با ایمیج ای که ساخته اید ، میتوانید در شبکه برای deploy   بر روی workstation ها از طریق PEXBOOT استفاده کنید. اما همان طور که میدانید در طول فرایند نصب باید گزینه های مربوط  به user name ، password ، computer name و .... را کامل کنید.

برای اینکه این فرایند را هم به طور خودکار انجام دهیم از WAIK 2.0 (Windows System Image Manager ) استفاده می کنیم.

اجرای WISM :

1-  کنسول WSIM را اجرا کنید.


2-  بر روی select a distribution share راست کلیک کنید و گرینه create new distribution share را انتخاب کنید و یک فولدر share جدید بسازید.


3- 
در این مرحله ما نیاز داریم که ایمیج را از کنسول WDS به فولدر share انتقال دهیم.

برا این کار کنسول WDS را باز کنید به قسمت Install Images بروید و بر روی ایمیج ای که می خواهید راست کلیک کنید و گزینه Export را انتخاب کنید.


4- 
حالا به کنسول WSIM بر گردید و در قسمت Windows Image راست کلیک کنید و یک  windows image را که Export کرده اید را انتخاب کنید.

5-  بر روی YES کلیک کنید .حالا شما تمامی پکیج ها ، کامپوننت های موجود در ایمیج ای را که
export کرده اید را می بینید.

ایجاد فایل WDSClientUnattend.xml :

خوب همانطور که  دیدید در مراحل قبل ایمیج را به کنسول WSIM  انتقال دادیم . حالا میخواهیم یکسری مراحل بوت را تغییر دهیم ، برای این کار به فایل WDSClientUnattend.xml مراجعه میکنیم.

در این قسمت چند کامپوننت ای که ما احتیاج داریم را باید add کنیم. که عبارتند از :

1.  Regional – Language settings during setup

2.  Domain credentials

3.  Create partition

4.  Modify partition

5.  Then validating the answer file

 

تنظیمات مربوط به regional-language :

1-      در کنسول WSIM ، به پنل Windows Image بروید. و  گزینه windows-international-core-winpe را  جستجو کنید و راست کلیک کرده و گزینه Add Setting to Pass 1 windowsPE را انتخاب کنید.

 

2-      خوب حالا این به قسمت answer file اضافه میشود.

3-      حالا شما windows-international-core-pe را باز کنید و قسمت SetupUILanguage را انتخاب کنید. و در پنل  Propertis ، قسمت UILanguage   را انتخاب کنید و مقدار en-us را برای آن اضافه کنید.

 

تنظیمات مربوط به Domain Credentials :

4-      کامپوننت مربوط به windows-setup\WindowsDeploymentServices را جستجو کنید و سپس بر روی login راست کلیک کنید و یک 1 pass windowsPE را اضافه کنید.

حالا در پنل مربوط به answer file ، این قسمتی را که اضافه کرده اید را باز کنید و قسمت credentials را انتخاب کنید. در پنل روبرو نام دامین و user/pass ای که دسترسی کامل دارد را وارد کنید.

 

ایجاد Partition :

5-      حالا در قسمت کامپوننت ها windows-setup\WindowsDeploymentServices را جتسجو کنید و در قسمت ImageSelection ، راست کلیک کنید و یک 1 pass windowsPE را add کنید.

حالا در پنل مربوط به answer file ، مقدار DiskID   و PartitionID برابر “1”  قرار دهید.


و سپس بر روی create partition  راست کلیک کنید و گزینه اول راانتخاب کنید و مقادیر زیر که در عکس نمایش داده شده است را set کنید.

 

تغییر دادن پارتیشن :

6-      بر روی ق��مت modify partition راست کلیک کنید و یک 1 pass windowsPE را اضافه کنید و سپس مطابق شکل زیر مقادیر داده شده را set کنید.

 

تنظیمات مربوط به Image Selection :

7-      به پنل Answer File ، مقدار Microsoft-Windows-Setup\WindowsDeploymentServices\ImageSelection را اضافه کنید و مقادیر زیر را در قسمت Image install وارد کنید.

نکته : هنگامی که این مقادیر را انتخاب میکنید هنگام نصب ویندوز همیشه ، همین ایمیج ای که در اینجا انتخاب کرده اید Deploy می شود . برای اینکه منوی انتخاب ایمیج ها برای شما بیاید و بتوانید ایمیج مورد نظر خود را انتخاب کنید باید این مقدار را از Answer File خود حذف کنید.

