Popularne Moduły PowerShell (pl-PL)

Popularne Moduły PowerShell (pl-PL)


Wstęp

Artykuł ten zawiera listę modułów powszechnie stosowanych przez społeczność Windows PowerShell'a. Wiele z tych projektów jest wydana na licencjach open source i jest zlokalizowana na witrynie CodePlex lub Technet Script Center. Więcej informacji na temat modułów PowerShell'a można znaleźć w anglojęzycznym artykule "An Introduction to PowerShell Modules".

Lista modułów

Nazwa Cecha Nazwa modułu / przystawki Opis
Active Roles Management Shell for Active Directory Cmdlety Moduł ActiveRoles Management Shell for Active Directory
jest zbiorem cmdletów dla Windows PowerShell. Komendy te są zaprojektowane by pomóc administratorowi podczas automatyzacji codziennych, powtarzalnych zadań zarządzania jak np. tworzenie, usuwanie czy modyfikowanie obiektów AD.
AD Replication Cmdlety Domyślny moduł Active Directory PowerShell jest bardzo dobrym modułem do zarządzania użytkownikami czy innymi zasobami usługi AD. Jednakże brakuje je cmdletów zwuązanych z zarządzaniem replikacją. Przedstawiony moduł ADReplication dostarcza niezbędnych cmdletów by uzupełnić braki związane z zarządzaniem replikacją obiektów.
BSonPosh Cmdlety bsonposh Moduł BSonPosh jest zbiorem wielu użytecznych komend.
Client Manager Cmdlety Moduł PowerShell'a do dodawania i usuwania funkcji systemu Windows 7.
DnsShell Cmdlety DNSShell DnsShell jest modułem pozwalającym na administrację usługą Microsoft DNS. Moduł został napisany dla PowerShell 2.0.
EZOut
Cmdlety
EZOut
Narzędzie, które pomaga w tworzeniu plików xml prezentacji typów i formatów w PowerShellu. Autorem jest James Brundage.
File System Security Cmdlety NTFSSecurity Zarządzanie uprawnieniami w PowerShell'u jest nieco lepsze niż w VBS czy w wierszu poleceń gdzie nie ma większości cmdletów wykorzystywanych na co dzień jak np. Raportowanie czy dodawanie uprawnień. PowerShell bazowo posiada tylko cmdlety Get-ACL oraz Set-ACL jednakże wszystkie pozostałe element związane z nadawaniem uprawnień są pominięte. Ten moduł zamyka te braki.
FTP Client Cmdlety PSFTP Moduł PSFTP pozwala na połączenie się i zarządzanie zawartością kont serwerów FTP. Pozwala na wylistowanie zawartości folderów, pobieranie czy wysyłanie plików do serwerów ftp.
Kerberos Module Cmdlety Kerberos Moduł ten daje dostęp do pamięci podręcznej biletów Kerberos'a jak np. narzędzie klist.exe.
Local User Management Module Cmdlety Moduł Local User Management zawiera zestaw funkcji do włączania/wyłączania, tworzenia, usuwania czy modyfikacji lokalnych użytkowników i grup.
OData PowerShell Explorer Cmdlety OData Explorer jest narzędziem pozwalającym na przeglądanie usług OData za pomocą wiersza poleceń lub GUI używając WPK za pośrednictwem pakietu Microsoft PowerShell.
PKI Cmdlety PKI Moduł ten dostarcza zestaw cmdletów pozwalających na lokalne lub zdalne zarządzanie urzędem certyfikacji.
PowerBook Cmdlety Facebook PowerBook is the Facebook Module for Windows PowerShell. PowerBook allows you to use many of Facebook features and interact with Facebook via Windows PowerShell. PowerBook contain 24 PowerShell functions that allow you to do most of Facebook actions. PowerBook is the result of integration between Windows PowerShell and Facebook Developer's Toolkit v3.0.
PowerChumby
Cmdlety
PowerChumby
PowerChumby jest połączeniem skryptu Perl CGI oraz modułu PowerShell pozwalającym na kontrolowanie środowiska Chumby.
PowerDbg Cmdlety PowerDbg jest biblioteką dla PowerShell'a pozwalającą na łatwe tworzenie skryptów do automatyzacji WinDBG/CDB. Można używać PowerDbg zarówno dla Kernel Mode jak i User Mode.
PowerEvents Cmdlety PowerEvents jest modułem dla Windows PowerShell 2.0 zaprojektowanym by ułatwić tworzenie, aktualizowanie czy usuwanie rejestracji zdarzeń WMI. Pozwala on na proste tworzenie filtrów zdarzeń WMI jak i inicjalizowanie przepływu tych zdarzeń. Wykorzystując stałą rejestrację zdarzeń, można wykonywać zaawansowane funkcje monitorowania stacji roboczych czy serwerów, które w przeciwnym wypadku wymagałoby wdrożenie specjalistycznych produktów do monitoringu. Ponieważ WMI zawiera niezwykle obszerny zakres informacji pozwala monitorować prawie każdy z obiektów dostępnych na komputerze.
PowerShell Admin Modules Cmdlety PAMSysInfo
PAMShares
PAMMath
PAMEnv
PAMDisks
PAMRestorePoint
PAMStability
PAMADSNAPHSOT
PAM dostarcza szereg modułów związanych z administracją systemem Windows. Moduł gromadzi w jednym narzędziu funkcje związane z administrowaniem plikami i folderami, połączeniami sieciowymi czy zadaniami użytkowników oraz innych administratorów.
PowerShell Community Extensions Cmdlety, Skrypty, Dostawcy PowerShell Community Extensions (PSCX) ma na celu dostarczenie zestawu przydatnych cmdletów, dostawców, aliasów, filtrów, funkcji oraz skryptów dla Windows PowerShell stworzonych przez zainteresowanych członków wspólnoty.
PowerShell EventLogWatcher Cmdlety Moduł PowerShell'a dostarczający dodatkowe funkcjonalności związane z dziennikiem zdarzeń systemu Windows. Możliwe jest zarejestrowanie subskrypcji oraz zdefiniowanie akcji jaka ma być wykonana na wystąpienie nowego zdarzenia w dzienniku. W pewnym sensie można wykorzystać to narzędzie do kontrolowania pracy systemu.
PowerShell Management Library for Hyper-V Cmdlety Projekt ten dostarcza do PowerShell'a zestaw cmdletów pozwalających zarządzać rolą Hyper-V.
PowerShell Module for DHCP Cmdlety Microsoft.DHCP.`
PowerShell.Admin
Jest to moduł PowerShella pozwalający na administrowanie rolą Microsoft DHCP.
PowerShell Pack Cmdlety, Skrypty, Dostawcy WPK Łatwe i szybkie tworzenie zaawansowanych interfejsów użytkownika z poziomu PowerShell'a dzięki wykorzystaniu ponad 600 skryptów.
TaskScheduler Wylistowanie, tworzenie oraz usuwanie zadań w ramach harmonogramu zadań.
FileSystem Monitorowanie plików i folderów, sprawdzanie duplikujących się plików oraz sprawdzanie zajętości miejsca.
ISEPack Modyfikacja środowiska skryptowego ISE dodając ponad 35 nowych skrótów.
DotNet Przeglądanie załadowanych typów, odnajdywanie metod danego typu .NET oraz COM.
PSImageTools Konwertowanie, obracanie, skalowanie, przycinanie oraz pobieranie informacji o zdjęciach.
PSRSS Czytanie RSS z poziomy PowerShell'a.
PSSystemTools Wyświetlanie informacji o systemie operacyjnym oraz sprzęcie.
PSUserTools Pobieranie stanu użytkownika w systemie, czy aktualnie pracuje jako administrator lub uruchamianie procesów w roli administratora.
PSCodeGen Generowanie skryptów PowerShell, kodu C# oraz P/Invoke.
PowerShell Provider for BizTalk Server Cmdlety, Dostawcy

