خارج کردن از سرویس Operations Master (fa-IR)

خارج کردن از سرویس Operations Master (fa-IR)

خارج کردن از سرویس Operations Master

 

قبل از آنکه شما به طور دائم صاحب operations master را آفلاین کنید، شما باید تمام رول های operations master را از روی صاحب کنونی به یک دومین کنترولر دیگر منتقل کنید. وقتی شما از ویزارد اینستال سرویس دومین اکتیو دایرکتوری Dcpromo برای حذف decommission دومین کنترولری که در حال حاضر صاحب یک یا همه رول ها است، استفاده کنید، ویزارد بصورت اتوماتیک رول های operations master را به یک دومین کنترولر دیگر میدهد .

 

برای این که ببینیم این پروسس چگونه کار میکند، مثال زیر را بخوانید :

 

شما ویزارد اینستال سرویس دومین اکتیو دایرکتوری Dcpromo را روی یک دومین کنترولر اجرا میکنید. وقتی ویزارد آغاز میشود، مشخص میکند که دومین کنترولر در حال حاضر صاحب رول های operations master است .

 

اگر Dcpromo هر کدام از رول های operations master را تشخیص دهد، دایرکتوری را پرس و جو query میکند تا دومین کنترولرهای دیگری که واجد شرایط هستند پیدا کند و رول ها را به یکی از این دومین کنترولرهای واجد شرایط منتقل کند. یک دومین کنترولر واجد شرایط برای صاحب رول های domain-level وقتی است که در همان دومین باشد. یک دومین کنترولر واجد شرایط برای صاحب رول های forest-level وقتی است که در همان forest باشد.

 

همانطور که میبینید، انتقال اتوماتیک به شما اجازه نمیدهد که دومین کنترولر خاصی یا مشخصی برای به عهده گرفتن رول های operations master تعیین کنید. بنابر این  اگر شما میخواهید رول یا رول های operations master به دومین کنترولر خاصی اختصاص داده شود، شما باید قبل از حذف decommission دومین کنترولر صاحب رول، رول ها را منتقل transfer کنید .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 7 and 2 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)