پیکربندی و تنظیم DNSدر Multi-Domain (fa-IR)

پیکربندی و تنظیم DNSدر Multi-Domain (fa-IR)

پیکربندی و تنظیم  DNSدر Multi-Domain

 

وقتی ما یک Forest با Domain های متعدد داشته باشیم، نحوه پیکربندی DNS فرق میکند. در شکل زیر نمونه یک دیاگرام اکتیو دایرکتوری را مشاهده میکنید که در این محیط اکتیو دایرکتوری ما یک Forest به همراه دو Child Domin داریم .

 

در شکل بالا یک پیکربندی غلط برای اکتیو دایرکتوری در East.Contoso.Com انجام شده و آن این است که از Public IP استفاده شده است.

 

خوب همانطور که گفته شد  ip ها اشتباه بود، پس ip های جدید برای دومین کنترولرها در نظر میگیریم.

سپس برای بهتر توضیح دادن، برای هر دومین کنترولر یک اسم فرضی میگذاریم.


 
حال سوالی که پیش میاید این است آیا احتیاج داریم Zone مربوط به Contoso.com در کل Forest توسط عملیات Replication رد و بدل شود و همه سرورهای DNS در تمام دومین ها همین Zone مربوط به Contoso.com را داشته باشند که اگر اینطور باشد کار راحت است و احتیاجی به Delegation نداریم .

اما ما میخواهیم که ادمین های مربوط به Child Domain ها بتوانند تغییرات DNS را روی Zone خودشان بدهند و از طرفی نمیخواهیم به غیر از ادمین های Parent Domain ، ادمین های Child Domain های دیگر رکوردهای DNS داخل Contoso.com را مشاهده کنند، برای همین ما از Delegation استفاده میکنیم  (یا بطور مثال ادمین East.Contoso.com برای چه باید بداند در West.Contoso.com چه DNS رکوردهایی وجود دارد ).
 
حال ست کردن DNS Client بر روی DC1 در Contoso.com:

 


Preferred :172.16.40.2

 

Alternate:172.16.40.1

 

Alternate:172.16.40.3

 

حال ست کردن DNS Client بر روی DC2 در  Contoso.com

 

Preferred :172.16.40.3

 

Alternate:172.16.40.2

 

Alternate:172.16.40.1

 


حال ست کردن DNS Client بر روی DC3 در  Contoso.com

 

Preferred :172.16.40.1

 

Alternate:172.16.40.3

 

Alternate:172.16.40.2

 

حال ست کردن DNS Client بر روی DC1 در  West.Contoso.com

 

Preferred :10.10.100.2

 

Alternate:10.10.100.1

 

Alternate:10.10.100.3

 


حال ست کردن DNS Client بر روی DC2 در  West.Contoso.com

 


Preferred :10.10.100.3

 

Alternate:10.10.100.2

 

Alternate:10.10.100.1

 


حال ست کردن DNS Client بر روی DC3 در  West.Contoso.com

 


Preferred :10.10.100.1

 

Alternate:10.10.100.3

 

Alternate:10.10.100.2


حال ست کردن DNS Client بر روی DC1 در  East.Contoso.com

 


Preferred :192.168.10.2

 

Alternate:192.168.10.1

 


حال ست کردن DNS Client بر روی DC2 در  East.Contoso.com

 


Preferred :192.168.10.1

 

Alternate:192.168.10.2

سپس در همه Domain ها چک میکنم که Reverse Lookup Zones وجود دارد و آیا درست است. اگر وجود ندارد آن را ایجاد میکنم و اگر اشتباه است آن را حذف کرده و دوباره ایجاد میکنم .

سپس داخل Contoso.com را در Forward Lookup Zones چک میکنم که :

برای هر child Domain یک Delegation وجود داشته باشد، اگر نبود خودم میسازم .

کورد NS با آدرس IP درست برای هر Child Domain ست شده باشد .
حال سوالی که پیش میاید این است :

سرورهای DNS در Parent Domain میتوانند رکوردهای موجود در Child Domain ها را پیدا کنند، اما سرورهای DNS در Child Domain ها چگونه رکوردهای Parent Domain را پیدا کنند!!؟

برای اینکار ما دو راه داریم :

روی سرورهای DNS مربوط به Child Domain ها، در تب Forwarders برای هر آدرس IP مربوط به سرورهای DNS مربوط به Contoso.com را ست کنیم .

روی سرورهای DNS مربوط به Child Domain ها، یک Conditional Forwarders به سمت Contoso.com ایجاد کنم .

و دوباره سوالی که پیش میاید این است که کدام بهتر است؟

برای پاسخ دادن به این سوال (کدام بهتر است)، باید اول بدانیم که فرق این دو چیست؟

از تب Forwarders وقتی استفاده میکنم که هر query که سرور DNS خودم نتواند در رکوردهای خود پیدا resolve کند، به آدرس سرور DNS که در تب Forwarders ست شده ارسال کند و از آن سوال کند .

از Conditional forwarders زمانی استفاده میکنم که دقیق�� نام دومین و IP آن را میدانم، پس احتیاجی ندارم که query را به سمت یک سرور DNS دیگر ارسال کنم، آدرس را بدست بیاورم و از آن استفاده کنم .

حال دلیل اصلی استفاده از Conditional forwarders را با یک مثال ساده بیان میکنم :

اگر من آدرس سرورهای DNS مربوط به Contoso.com را در تب Forwarders سرورهای DNS  مربوط به Child Domain ها ست کنم، این اتفاق پیش میاید که کلاینت من وقتی میخواهد یک سایت (بطور مثال Shafagh.com) را در اینترنت پیدا کند، یکquery  به سمت سرورهای DNS مربوط به Contoso.com هم ارسال میکند که این سبب ترافیک بیمورد میشود، اما اگر من از Conditional forwarders استفاده کنم، فقط زمانی که کلاینت من احتیاج به resolve کردن یک نام یا IP که مربوط به Contoso.com میباشد را داشته باشد، به سمت سرورهای DNS مربوط بهContoso.com  ارسال میشود، پس بار ترافیکی من کمتر میشود .

حال سوال آخر این است که سمت کلاینتها چه تنظیمی باید انجام داد؟
وقتی شما Domain Tree یا Child Domain داشته باشید، احتیاج دارید که برای کلاینتها، DNS Suffix Search را ست کنید تا در هر Child Domain بتوانند Child Domain دیگر را پیدا کنند. برای اینکار میتوانید از گروه پالسی استفاده کنید تا به راحتی بتوانید برای کلاینتها ست کنید. گروه پالسی در زیر قرار دارد.

Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Network\DNS Client\DNS Suffix Search List

 

در آخر برای اینکه ببینیم تغییرات اعمال شده، روی کلاینت دستور IPCONFIG /ALL را اجرا میکنیم  باید در قسمت DNS Suffix Search List نام دومین های مربوطه نشان داده شود.

Leave a Comment
 • Please add 6 and 1 and type the answer here:
 • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
 • Patris_70 edited Revision 3. Comment: added more tag

 • Patris_70 edited Revision 2. Comment: completed

 • Carsten Siemens edited Revision 1. Comment: fixed typos

 • Patris_70 edited Original. Comment: not completed

Page 1 of 1 (4 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
 • Patris_70 edited Original. Comment: not completed

 • Carsten Siemens edited Revision 1. Comment: fixed typos

 • Good one!

 • Patris_70 edited Revision 2. Comment: completed

 • Thanks Payman

 • Patris_70 edited Revision 3. Comment: added more tag

Page 1 of 1 (6 items)