حذف کردن سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

حذف کردن سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

حذف کردن سرورهای گلوبال کاتالوگ GC

 

اگر universal group membership caching برای برآوردن الزامات لاگان در یک site فعال باشد و در آن سرعت لینک WAN به اندازه کافی جوابگوی الزامات replication نگه داری گلوبال کاتالوگ نباشد، امکان دارد که شما بخواهید گلوبال کاتالوگ را از دومین کنترولر حذف کنید. اگر شما دیگر نمیخواهید که یک دومین کنترولر به عنوان گلوبال کاتالوگ عمل کند، شما میتوانید گلوبال کاتالوگ را طبق مراحل زیر حذف کنید :

کنسول Active Directory Sites And Services را از منوی Administrative Tools باز کنید .

site ای که میخواهید با آن کار کنید را باز کنید، بطور مثال Default-First-Site-Name ، نود Servers مربوطه را باز کنید، سپس سروری که میخواهید از روی آن گلوبال کاتالوگ را حذف کنید را انتخاب کنید .

در پنجره قسمت راست، روی NTDS Settings کلیک سمت راست کنید و سپس Properties را کلیک کنید. این تنظیمات NTDS Settings را نمایش میدهد. چک Global Catalog را بردارید یا پاک کنید .

وقتی شما OK را کلیک کنید، اکتیو دایرکتوری فورا طراحی دومین کنترولر که به صورت گلوبال کاتالوگ بود را حذف میکند. سرویس NetLogon فورا منبع رکورد SRV مربوط به سرور گلوبال کاتالوگ را در DNS لغو میکند و همچنین دومین کنترولر دیگر به درخواستهای LDAP که بر روی پورتهای ۳۲۶۸ و ۳۲۶۹ فرستاده میشود، جواب نمیدهد .  

وقتی شما گلوبال کاتالوگ را از روی یک دومین کنترولر حذف میکنید، گلوبال کاتالوگ فوری حذف نمیشود. در عوض پارتیشن دایرکتوری گلوبال کاتالوگ به تدریج در پس زمینه حذف میشود. KCC آغاز به حذف کردن کپی های خواندنی read-only replicas یکی در یک زمان با استفاده از پروسس غیر هم زمان asynchronous process میکند و اشیاء را به تدریج حذف میکند تا هیچ اشیاء خواندنی باقی نماند .

وقتی کار برنامه ریزی شده است، KCC روند حذف المثنی replica را دنبال و پیگیری میکند و در ادامه به حذف اشیاء ادامه میدهد تا المثنی دیگر نباشد و یا یک اولویت بالاتر در صف عملیات replication باشد. بخاطر اینکه المثنی خواندنی کمترین اولویت را دریافت میکند و هر کار دیگر مربوط به replication سبب میشود آن قطع شود. بنابر این برای اینکه کار حذف کردن سبب ممانعت کارهای دیگر نشود، قطع میشود و پس از آن دوباره ادامه پیدا میکند .

در لاگ اکتیو دایرکتوری، شما رکورد رویدادهای events حذف شروع starting ، از سرگیری resuming و اتمام finishing حذف المثنی جزئی partial replica را میبینید. رویداد شماره ۱۷۴۴ بیان میکند که دومین کنترولر محلی دیگر یک سرور گلوبال کاتالوگ نیست. رویداد شماره ۱۶۵۹ از سرگیری حذف یک پارتیشن دایرکتوری از دیتابیس لوکال را بیان میکند، از جمله اشیاء باقی مانده که حذف خواهند شد و تعداد ارزش های لینک link values از صفت های attributes باقیمانده که حذف خواهند شد. رویداد ۱۶۶۰ بیان میکند که پارتیشن دایرکتوری مشخص از روی دومین کنترولر حذف شده است .

شما میتوانید با چک کردن مشاهده گر رویداد Event Viewer بفهمید که گلوبال کاتالوگ از روی یک دومین کنترولر حذف شده است. وقتی گلوبال کاتالوگ با موفقیت حذف شده باشد، دانش جستجوگر سازگاری Knowledge Consistency Checker - KCC در لاگ سرویس دایرکتوری Directory Service رویداد شماره ۱۲۶۸ را ثبت میکند. در یک محیط گسترده اکتیو دایرکتوری، میتواند حذف کامل گلوبال کاتالوگ ساعت ها یا چندین روز طول بکشد .کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

 

 

Leave a Comment
  • Please add 1 and 6 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (2 items)