کاهش حجم کار Operations Master (fa-IR)

کاهش حجم کار Operations Master (fa-IR)

کاهش حجم کار Operations Master

 

 

operations master ها میتوانند دارای بار اضافی overloaded در زمان درخواست کلاینتها در شبکه، مدیریت منابع خودشان و انجام وظایف منحصر بفرد خودشان باشند. اگر operations master ها دارای بار اضافی شوند و عملکرد آنها تحت تاثیر قرار گیرد، شما میتوانید محیط را دوباره پیکربندی کنید تا برخی از وظایف توسط دومین کنترولرهایی که کمتر مورد استفاه قرار میگیرند، انجام شوند. با کار کردن برای  درخواست های کمتر کلاینتها، operations master میتوانند از منابع بیشتری برای عملکردهای منحصر بفرد خود استفاده کنند .

 

 

برای کاهش حجم کار در operations master ، به قابلیتهایی که زیاد مهم نیستند نگاه کنید و آنها را به سرورهای دیگر منتقل کنید. اگر یک operations master که بار زیاد دارد، به عنوان یک سرور DNS و گلوبال کاتالوگ نیز استفاده میشود، میتوانید این قابلیتها را به سرورهای دیگر منتقل کنید تا بار کاهش پیدا کند .

 

 

همچنین شما میتوانید وزن weight مربوط به دومین کنترولرها در محیط DNS را تنظیم کنید تا آنها به درخواستهای کمتری از سمت کلاینتها برای یک سرویس خاص جوابگو باشند. با پردازش درخواستهای کمتر، دومین کنترولر میتواند از منابع بیشتری برای سرویس operations master مربوط به دومین استفاده کند. بطور مثال، برای پیکربندی PDC emulator ، طوری که فقط نیمی از درخواستهای کلاینتها را نسبت به دومین کنترولرهای دیگر دریافت کند، وزن weight را روی رکورد LDAP SVR به مقدار 50 ست کنید. با فرض اینکه دومین کنترولرهای دیگر همین اولویت priority را دارند و پیشفرض که مقدار آن 100 است را استفاده میکنند، بعد از آن DNS نسبت وزن weight ratio را برای PDC emulator مقدار 50 از 100 مشخص میکند. بعد از آنکه شما این نسبت ratio را به 100/50 کاهش دادید (50 برای PDC emulator و 100 برای دومین کنترولرهای دیگر)، DNS کلاینتها را به سمت دومین کنترولرهای دیگر هدایت میکند که مقدار آن دو برابر نسبت به PDC emulator میباشد. وقتی شما هدایت کلاینتها برای LDAP را کاهش میدهید، PDC emulator مقدار درخواستهای کلاینت کمتری را دریافت میکند و میتواند از منابع بیشتری برای کارهای دیگر استفاده کند، مانند انجام وظایف مربوط به رول operations master .

 

دنیای واقعی: وزن weight را با اولویت priority اشتباه نگیرید. برای آنکه از ارسال همه درخواست های کلاینتها به یک دومین کنترولر جلوگیری کرد، به دومین کنترولر یک مقدار استقرائی apriority value تخصیص داده شده، مقدار این پیشفرض 0 میباشد. یک کلاینت از مقدار اولویت priority استفاده میکند تا مشخص کند به کدام دومین کنترولر درخواست را ارسال کند. وقتی یک کلاینت از DNS استفاده میکند تا دومین کنترولر را پیدا کند، مقدار اولویت priority به کلاینت بازگردانده میشود .

 

کلاینتها همیشه درخواستهای خود را به دومین کنترولری که اولویت priority پایین تری دارد ارسال میکنند. اگر بیشتر از یک دومین کنترولر دارای مقدار مساوی اولویت priority باشند، کلاینتها به صورت تصادفی randomly از گروه دومین کنترولرها با مقدار یکسان، یکی را انتخاب میکنند. اگر دومین کنترولری با مقدار اولویت priority پایین در دسترس نباشد، کلاینتها درخواستهای خود را به دومین کنترولری با بالاترین اولویت بعدی next-highest priority ارسال میکنند. به همین خاطر، زیاد کردن مقدار اولویت برای منابع رکورد LDAP مربوط به PDC emulator میتواند دریافت درخواستهای کلاینتها را کاهش دهد .

