اضافه کردن سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

اضافه کردن سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

اضافه کردن سرورهای گلوبال کاتالوگ GC

 

اولین دومین کنترولری که در دومین اینستال میشود به صورت اتوماتیک به عنوان سرور گلوبال کاتالوگ تنظیم میشود. وقتی شرایط در یک site مجاب میکند که یک سرور گلوبال کاتالوگ اضافه کنید، شما میتوانید با اضافه کردن یک دومین کنترولر که سرور گلوبال کاتالوگ نیز است، این کار را انجام دهید. با این حال، روی دومین کنترولری که صاحب رول infrastructure operations master میباشد، گلوبال کاتالوگ را فعال نکنید، مگر آنکه همه دومین کنترولرها در دومین سرور گلوبال کاتالوگ باشند و یا فقط forest یک دومین داشته باشد .

بطور کلی هر در در سازمان شما باید یک سرور گلوبال کاتالوگ تعیین شده داشته باشد. با این حال شاید شما نخواهید یک سرور گلوبال کاتالوگ را به خاطر اینکه لینکهای WAN نمیتوانند ترافیک replication را جوابگو باشند، به site اضافه کنید. به جای آن ممکن است شما بخواهید به Universal Group Membership Caching تکیه کنید. برای اطلاعات بیشتر به "مدیریت و نگهداری Universal Group Membership Caching " که در فصل بعد است مراجعه کنید .

دنیای واقعی: در یک شرکت بزرگ، شما باید با دقت تعداد سرورهای گلوبال کاتالوگ را مانیتور کنید و مطمئن شوید قبل از آنکه سرور گلوبال کاتالوگ اضافی را راه اندازی کنید، به آن احتیاج دارید. دلیل این است که هر زمانی که شما یک سرور گلوبال کاتالوگ اضافه میکنید، شما تکنولوژی replication را پیچیده میکنید. همانطور که شما تعداد سرورهای گلوبال کاتالوگ را افزایش میدهید، KCC نیاز به قدرت بیشتر محاسباتی برای برای تولید توپولوژی مرتبط با replication دارد .

شما یک دومین کنترولر را با استاده از کنسول Active Directory Sites And Services تبدیل به یک گلوبال کاتالوگ میکنید. اکانتی که شما میخواهید استفاه کنید باید عضو گروه همان دومینی که شما سرور گلوبال کاتالوگ را در آن میخواهید پیکربندی کنید باشد. مراحل زیر را انجام دهید تا شما دومین کنترولر را تبدیل به سرور گلوبال کاتالوگ کنید :

در منوی Administrative Tools ، کنسول Active Directory Sites And Services را کلیک کنید .

site ای که میخواهید با آن کار کنید را کلیک کرده و باز کنید، مانند Default-First-Site-Name ، سپس سرور مربوطه را که شما میخواهید به گلوبال کاتالوگ تبدیل کنید را کلیک کنید . مانند شکل ۵-۱ که در زیر میبینید .

 

شکل ۵-۱: دومین کنترولری که میخواهید به گلوبال کاتالوگ تبدیل کنید را کلیک کنید

در قسمت راست، روی NTDS Settings کلیک سمت راست کنید و سپس Properties را کلیک کنید. با این کار کادر پیکربندی NTDS Settings نمایش داده میشود .

اگر شما میخواهید سرور را تبدیل به یک گلوبال کاتالوگ کنید، تیک مربوط به Global Catalog را بگذارید، مانند شکل ۲-۵. وقتی شما OK را کلیک کنید، اکتیو دایرکتوری بلافاصله immediately دومین کنترولر را تبدیل به سرور گلوبال کاتالوگ میکند .

 

شکل ۲-۵: سرور به صورت یک گلوبال کاتالوگ تبدیل شد


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری


Leave a Comment
  • Please add 8 and 1 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (2 items)