتیک restart شود یا میتوانید بعد از این که حذف اکتیو دایرکتوری تمام شد، این کار را انجام دهید .

 

وقتی یک دومین کنترولر با اجبار حذف میشود، ویزارد اینستال سرویس دومین اکتیو دایرکتوری این کار ها را انجام میدهد :

اکتیو دایرکتوری و سرویس های مربوطه را از روی سرور حذف میکند.

نوع اکانت کامپیوتر را تغییر میدهد.

یک دیتای مدیریت امنیتی اکانتهای لوکال local Security Accounts Manager - SAM و  یک اکانت لوکال ادمین local Administrator ایجاد میکند .

شما میتوانید با فرمان یک دومین کنترولر را از یک دومین با اجبار حذف کنید. در زیر میتوانید این فرمان ها را ببینید :

dcpromo /unattend /forceremoval

/AdministratorPassword:NewLocalAdminPassword

/RemoveApplicationPartitions:yes

/RemoveDNSDelegation:yes

/RebootOnCompletion:yes

اگر دومین کنترولر operations master نیز باشد، Dcpromo با خطا خارج میشود. برای اینکه Dcpromo را مجبور به ادامه کنیم، از پارامتر زیر استفاده میکنیم :

 

/DemoteFSMO:yes

این پارامتر در صورتی که دومین کنترولر، یک سرور DNS یا یک سرور گلوبال کاتالوگ باشد، Dcpromo خطاها را نادیده میگرد و به کارش ادامه میدهد و خارج نمیشود .

وقتی فرمان کارش به پایان رسید، Dcpromo با یک کد return code برگشت خارج میشود . یک کد بازگشت return code از 1 تا 10 موفقیت را نشان میدهد. یک کد بازگشت return code از 11 تا 100 شکست یا ناموفق بودن را نشان میدهد. متن خطا را یادداشت کنید تا در صورت لزوم اقدام مناسبی را انجام دهید .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 3 and 4 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)