 

با این حال، اگر چه تغییر اولویت priority بر روی یک دومین کنترولر میتواند تقاضای کلاینتها را کاهش دهد، اما این تغییر میتواند یک نتیجه ناخواسته داشته باشد. بجای کاهش دسترسی مناسب به یک دومین کنترولر و با توجه به دومین کنترولرهای دیگر، تغییر اولویت priority سبب میشود DNS از هدایت کلاینتها به این دومین کنترولر در زمانی که همه دومین کنترولرها با مقدار کم اولویت lower priority در دسترس نباشند، متوقف شود .  

 

برای تغییر اولویت مربوط relative priority و وزن weighting برای یک سرویس operations master در DNS ، مراحل زیر را دنبال کنید :

ابتدا Start را کلیک کرده، سپس Administrative Tools را کلیک کنید و در آخر کنسول DNS را کلیک کنید .

به یک دومین کنترولر در forest root domain متصل شوید. روی DNS کلیک سمت راست کرده، روی Connect To DNS Server کلیک کرده، سپس The Following Computer را کلیک کنید. اسم دومین کنترولر در forest root domain را بنویسید و سپس OK را کلیک کنید .

روی Forward Lookup Zones کلیک کنید تا باز expand شود، سپس forest root domain را باز کنید .

container مربوط به tcp _ را کلیک کنید. رکورد ldap _ درخواستهای دایرکتوری را کنترل میکند. رکورد gc _ درخواستهای گلوبال کاتالوگ را کنترل میکند. در قسمت جزئیات details pane ، به SRV رکوردهای ldap _ یا gc _ نگاه کنید که نام operations master را دارند. در فیلد دیتا data field لیستهای اولویت priority ، وزن weight و شماره پورت port number که به منبع رکورد نام سرور اختصاص داده شده نشان داده شده است .

روی منبع رکورد SRV که میخواهید آن را تغییر دهید، دوبار کلیک کنید این کار پنجره ویژگیهای properties رکورد را مانند شکل ٦-٦ نشان میدهد .

  

شکل ٦-٦ تنظیم اولویت priority و وزن weight مناسب  

 

بصورت مناسب، از قسمت اولویت priority استفاده کنید تا اولویت مربوط به هاست با توجه به هاست های دیگر در دومین که همین سرویس را ارائه میدهند، ست کنید. بالاترین اولویت priority به هاستی که مقدار آن 0 است اختصاص داده میشود. اگر دو یا چند هاست دارای اولویت priority یکسان باشند، میتوان از وزن weight استفاده کرد تا مشخص کرد کدام هاست استفاده شود .

 

بصورت مناسب، از قسمت وزن weight استفاده کنید تا وزن weight مربوط به یک هاست و سرویس لود بالانس load-balance استفاده کنید . اگر دو یا چند هاست دارای اولویت priority یکسان باشند، وزن weight میتواند یک مزیت برای یک هاست نسبت به دیگر هاست ها باشد. هاستی که بالاترین یا بیشترین وزن weight را داشته باشد، اول استفاده میشود.

 

OK را کلیک کنید تا تغییرات شما ذخیره شود. تغییرات به دیگر سرورهای DNS در طول عملیات نرمال zone transfer انتقال داده میشود. بسته به نوع پیکربندی شما DNS ، این فرایند میتواند چند روز طول بکشد .

 

احتیاط: رکوردهای مربوط به service locator را بدون برنامه ریزی دقیق و داشتن اطلاعات و توجه به تاثیر آن در شبکه تغییر ندهید. بعد از اینکه شما رکوردهای service locator را تغییر دادید، شما احتیاج به مانیتور کردن شبکه دارید تا از کارکرد عملیات اطمینان حاصل کنید .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 8 and 8 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 3. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Revision 2. Comment: display problem fixed

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: completed

  • Patris_70 edited Original. Comment: not completed

Page 1 of 1 (4 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: not completed

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: completed

  • Patris_70 edited Revision 2. Comment: display problem fixed

  • Patris_70 edited Revision 3. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (4 items)