Asp.Net Dinamik User Control Kullanımı (tr-TR)

Asp.Net Dinamik User Control Kullanımı (tr-TR)

Sayfalarımıza ihtiyacımız dahilinde bazen dinamik olarak user control eklemek isteyebiliriz. Dinamik olarak User Control Ekleme işlemleri aşağıda yer almaktadır.

<asp:PlaceHolder ID="dynamicUC" runat="server"></asp:PlaceHolder>

Yukarıdaki kodu kullanmak istediğiniz sayfanızın tasarım kısmına ekleyiniz. (Design)
Aşağıdaki kodu da isterseniz bir butonun click olayına bağlayabilirsiniz isterseniz sayfanın load olayına ekleyebilirsiniz.

dynamicUC.Controls.Add(Page.LoadControl("~/UserControl.ascx"));

Yukarıdaki kodu ekleyerek yapabilirsiniz. Hatta biraz daha dinamik bir yapı isterseniz sayfanıza gönderdiğiniz QueryString verisine göre gösterebilirsiniz. 

try
{
   string queryUC = Request.QueryString.Get("getUS").ToString();
   dynamicUC.Controls.Add(Page.LoadControl(string.Format("~/{0}.ascx", queryUC)));
}
catch (Exception ex)
{
   throw ex;
}

Yukarıdaki kodun çalışması için eklediğiniz sayfa adresini tarayıcıdan şu şekilde çağırmanız gerekmektedir. www.siteadi.com/Default.aspx?getUS=UserControl1

Leave a Comment
  • Please add 1 and 1 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Halit ÇOLAK edited Revision 3. Comment: Yazıya gereksiz yere müdahalede bulunulmuş. Yazının tamamı Türkçe olmasına rağmen düzeltmeler yapılarak İngilizce kelimeler yer almasını sağlamaya çalışılmış.

  • Halit ÇOLAK edited Revision 4. Comment: Halit ÇOLAK edited Revision 3. Comment: Yazıya gereksiz yere müdahalede bulunulmuş. Yazının tamamı Türkçe olmasına rağmen düzeltmeler yapılarak İngilizce kelimeler yer almasını sağlamaya çalışılmış.

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Next time please add language tags for articles in Turkish

  • Thanks for the warning

  • Halit ÇOLAK edited Revision 3. Comment: Yazıya gereksiz yere müdahalede bulunulmuş. Yazının tamamı Türkçe olmasına rağmen düzeltmeler yapılarak İngilizce kelimeler yer almasını sağlamaya çalışılmış.

  • Halit ÇOLAK edited Revision 4. Comment: Halit ÇOLAK edited Revision 3. Comment: Yazıya gereksiz yere müdahalede bulunulmuş. Yazının tamamı Türkçe olmasına rağmen düzeltmeler yapılarak İngilizce kelimeler yer almasını sağlamaya çalışılmış.

  • Good Job.

Page 1 of 1 (5 items)