آماده سازی جانشین Operations Master (fa-IR)

آماده سازی جانشین Operations Master (fa-IR)

آماده سازی جانشین Operations Master

 

رول های operations master دارای نقش حیاتی در مورد کارکرد forest و domain میباشند. وقتی شما اکتیو دایرکتوری را اینستال میکنید و اولین دومین کنترولر را در forest جدید ایجاد میکنید، هر پنج رول به همین دومین کنترولر اختصاص داده میشود. وقتی شما دومین های جدید اضافه میکنید، اولین دومین کنترولری که در هر کدام از این دومین ها اینستال میکنید، صاحب رول های RID master ، infrastructure master و PDC emulator آن دومین میشوند .

 

اگر operations master کار نکند یا در دسترس نباشد، قابلیت هایی که operations master ارائه میدهد دیگر در دسترس نخواهد بود و این میتواند اکتیو دایرکتوری را مختل کند. برای اینکه اطمینان حاصل کنید که آماده هستید در صورت مشکل operations master به آن رسیدگی کنید، شما میتوانید یک دومین کنترولر اضافی را به عنوان جانشین standby مشخص کنید. یک جانشین standby بصورت ساده مشخص کردن یک دومین کنترولر است که در در صورت ایراد یا شکست operations master ، شما رول یا رول ها را به آن منتقل میکنید .

 

شما احتیاج دارید که یک جانشین standby برای رول های forest در forest root domain و یک جانشین برای رول های domain در هر دومین مشخص کنید. این جانشین standby باید با صاحب فعلی رول ارتباط داشته باشد تا مطمئن باشد که رول را هر چه سریع تر میتوان به آن منتقل کرد تا حداقل از دست دادن دیتا در زمان بروز مشکل رخ  دهد .

 

به غیر از اینکه جانشین standby در دسترس باشد و با صاحب رول فعلی ارتباط داشته باشد، شما به هیچ چیز خاص دیگری احتیاج ندارید. همانطور که گفته شد، شما میتوانید یک شی ارتباط connection object دستی manual بین دومین کنترولر جانشین و دومین کنترولر فعلی صاحب رول بسازید تا اطمینان از  replication بین دو operations masters شوید. در این سناریو، ایجاد یک شی ارتباط connection object دستی manual مقدم از بصورت اتوماتیک ساخته شده است، به این علت که اکتیو دایرکتوری اشیاء ارتباط connection objects قدیمی که بصورت اتوماتیک ساخته شده اند در هر زمانی،  آنجا که شما ارتباط های دستی ساخته اید بدون تغییر میمانند تا شما آنها را تغییر دهید. ارتباط مستقیم کمک میکند تا اطلاعات از دست رفته در زمان انتقال یک رول کاهش پیدا کند و  احتمال خرابی دایرکتوری را نیز کاهش میدهد .

 

توجه: اگر شما رول های را جدا میکنید، شما میتوانید یک جانشین standby تنها برای operations master مربوط به forest و یک جانشین standby تنها برای operations master مربوط به دومین قرار دهید. با این حال شما باید اطمینان حاصل کنید که جانشین standby پارتنر replication با تمام صاحبان رول ها میباشد .

با استفاده از یک اکانت که عضو Domain Admins یا Enterprise Admins باشد، شما میتوانید بطور دستی manually یک شی ارتباط connection object روی operations master و جانشین standby به ترتیب زیر ایجاد کنید :

از منوی Administrative Tools ، کنسول Active Directory Sites and Services را کلیک کنید .

روی نام site ای که صاحب رول operations master فعلی در آن است کلیک کنید تا فولدر Servers نشان داده شود .

فولدر Servers را کلیک کرده تا لیست سرورهای موجود در site ای که انتخاب کردید ببینید .

یک شی اتصال ورودی inbound connection object از سرور جانشین standby روی operations master فعلی با مراحل زیر ایجاد کنید :

روی اسم سرور operations master که میخواهید برای آن شی ارتباط connection object ایجاد کنید، کلیک کنید تا شی NTDS Settings ظاهر شود .

روی NTDS Settings کلیک سمت راست کرده، New را کلیک کنید و سپس Connection را کلیک کنید .

در پنجره Find Active Directory Domain Controllers ، روی اسم سرور جانشینی standby server که از آن میخواهید شی ارتباط connection object ایجاد کنید، کلیک کنید و سپس OK را کلیک کنید .

در پنجره New Object-Connection ، یک اسم مناسب برای شی ارتباط connection object وارد کنید یا اسمی که بصورت پیشفرض است را قبول کنید، سپس OK را کلیک کنید .

 

روی نام site ای که سرور standby در آن است کلیک کنید تا فولدر Servers نشان داده شود .

فولدر Servers را کلیک کرده تا لیست سرورهای موجود در site ای که انتخاب کردید ببینید .

یک شی اتصال ورودی inbound connection object از سرور operations master روی سرور standby با مراحل زیر ایجاد کنید :

روی اسم سرور standby که میخواهید برای آن شی ارتباط connection object ایجاد کنید، کلیک کنید تا شی NTDS Settings ظاهر شود .

روی NTDS Settings کلیک سمت راست کرده، New را کلیک کنید و سپس Connection را کلیک کنید .

در پنجره Find Active Directory Domain Controllers ، روی اسم سرور operations master که از آن میخواهید شی ارتباط connection object ایجاد کنید، کلیک کنید و سپس OK را کلیک کنید .

در پنجره New Object-Connection ، یک اسم مناسب برای شی ارتباط connection object وارد کنید یا اسمی که بصورت پیشفرض است را قبول کنید، سپس OK را کلیک کنید .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

 

Leave a Comment
  • Please add 1 and 1 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

Page 1 of 1 (2 items)