مدیریت PDC Emulators (fa-IR)

مدیریت PDC Emulators (fa-IR)

مدیریت PDC Emulators

 

وقتی برای اولین بار اکتیو دایرکتوری و عملیات forests اکتیو دایرکتوری در مد Windows 2000 mixed منتشر شد، وظیفه اصلی PDC emulator این بود که تمام درخواستهای replication از دومین کنترولرهای پشتیبان ویندوز سرور NT 4.0 یا همان BDCs بود. در یک دومین که از Windows 2000 native functional level یا بالاتر استفاده میشود، یک دومین کنترولر که صاحب PDC emulator میباشد، مسئول پردازش مربوط به تغییرات پسورد میباشد. وقتی یک یوزر یک پسورد را عوض میکند، این تغییر ابتدا به PDC emulator ارسال میشود، که به نوبه خود این تغییر به تمام دومین کنترولرها در دومین replication میشود. این کار سبب میشود که PDC emulator ، منبع قطعی برای آخرین اطلاعات پسورد در زمانی که لاگان با شکست مواجه شود، باشد که نتیجه این شکست پسورد بد بوده است .

 

هر دومین کنترولر در یک دومین میداند که کدام سرور صاحب رول PDC emulator میباشد. اگر یک یوزر تلاش کند که به شبکه لاگان کند اما پسورد آن اشتباه باشد، دومین کنترولر، PDC emulator را چک میکند که آیا پسورد برای این اکانت تغییر کرده است، اگر اینگونه باشد، دومین کنترولر لاگان احراز هویت logon authentication را روی PDC emulator تکرار میکند. این روش طراحی شده است تا اطمینان از تغییر جدید پسورد یوزر شود و لاگان یوز با داشتن پسورد جدید انجام شود .

 

به عنوان یک نتیجه از فعالیت لاگان احراز هویت logon authentication ، رول PDC emulator بیشترین تاثیر را روی عملکرد دومین کنترولری که صاحب این رول است نسبت به رول های دیگر operations master میگذارد. توجه کنید که اگر در دومین RODC اینستال شده باشد، رول PDC emulator باید روی یک دومین کنترولر ویندوز سرور ٢٠٠٨ باشد. علاوه بر این، توجه کنید که رول PDC emulator در forest root domain بطور پیشفرض منبع و سورس Windows Time service - W32time برای forest  میباشد .

 

شما میتوانید PDC emulator را از طریق زیر پیدا کنید :

 

Active Directory Users And Computers را از منوی Administrative Tools اجرا کنید . اگر دومینی که میخواهید با آن کار کنید، در لیست نیست، روی node کنسول Active Directory Users And Computers کلیک سمت راست کرده، سپس Change Domain را کلیک کنید. در پنجره Change Domain ، نام DNS دومینی که میخواهید با آن کار کنید را بنویسید، مانند cs.cpandl.com و سپس OK را کلیک کنید .

 

روی domain node که میخواهید با آن کار کنید کلیک سمت راست کرده و سپس Operations Master را انتخاب کنید .

 

کادر یا پنجره Operations Master مانند شکل ٣-٦ نمایان میشود که PDC emulator فعلی را نشان میدهد .

  

شکل ٣-٦ تشخیص   PDC emulator

 

شما میتوانید رول PDC emulator با روش زیر به یک سرور دیگر منتقل tansfer کنید :

 

Active Directory Users And Computers را از منوی Administrative Tools اجرا کنید . اگر دومینی که میخواهید با آن کار کنید، در لیست نیست، روی node کنسول Active Directory Users And Computers کلیک سمت راست کرده، سپس Change Domain را کلیک کنید. در پنجره Change Domain ، نام DNS دومینی که میخواهید با آن کار کنید را بنویسید و سپس OK را کلیک کنید .

 

روی domain node کلیک سمت راست کرده، سپس Change Domain Controller را کلیک کنید . در پنجره Change Directory Server ، قسمت This Domain Controller را انتخاب کنید. روی دومین کنترولری که میخواهید رول PDC emulator را منتقل transfer کنید کلیک کرده و سپس OK را کلیک کنید .

 

روی domain node دوباره کلیک سمت راست کرده، سپس Operations Masters را انتخاب کنید. در پنجره Operations Masters ، تب PDC را انتخاب کنید . در قسمت اولین پنجره نام در حال حاضر PDC emulator دیده میشود. دومین کنترولری که شما میخواهید رول PDC emulator را به آن منتقل کنید در قسمت دوم این پنجره دیده میشود. اگر اینگونه نباشد، از مرحله اول دوباره آغاز کنید .

 

روی Change کلیک کنید و سپس Close را کلیک کنید. وقتی درخواست تایید prompted از شما برای انتقال رول شد، روی Yes کلیک کنید .

 

زمانی که انتقال transfer کامل انجام شد، شما یک پیغام تایید میبینید، OK را کلیک کنید. سپس Close را کلیک کرده و در آخر پنجره Operations Master را ببندید .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوریLeave a Comment
  • Please add 1 and 2 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)