Az MDX fenntartott kulcsszavainak listája (hu-HU)

Az MDX fenntartott kulcsszavainak listája (hu-HU)

A Microsoft SQL Server Analysis Services bizonyos kulcsszavakat fenntart kizárólagos használatra.

Ezekkel a fenntartott kulcsszavakkal kapcsolatosan a következő iránymutatásokat érdemes követni:
  • A fenntartott kulcsszavak csak az Analysis Services által meghatározott helyeken használhatóak Multidimensional Expression-ökön ([[articles:MDX (hu-HU)|MDX) belül.
  • Az adatbázisban ne szerepeljen a fenntartott kulcsszavak valamelyikével egyező nevű objektum. Ha létezik ilyen név, akkor az objektumot kötelező delimitált azonosítóval ellátni. Habár ez az módszer megengedi, hogy fenntartott szavak szerepelhessenek objektumok neveiként, ez mégis kerülendő.
  • Vezess be olyan névkonvenciót, amelyik kerüli ezen kulcsszavak használatát. Ha egy objektum nevének muszáj hasonlítania egy kulcsszóra, egy-két mással-, vagy magánhagzót elhagyhatunk nevükből.
A következő táblázat a multidimenzionális kifejezésekben (MDX) használt kulcsszavak listáját tartalmazza. Ezeket nem érdemes semmilyen azonosító (mint pl. kocka neve, UDF neve) részeként használni.

ABSOLUTE

DESC

LEAVES

SELF_BEFORE_AFTER

ACTIONPARAMETERSET

DESCENDANTS

LEVEL

SESSION

ADDCALCULATEDMEMBERS

DESCRIPTION

LEVELS

SET

AFTER

DIMENSION

LINKMEMBER

SETTOARRAY

AGGREGATE

DIMENSIONS

LINREGINTERCEPT

SETTOSTR

ALL

DISTINCT

LINREGPOINT

SORT

ALLMEMBERS

DISTINCTCOUNT

LINREGR2

STDDEV

ANCESTOR

DRILLDOWNLEVEL

LINREGSLOPE

STDDEVP

ANCESTORS

DRILLDOWNLEVELBOTTOM

LINREGVARIANCE

STDEV

AND

DRILLDOWNLEVELTOP

LOOKUPCUBE

STDEVP

AS

DRILLDOWNMEMBER

MAX

STORAGE

ASC

DRILLDOWNMEMBERBOTTOM

MEASURE

STRIPCALCULATEDMEMBERS

ASCENDANTS

DRILLDOWNMEMBERTOP

MEDIAN

STRTOMEMBER

AVERAGE

DRILLUPLEVEL

MEMBER

STRTOSET

AXIS

DRILLUPMEMBER

MEMBERS

STRTOTUPLE

BASC

DROP

MEMBERTOSTR

STRTOVAL

BDESC

EMPTY

MIN

STRTOVALUE

BEFORE

END

MTD

SUBSET

BEFORE_AND_AFTER

ERROR

NAME

SUM

BOTTOMCOUNT

EXCEPT

NAMETOSET

TAIL

BOTTOMPERCENT

EXCLUDEEMPTY

NEST

THIS

BOTTOMSUM

EXTRACT

NEXTMEMBER

TOGGLEDRILLSTATE

BY

FALSE

NO_ALLOCATION

TOPCOUNT

CACHE

FILTER

NO_PROPERTIES

TOPPERCENT

CALCULATE

FIRSTCHILD

NON

TOPSUM

CALCULATION

FIRSTSIBLING

NONEMPTYCROSSJOIN

TOTALS

CALCULATIONCURRENTPASS

FOR

NOT_RELATED_TO_FACTS

TREE

CALCULATIONPASSVALUE

FREEZE

NULL

TRUE

CALCULATIONS

FROM

ON

TUPLETOSTR

CALL

GENERATE

OPENINGPERIOD

TYPE

CELL

GLOBAL

OR

UNION

CELLFORMULASETLIST

GROUP

PAGES

UNIQUE

CHAPTERS

GROUPING

PARALLELPERIOD

UNIQUENAME

CHILDREN

HEAD

PARENT

UPDATE

CLEAR

HIDDEN

PASS

USE

CLOSINGPERIOD

HIERARCHIZE

PERIODSTODATE

USE_EQUAL_ALLOCATION

COALESCEEMPTY

HIERARCHY

POST

USE_WEIGHTED_ALLOCATION

COLUMN

IGNORE

PREDICT

USE_WEIGHTED_INCREMENT

COLUMNS

IIF

PREVMEMBER

USERNAME

CORRELATION

INCLUDEEMPTY

PROPERTIES

VALIDMEASURE

COUNT

INDEX

PROPERTY

VALUE

COUSIN

INTERSECT

QTD

VAR

COVARIANCE

IS

RANK

VARIANCE

COVARIANCEN

ISANCESTOR

RECURSIVE

VARIANCEP

CREATE

ISEMPTY

RELATIVE

VARP

CREATEPROPERTYSET

ISGENERATION

ROLLUPCHILDREN

VISUAL

CREATEVIRTUALDIMENSION

ISLEAF

ROOT

VISUALTOTALS

CROSSJOIN

ISSIBLING

ROWS

WHERE

CUBE

ITEM

SCOPE

WITH

CURRENT

LAG

SECTIONS

WTD

CURRENTCUBE

LASTCHILD

SELECT

XOR

CURRENTMEMBER

LASTPERIODS

SELF

YTD

DEFAULT_MEMBER

LASTSIBLING

SELF_AND_AFTER

DEFAULTMEMBER

LEAD

SELF_AND_BEFOREOther Languages


Leave a Comment
  • Please add 3 and 7 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Zoltán Horváth edited Revision 4. Comment: Correcting Red Link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Zoltán Horváth edited Revision 4. Comment: Correcting Red Link

Page 1 of 1 (1 items)