تصرف Operations Master (fa-IR)

تصرف Operations Master (fa-IR)

تصرف Operations Master

 

وقتی یک operations master با مشکل یا شکست مواجه میشود، شما باید تصمیم بگیرید که نیاز به انتقال رول به یک دومین کنترولر دیگر دارید یا منتظر میمانید تا دومین کنترولر دوباره به سرویس بازگردد. شما میتوانید بر تصمیم خود را بر اساس حساسیت رول operations master بر روی دومین کنترولرها و مدت زمان خرابی، بگیرید .

 

وقتی یک operations master با ایراد مواجه میشود و دیگر آنلاین نمیشود، شما باید رول را تصرف seize کنید و با زور یا اجبار forcibly به یک دومین کنترولر دیگر منتقل کنید. تصرف seize یک رول یک قدم جدی است که شما فقط باید زمانی که صاحب رول قبلی به هیچ عنوان آنلاین نمیشود، انجام دهید. رول operations master را تصرف نکنید، زمانی که شما میتوانید آن را با عملیات نرمال انتقال transfer دهید. تصرف seize یک رول operations master همیشه آخرین راه حل میباشد . 

آماده سازی برای تصرف seize رول های operations master

 

قبل از اینکه شما یک رول را تصاحب seize کنید و با اجبار آن را منتقل کنید، شما باید تعیین کنید چه مدت به روز رسانی دومین کنترولر با گرفتن رول و با توجه به صاحب قبلی رول طول میکشد . اکتیو دایرکتوری تغییرات عملیات replication را با استفاده از ترتیب اعداد به روز رسانی update sequence numbers - USNs دنبال میکند. به علت زمان انتظار یا تاخیر عملیات تکرار replication latency ، ممکن است دومین کنترولر کامل به روز رسانی نشود. اگر شما USN مربوط به یک دومین کنترولر را با سرورهای دیگر در دومین مقایسه کنید، شما میتوانید مشخص کنید که دومین کنترولر اکثر به روز رسانی ها را با توجه به تغییرات صاحب قبلی رول دریافت کرده است. اگر دومین کنترولر به روز رسانی شده است، شما میتوانید رول را با خیال راحت منتقل کنید. اگر دومین کنترولر به روز رسانی نشده است، شما میتوانید برای replication صبر کنید تا انجام شود و سپس رول را به دومین کنترولر منتقل کنید .

 

ویندوز سرور ٢٠٠٨ دارای فرمان Repadmin برای کار با replication اکتیو دایرکتوری میباشد. برای نمایش دادن بالاترین ترتیب اعداد highest sequence number برای یک زمینه نامگذاری مشخص specified naming context بر روی هر پارتنر replication که دومین کنترلر میباشد، فرمان زیر را اجرا کنید :

 

repadmin /showutdvec DomainControllerName NamingContext

 

در اینجا DomainControllerName نام کامل توصیف شده fully qualified domain name مربوط به دومین کنترولر است و NamingContext نام ممتاز distinguished name دومینی است که سرور در آن قرار دارد. به عنوان مثال کد زیر :

 

repadmin /showutdvec corpserver52 dc=cpandl,dc=com

 

خروجی زیر بالاترین USN را روی پارتنر replication برای پارتیشن دومین domain partition را نشان میدهد .

 

Main-Site\corpserver31 @ USN 678321 @ Time 2008-03-15 12:42:32

Main-Site\corpserver26 @ USN 681525 @ Time 2008-03-15 12:42:35

 

در این مثال، اگر صاحب قبلی رول CorpServer31 بوده باشد و دومین کنترولری که شما در حال بررسی هستید دارای USN برابر یا بالاتر از CorpServer31 باشد، دومین کنترولر به روز رسانی شده است. در صورتی که، صاحب قبلی رول CorpServer31 بوده و دومین کنترولری که شما در حال بررسی هستید دارای USN پایین تر از CorpServer31 باشد، دومین کنترولر به روز رسانی نشده است و شما باید قبل از تصرف رول منتظر شوید تا replication انجام شود. شما همچنین میتوانید از دستور Repadmin /Syncall استفاده کنید تا دومین کنترولر با توجه به صاحب قبلی رول، عملیات replication را با تمام پارتنرهای replication خود انجام دهد .

 

مراحل تصرف رول های operations master

 

شما میتوانید رول operations master را با استفاده از مراحل زیر تصرف seize کنید :

 

روی سروری که میخواهید رول operations master را به آن بدهید کنسول داس command prompt را باز کنید. شما میتوانید این کار را به صورت لوکال locally یا ریموت دسکتاپ Remote Desktop انجام دهید .

 

با فرمان netdom query fsmo صاحبان فعلی operations master را لیست کنید .

 

فرمان ntdsutil وارد کنید و بعد از ظاهر شدن ntdsutil ، فرمان roles را وارد کنید .

 

وقتی fsmo maintenance ظاهر شد، فرمان connections را وارد کنید .

 

وقتی ظاهر server connections شد، فرمان connect to server به همراه اسم کامل دومین مربوط به دومین کنترولری که میخواهید رول operations master را به آن انتقال دهید را وارد کنید .

 

بعد از آنکه یک ارتباط مطمئن با دومین کنترولر ایجاد شد، فرمان quit را وارد کنید تا از server connections خارج شوید .

 

وقتی fsmo maintenance ظاهر شد، فرامین زیر را وارد کنید :

 

seize pdc

seize rid master

seize infrastructure master

seize schema master

seize domain naming master

 

وقتی fsmo maintenance ظاهر شد، فرمان quit را وارد کنید.

 

وقتی ntdsutil ظاهر شد، فرمان quit را وارد کنید.

 

بعد از تصاحب seizing رول operations master ، شما احتیاج دارید دیتای مربوطه را از اکتیو دایرکتوری حذف کنید. برای اطلاعات بیشتر انجام وادار کردن Forcing برای حذف دومین کنترولرها و پاک کردن Metadata در Forest اکتیو دایرکتوری را در فصل سوم بخوانید .کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری


 

Leave a Comment
  • Please add 3 and 8 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 2. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: completed

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: completed

  • Patris_70 edited Revision 2. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (2 items)