 

8-      در مرحله بعد InstallTo را انتخاب کنید و DiskID را برابرا "0" و مقدار PartitionID را برابر "1" قرار دهید . این به معنی است که ویندوز در پارتیشن "0" و درایو "1" قرار دهید.

اعتبار دادن به فایل های ایجاد شده در answer file :

9-      برای انجام این کار از منوی Tools ، گزینه Validate Answer File را انتخاب کنید. این مرحله باید بدون هیچ گونه error ای کامل انجام شود.

 


10– حالا فایل ایجاد شده
WDSClientUnattend.xml را در مسیری که توسط WDS ایجاد شده است ذخیره کنید.

E:\RemoteInstall\WdsClientUnattend

 

اضافه کردن فایل WDSClientUnattend.xml به کنسول WDS :

 

1 -  کنسول WDS را باز کنید و بر روی اسم سرورتان راست کلیک کنید و گزینه Properties را انتخاب کنید.

 

2- بر روی  client tab کلیک کنید. قسمت مربوط به Enable unattended installation را فعال کنید و در فیلد سوم مسیر فایل WDSClientUnattend.xml را که در مراحل قبل ایجاد کرده بودیم را وارد می کنیم.

خوب تا حالا ما قسمت هایی که در هنگام نصب ویندوز لازم بود را با این روش به صورت خودکار کردیم . در قسمت های زیر به آپشن های بعدی که می خواهیم به صورت خودکار انجام شود می پردازیم.

 

ایجاد فایل OOBEunattend xml برای تنظیات Installation/OOBE :

در این فایل به قسمت های زیر می پردازیم :

  • Set the computer name and time zone
  • Skip the EULA, and setup network location
  • Create a login, and set a password

Computer name and time zone :

1- ابتدا کنسول WISM را باز کنید و در قسمت کامپوننت ها این مقدار را Microsoft-Windows-Shell-Setup جستجو کنید و سپس Add Setting to Pass 4 specialize را انتخاب کنید.

 

2- در این قسمت دو مقدار  دلخواه time zone, computer name را وارد کنید.

 

3-  بر روی مقدار Microsoft-Windows-International-Core راست کلیک کنید و گزینه Add Setting to Pass 7 oobeSystem را انتخاب کنید.

 

4-  حالا مقدار en-us را برای فیلد UilanguageFallback وارد کنید.

 

تنظیم Network location و EULA skip :

کامپوننت Microsoft-Windows-Shell-Setup را پیدا کنید و سپس OOBE را انتخاب کنید و بر روی آن راست کلیک کنید و مقدار Add Setting to Pass 7 oobeSystem را انتخاب کنید.
  

و مقادیر زیر را برای آن  set کنید.

 

تنظیمات مربوط به Login and password :

1-  به ترتیب مراحل زیر را بروید:

Microsoft-Windows-Shell-Setup  -----> UserAccounts ----->LocalAccounts ---->LocalAccounts ---->password

راست کلیک کنید و گزینه Add Setting to Pass 7 oobeSystem را انتخاب کنید.

2- و مقادیر زیر را برای LocalAccount در پنل answer file ، بدهید .


اعتبار دادن  و ذخیره فایلی که ساخته اید به دلخواه :

فایل ساخته شده در پنل Answer File را مانند مرحله قبل اعتبار دهید. و در مسیر زیر ذخیره کنید.

E:\RemoteInstall\WdsClientUnattend

اضافه کردن فایل OOBEUnattend.xml به     Install Image :

1 -   کنسول WDS را باز کنید و به قسمت install images بر وید. و ایمیج مورد نظر خود را انتخاب کنید.

2- سپس بر روی ایمیج راست کلیک کنید و Propertis را انتخاب کنید. گزینه Allow image to install in unattended mode را انتخاب کنید و فایلی را که ساخته اید را در قسمت  select file وارد کنید.

نصب ویندوز توسط کنسول WDS :

حالا همه چی آماده است برای اینکه شما ایمیج ای را که ساخته اید را در شبکه توسط کنسول wds ، نصب  کنید.

سیستم را از طریق کارت شبکه بوت کنید  و سپس کلید F12 را فشار دهید و در مرحله بعد گزینه ای که در شکل نشان داده شده است را انتخاب کنید تا مراحل نصب شروع شود.


 

 

Reference link:

Deploying Windows 7 Using Windows Deployment Services (WDS): Step-by-Step – Part II  (Augusto Alvarez - MVP)