تغییر دادن Operations Master (fa-IR)

تغییر دادن Operations Master (fa-IR)

تغییر دادن Operations Master

 

 

رول های operations master را میتوان از چندین راه مختلف تغییر داد. اگر صاحب operations master در حال حاضر آنلاین باشد، شما میتوانید رول را transfer کنید و رول را از روی یک دومین کنترولر به یکی دیگر منتقل کنید. اگر صاحب operations master مشکل داشته و دیگر نمیتوان آن را آنلاین کرد، شما میتوانید از seize استفاده کرده و با اجبار رول را به دومین کنترولر دیگر منتقل کنید .

 

وقتی شما یک رول را transfer میکنید، که بعدا در قسمت طرز کار با Operations Master در مورد آن صحبت میکنیم، شما رول را از یک دومین کنترولر به یکی دیگر منتقل میکنید. در طول انتقال رول، دو دومین کنترولر همه اطلاعاتی که replicated نکرده اند را با هم رد و بدل میکنند تا مطمئن شوند که هیچ transactions از دست نمیرود. اگر دو دومین کنترولر پارتنر مستقیم نباشند، مقداری زیاد از اطلاعات ممکن است replicated شوند، قبل از آنکه دومین کنترولرها با هم کامل هماهنگ synchronized شوند. اگر دو دومین کنترولر پارتنر مستقیم باشند، مقدار کمتری transactions وجود دارد و انتقال رول سریع تر انجام میشود. وقتی انتقال تمام شد، صاحب قبلی رول دیگر تلاش برای کارهای مربوط به operations master را انجام نمی دهد و این سبب میشود دو operations master در شبکه نباشد .

 

 

انتقال transferring یک رول operations master مقدم بر seizing کردن یک رول است. شما رول را توسط seizing به عنوان آخرین راه و بازگردانی جا به جا میکنید. اگر شما باید یک رول را seizing کنید، هیچوقت دوباره صاحب قبلی رول را بدون در نظر گرفتن اقدامات احتیاطی برای جلوگیری صاحب قبلی رول به صورت اکتیو به شبکه برنگردانیید. در غیر اینصورت، بازگرداندن صاحب قبلی رول سبب داده های اشتباه و خراب شدن دیتا در دایرکتوری میشود. برای اطلاعات بیشتر به تصرف Operations Master در فصل بعد نگاه کنید .

 

دلایل انتقال رول های operations master به عوامل متعددی بستگی دارد، شما ممکن است بخواهید به خاطر بهبود عملکرد performance ، رول را منتقل کنید چون ممکن است سرور شما بار و ترافیک سنگین و بیش از حد داشته باشد و شما به توزیع برخی از بار احتیاج دارید. دوم، شما ممکن است احتیاج به انتقال رول operations master داشته باشد اگر شما برنامه برای نگهداری و تعمییر سرور دارید و سرور آفلاین خواهد شد و یا شاید سرور خراب شود. به خاطر داشته باشید که به هر حال رول operations master را فقط میتوان بر روی دومین کنترولرهای نوشتنی RWDC قرار داد، رول operations master را نمیتوان بر روی دومین کنترولرهای خواندنی RODC قرار داد .

 

 

هنگامی که محل قرارگیری operations masters ها را تعیین میکنید، شما باید رول های forestwide که schema master و domain naming master میباشند را روی همان دومین کنترولر قرار دهید. برای این رول ها بار بسیار کمی وجود دارد، بنا براین قرار دادن روی همان سرور مقداری بار اضافه خواهد کرد. با این حال، این بسیار مهم است که حفاظت از این سرور انجام دهیم، به این خاطر که رول های حیاتی forest روی این سرور میباشد. علاوه بر این سروری که صاحب رول domain naming master میباشد باید یک سرور گلوبال کاتالوگ GC نیز باشد .

 

شما باید رول های relative ID master و PDC emulator را روی همان دومین کنترولر قرار دهید. دلیل این کار این است که PDC emulator از relative IDs های زیادی نسبت به دومین کنترولرهای دیگر استفاده میکند. اگر رول های PDC emulator و relative ID master روی یک دومین کنترولر نباشند، دومین کنترولرهایی که این رول ها روی آنها قرار میگیرند باید در همان یا یک site اکتیو دایرکتوری باشند و بین آن دومین کنترولرها باید یک ارتباط قبل اطمینان و مطمئن باشد .

 

شما نباید infrastructure master را روی دومین کنترولری قرار دهید که یک سرور گلوبال کاتالوگ نیز میباشد. دلیل اینکار مقداری پیچیده است و چندین استثناء مهم وجود دارد که باید به خاطر بسپاریم. رول infrastructure master مسئول به روز رسانی عضویت  cross-domain groupمیباشد و همچنین با چک کردن یک سرور گلوبال کاتالوگ مشخص میکند که اطلاعات به روز است یا آنکه به روز نمیباشد و سپس تغییرات را به دومین کنترولرهای دیگر در صورت نیاز replicating میکند. اگر infrastructure master و گلوبال کاتالوگ روی یک سرور باشد، infrastructure master این تغییرات انجام شده را نمیبیند و به همین علت این تغییرات replicating نمیشود .

استثناهایی برای یک single-domain forest و  یک multidomain forest که در آن همه دومین کنترولرها، سرورهای گلوبال کاتالوگ میباشند وجود دارد. در حالت single-domain forest ، مرجع cross-group برای به روز رسانی وجود ندارد، پس مهم نیست که infrastructure master در کجا قرار گرفته است. در حالت multidomain forest که در آن همه دومین کنترولرها سرورهای گلوبال کاتالوگ نیز هستند، همه دومین کنترولرها در مورد همه اشیاء objects داخل forest میدانند، پس واقعا infrastructure master برای به روز رسانی چیزی ندارد .

 

پیکربندی گلوبال کاتالوگ را به فرض یا قصد گرفتن رول operations master روی دومین کنترولر تغییر ندهید. تغییرات پیکربندی گلوبال کاتالوگ میتواند سبب تغییرات در دایرکتوری شود و این میتواند چندین روز طول ادامه داشته باشد تا تمام شود و همچنین سبب شود دومین کنترولر در طول این چند روز قابل دسترسی نباشد .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 1 and 7 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (2 items)