طرز کار با Operations Master (fa-IR)

طرز کار با Operations Master (fa-IR)

طرز کار با Operations Master

 

کلید موفقیت در مدیریت operations masters ها این است که بدانیم هر operations master چه کاری انجام میدهد و قادر به تشخیص مشکلات در زمانی که operations masters ها درست کار نمیکند باشیم. علاوه بر این به دستورالعمل قبلی من برای قرار دادن operations masters ها، شما ممکن است که بخواهید سه رول domain-level را از روی اولین دومین کنترولری که در forest root domain اینستال کردید به دومین کنترولر دیگر که دارای سطح عملکرد و قدرت بالاتری است انتقال دهید. در همه دومین های دیگر، بگذارید رول های domain-level روی همان دومین کنترولر اول بماند مگر آنکه یک دلیل قانع کننده برای جابجایی رول وجود داشته باشد. در نهایت شما باید دومین کنترولرهای دیگر برای operations masters ها در صورت ایراد دومین کنترولر صاحب رول آماده کنید و به دقت حجم کار مشغول ترین رول که PDC emulator است مانیتور کنید .کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری


Leave a Comment
  • Please add 3 and 3 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)