مدیریت Domain Naming Masters (fa-IR)

مدیریت Domain Naming Masters (fa-IR)

مدیریت Domain Naming Masters

 

 

 

domain naming master وظیفه اضافه یا حذف کردن دومین ها در forest را به عهده دارد. هر وقت که شما یک دومین ایجاد میکنید، یک اتصال فرایند فراخوانی از راه دور remote procedure call – RPC به domain naming master ساخته میشود که به دومین یک globally unique identifier - GUID اختصاص میدهد. هر وقت که شما دومین را حذف میکنید، یک اتصال فرایند فراخوانی از راه دور remote procedure call – RPC به domain naming master ساخته میشود که مرجع GUID اختصاص داده شده را حذف میکند. اگر شما نتوانید در زمان اضافه یا حذف دومین به domain naming master متصل شوید، شما نمیتوانید دومین ایجاد یا حذف کنید .

 

شما میتوانید domain naming master را از طریق زیر پیدا کنید :

 

Active Directory Domains And Trusts را از منوی Administrative Tools اجرا کنید .

 

روی node کنسول Active Directory Domains And Trusts کلیک سمت راست کرده و سپس Operations Master را انتخاب کنید .

 

کادر یا پنجره Operations Master مانند شکل ١-٦ نمایان میشود که domain naming master فعلی را نشان میدهد .

 

 

 

شکل ١-٦ تشخیص   domain naming master

 

شما میتوانید رول domain naming master با روش زیر به یک سرور دیگر منتقل tansfer کنید :

 

Active Directory Domains And Trusts را از منوی Administrative Tools اجرا کنید . روی node کنسول Active Directory Domains And Trusts کلیک سمت راست کرده و سپس Change Active Directory Domain Controller را انتخاب کنید .

 

در پنجره Change Directory Server ، قسمت This Domain Controller را انتخاب کنید. در قسمت Look In This Domain نام forest root domain را بنویسید و سپس Tab را کلیک کنید .

دومین کنترولرهای در دسترس بر اساس site و ورژن سیستم عامل operating system لیست شده اند. دومین کنترولری که میخواهید رول domain naming master را به آن انتقال transfer دهید انتخاب کنید و سپس OK را کلیک کنید .

روی node کنسول Active Directory Domains And Trusts کلیک سمت راست کرده و سپس Operations Master را انتخاب کنید . در قسمت اولین پنجره نام در حال حاضر domain naming master دیده میشود. دومین کنترولری که شما میخواهید رول domain naming master را به آن منتقل کنید در قسمت دوم این پنجره دیده میشود. اگر اینگونه نباشد، از مرحله اول دوباره آغاز کنید .

در پنجره Change Operations Master ، روی Change کلیک کنید و سپس Close را کلیک کنید. وقتی درخواست تایید prompted از شما برای انتقال رول شد، روی Yes کلیک کنید .

زمانی که انتقال transfer کامل انجام شد، شما یک پیغام تایید میبینید، OK را کلیک کنید. سپس Close را کلیک کرده و در آخر پنجره Operations Masterرا ببندید .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

 

Leave a Comment
  • Please add 4 and 2 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 3. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: completed

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: completed

  • Patris_70 edited Revision 3. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (2 items)