SharePoint 2013: Mijn visie voor her installeren van SharePoint (nl-NL)

SharePoint 2013: Mijn visie voor her installeren van SharePoint (nl-NL)

In dit artikel wil ik de stappen laten zien van een niet best practice SharePoint 2013 installatie en configuratie en wat de gevolgen zijn voor de SharePoint 2013 back-end.

Als de SharePoint installatie de vraag stelt ‘How do you want to configure your SharePoint farm?’ zou de keuze altijd een handmatige configuratie moeten zijn. Er zijn hier een aantal belangrijke redenen voor. Het betreft o.a. de volgende:

 

  • Het gebruiken van meerdere managed accounts voor de service applications.
  • De toepassing van gebruikersvriendelijke namen voor de databases in SQL server en voor IIS Server.

 

Voor dit artikel kies ik voor ‘Start the wizard’. Het volgende scherm zal verschijnen:

 

Er zijn toch nog veel mensen die het Farm Administrator account selecteren. De reden hierachter is vaak het voorkomen van ‘Access Denied’ meldingen. Dit is niet de best practice vanwege de volgende redenen:

 

  • Niet alle Service Applications hebben administrator rechten nodig.
  • Het gebruik van de farm administrator kan beveiligingsproblemen oproepen.
  • Indien dit account niet meer werkt dan heeft dit impact op alle service applications.

 

De volgende stap is het selecteren van de gewenste service applicaties.

Ik koos voor alle service applications op een VM met 4gig RAM en i5 processor. Dit duurde meer dan 15 minuten. (Ik weet het…mijn VM is erg traag :-) )

Als SharePoint 2013 klaar is met het maken van de geselecteerde service applications, wordt er gevraagd om een website-adres te selecteren en een site template te kiezen:

Nadat de configuratie is voltooid worden de volgende schermen getoond:

Het lijkt allemaal goed en wel, maar de back-end is niet zo netjes ingericht als het eruit ziet:

De conclusie is om nee te selecteren bij de eerste vraag.

Auteurs note
Ik ken persoonlijk mensen die geen enkel problemen hebben met GUID of FarmAdministrator als Managed Account. Dit artikel is eigenlijk ook niet “de” referentie voor het configureren van SharePoint Farm. Dit is enkel mijn visie van “How do you want to configure your SharePoint farm?”

Leave a Comment
  • Please add 3 and 8 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Gokan Ozcifci edited Revision 1. Comment: Translated into Dutch

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Gokan Ozcifci edited Revision 1. Comment: Translated into Dutch

  • Gokan Ozcifci edited Revision 4. Comment: title

Page 1 of 1 (2 items)