Dostawca dla PowerShella, który pozwala administrować twoim serwerem BizTalk.

PowerShell Script Provider Inne Napisz własnego dostawcę dla PowerShella używając tylko skryptów – nie wymaga C#. Definicja modułu jest dostosowana do Windows PowerShell 2.0. Moduł może obsłużyć czysty skrypt, binarny lub połączenie obu.
PowerTab Inne PowerTab oferuje lepszą obsługę Tab w PowerShellu.
PowerTools for OpenXML Skrypty Połączenie technologii PowerShell oraz Open XML jest potężnym i wygodnym rozwiązaniem do przetwarzania dokumentów. PowerTools for Open XML jest przykładowym kodem źródłowym dla deweloperów pokazującym jak budować cmdlety PowerShell'a, które potrafią tworzyć i modyfikować dokumenty Open XML. Dodatkowo zawierają zestaw przykładowych skryptów PowerShell'a korzystających z tych cmdletów.
Remote Registry Cmdlety PSRemoteRegistry Moduł Remote Registry zawiera 21 funkcji do lokalnego jak i zdalnego tworzenia, modyfikacji oraz usuwania pod kluczy oraz wartości rejestru.
Script Cop Cmdlety

ScriptCop jest narzędziem pozwalającym upewnić się czy skrypty działają wg prawidłowych zasad, wykonując statyczną analizę na PowerShell'u. Nie wykonuje on kodu, lecz jedynie sprawdza go pod kątem znanych problemów. Możliwe jest napisanie własnych zasad, jednakże posiada on wiele własnych wstępnych zdefiniowanych reguł.

