مدیریت Schema Masters (fa-IR)

مدیریت Schema Masters (fa-IR)

مدیریت Schema Masters

 

 

schema master تنها دومین کنترولر با یک نسخه قابل نوشتنی schema container در forest است. منظور این است که تنها دومین کنترولر در forest است که میتواند روی schema تغییرات ایجاد کند. شما تغییرات را توسط Active Directory Schema snap-in انجام میدهید. زمانی که شما Active Directory Schema snap-in را اجرا میکنید، آن یک ارتباط مستقیم با schema master ایجاد میکند و اجازه میدهد که شما schema را در دایرکتوری مشاهده کنید. به هر حال برای  تغییرات schema ، شما باید عضو گروه Schema Admins باشید .

 

به صورت پیشفرض رول schema master روی اولین دومین کنترولری که در forest root domain اینستال میشود، قرار دارد. شما میتوانید این رول را توسط Active Directory Schema snap-in یا فرمان NTDSUTIL منتقل transfer کنید .

 

شما میتوانید schema master را با استفاده از Active Directory Schema snap-in در یک کنسول custom پیدا کنید برای راهنمایی در مورد رجیستر و استفاده کردن snap-in ، فصل ٥ قسمت مدیریت و نگهداری Replication Attribute را نگاه کنید. وقتی شما snap-in را باز کردید، روی Active Directory Schema node کلیک سمت راست کرده و Operations Master را کلیک کنید. پنجره Change Schema Master مانند شکل   ٥ - ٦،  صاحب رول schema master فعلی را نشان میدهد .

 

 

 

شکل   ٥ - ٦ تشخیص  schema master

 

شما میتوانید رول schema master با روش زیر به یک سرور دیگر منتقل tansfer کنید :

 

Active Directory Schema snap-in در یک کنسول custom باز کنید روی Active Directory Schema node کلیک سمت راست کرده و Change Active Directory Domain Controller را کلیک کنید.

 

در پنجره Change Directory Server ، قسمت This Domain Controller را انتخاب کنید. نام forest root domain را در قسمت Look In This Domain بنویسید و Tab را کلیک کنید.

 

دومین کنترولرهای در دسترس بر اساس site و ورژن سیستم عامل operating system لیست شده اند. دومین کنترولری که میخواهید رول schema master را به آن انتقال transfer دهید انتخاب کنید و سپس OK را کلیک کنید .

 

روی Active Directory Schema node کلیک سمت راست کرده و سپس Operations Master را انتخاب کنید . در قسمت اولین پنجره نام در حال حاضر schema master دیده میشود. دومین کنترولری که شما میخواهید رول schema master را به آن منتقل کنید در قسمت دوم این پنجره دیده میشود. اگر اینگونه نباشد، از مرحله اول دوباره آغاز کنید .

 

در پنجره Change Operations Master ، روی Change کلیک کنید و سپس Close را کلیک کنید. وقتی درخواست تایید prompted از شما برای انتقال رول شد، روی Yes کلیک کنید .

 

زمانی که انتقال transfer کامل انجام شد، شما یک پیغام تایید میبینید، OK را کلیک کنید. سپس Close را کلیک کرده و در آخر پنجره Operations Master را ببندید .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری


 

 

Leave a Comment
  • Please add 5 and 6 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (2 items)