SCSM PowerShell Cmdlets (SMLets) Cmdlety Projekt ten dostarcza cmdlety dla System Center Service Manager 2010 do automatyzacji podstawowych zadań.
SharePoint Management PowerShell scripts Scripts Strona tego projektu zawiera wszystkie potrzebne skrypty PowerShell'a opracowane dla zarządzania farmami SharePoint'a (WSS lub MOSS). Każdy skrypt dostępny jest niezależnie i może być modyfikowany wg własnych potrzeb.
ShareUtils Cmdlety ShareUtils Z tym modułem możliwe jest wylistowanie, tworzenie oraz usuwanie udostępnionych folderów oraz nadawanie im uprawnień.
Show UI Cmdlety ShowUI ShowUI jest modułem PowerShell'a pomagającym w budowie WPF interfejsu użytkownika w skryptach. Sprawia on iż skomplikowany świat WPF staje się łatwy w użyciu przy pomocy PowerShell'a. Można użyć ShowUI w celu pisania prostych gadżetów, komponentów czy całych aplikacji.
Połączenie PowerBoots oraz WPK.
SQL Server PowerShell Extensions Cmdlety, Skrypty Podstawowym celem SQL Server PowerShell Extensions (SQLPSX) jest dostarczenie intuicyjnych funkcji związanych z obiektami SMO, które są kompatybilne z SQL 2000. Dodatkowym celem jest dostarczenia aplikacji umożliwiającej raportowanie ustawień zabezpieczeń.
Terminal Services Cmdlety PSTerminalServices Moduł PSTerminalServices zawiera funkcje do zarządzania sesjami oraz procesami usługi terminalowej (wliczając połączenia zdalnego pulpitu).
Vexasoft Cmdlet Library Cmdlety Vexasoft Cmdlet Library jest zbiorem nowych przydatnych cmdletów PowerShell'a zaprojektowanych by pozwolić na szybkie i łatwe wykonywanie codziennych zadań w obrębie środowiska Microsoft.
VIProperties Skrypty VIProperties Umożliwia dodawanie atrybutów do zasobów VMware PowerCLI.
Windows Automation Snap-In Cmdlety WASP jest przystawką PowerShell'a dla Windows Automation jak np. wybieranie okien czy wywoływanie zdarzeń mysz i klawiatury. Dostępne są takie cmdlety jak Select-Window, Select-Control, Send-Keys, Send-Click, Get-WindowPosition, Set-WindowPosition, Set-WindowActive, Remove-Window ... etc.
Windows Installer PowerShell Module Cmdlety Eksponuje funkcjonalność Windows Installer dla konsoli PowerShall’a, zapewniając możliwość wyświetlenia informacji o zainstalowanych produktach oraz aktualizacjach czy przeglądanie paczek instalacyjnych.
Windows Update Cmdlety PSWindowsUpdate Moduł PSWindowsUpdate pozwala na zarządzanie usługą Windows Update w ramach danego komputera. Moduł zawiera zestaw funkcji pozwalających na sprawdzenie, pobranie, zainstalowanie jak i odinstalowanie dostępnych aktualizacji na lokalnej maszynie.
WSUS Admin Cmdlety Moduł ten umożliwia zarządzanie usługą WSUS z poziomu PowerShell'a. Możliwe jest zatwierdzanie jak i odrzucanie aktualizacji, wykonywanie synchronizacji, dodawanie i usuwanie klientów z docelowych grup, tworzenie i usuwanie grup oraz wiele innych rzeczy z dostępnych 48 zaawansowanych funkcji.

Inne języki

Ten artykuł dostępny jest również w językach:

Leave a Comment
  • Please add 3 and 7 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Comments
  • Carsten Siemens edited Revision 5. Comment: Fixed misspelling and added tag: "has TOC"

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Carsten Siemens edited Revision 5. Comment: Fixed misspelling and added tag: "has TOC"

Page 1 of 1 (1 items)