ویندوز سرور 2008R2 شامل یک نرم افزاری جدید به نام Windows Server Backup است. که به صورت پیش فرض این نرم افزار نصب نمی باشد. برای این کار نیاز است که شما آنرا از قسمتFeatures ها در Server Manager ، اضافه کنید.
نکته : ابزار Windows Server Backup جایگزین ntbackup است که در نسخه های قلبی ویندوز بود، شده است. شما نمی توانید بک آپ هایی را که با استفاده از ntbackup   ایجاد کرده اید را توسط ابزار  Windows Server Backup ، ریستور کنید. اگر شما بک آپ هایی دارید که احتیاج به ریستور آنها دارید باید از لینک زیر ورژن ای از ntbackup
را که سازگار با این ورژن ویندوز سرور است را دانلود کنید.

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82917

برای نصب Windows Server Backup می توانید ازچهار روش زیر استفاده کنید :
1-
با استفاده از Server Manager
2-با استفاده از Servermanagercmd.exe
3-با استفاده از PowerShell
4-با استفاده از Optional Component Setup (OCSetup
)
نکته : برای نصب و استفاده Windows Server Backup ، یوزر مورد نظر حتما باید از امتیازات ،  Backup Operators group,Administrative بر خوردار باشد.

نصب Windows Server Backup با استفاده از Server Manager :
1-بر روی start کلیک کنید و سپس  Server Manager را انتخاب کنید.


2-از قسمت Features Summary بر روی Add Features کلیک کنید.

3-در این پنجره بر روی Windows Server Backup Features دابل کلیک کنید . سپس گزینه Windows Server Backup و Command-line tools را انتخاب کنید و بر روی Next کلیک کنید.


4-
در پنجره Confirmation Installation Selections بر روی Install کلیک کنید.5-
در پایان بر روی Close کلیک کنید. (در پایان نصب نیاز به ریستارت سرور نیست.)
نصب Windows Server Backupبا استفاده از Servermanagercmd.exe :

بر روی Command Prompt کلیک کنید.کامند زیر را تایپ کنید.

ServerManagerCmd -install Backup-Features -allSubFeatures

نصب Windows Server Backup با استفاده از OCSetup :
1- بر روی Command Prompt کلیک کنید.
2-کامند زیر را تایپ کنید. بعد از زدن اینتر چند دقیقه صبر کنید تا ویژگی Windows Server Backup نصب شود.

ocsetup WindowsServerBackup

بعد از نصب Windows Server Backup نوبت به انجام مراحل بک آپ گیری از اکتیو دایرکتوری می رسد. بک آپ گیری از دومین کنترلر را می توانیم به سه روش زیر انجام دهیم.

  

در دومین کنترلر ،System State شامل تمام رول هایی است که بر روی سیستم نصب شده است و همچنین شامل اطلاعات زیر می باشد:
Registry
COM+ Class Registration database
Boot files
Active Directory Certificate Services (AD CS) database
Active Directory database (Ntds.dit
SYSVOL directory
Cluster service information
Microsoft Internet Information Services (IIS) metadirectory
System files that are under Windows Resource Protection


بک آپ از System state :
با استفاده از GUI :
1-کنسول بک آپ را باز کنید.
2-طبق شکل زیر Backup Once را انتخاب کنید.

3- گزینه Custom را انتخاب کنید.

4- بر روی Add Item کلیک کنید.


5- System State را انتخاب کنید.


6- در پنجره Specify Destination Type ، دو انتخاب جهت ذخیره فایل های بک آپ گرفته شده دارید. اگر
local Drive :را انتخاب کنید فایل های بک آپ گرفته شده بر روی پارتیشن های موجود در سیستم یا DVD ذخیره می شود.Remote Shared Folder :می توانید فایل های بک آپ گرفته شده را در مسیری شبکه ایی ذخیره کنید.
7-در پنجره Confirmation ، بر روی Backup  کلیک کنیدتا عملیات بک آپ گیری آغاز شود.
با استفاده از GUI (زمانبندی):
1- کنسول بک آپ را باز کنید.
2-گزینه Backup Schedule را انتخاب کنید.3- اگر برای اولین باز اشت که یک تسک زمانبندی شده می سازید پنجره زیر ظاهر می شود.


4- گزینه  custom را انتخاب کنید.5-بر روی Add Item کلیک کنید.6- System State را انتخاب کنید.


7- در پنجره Specify Backup Time ،شما دو انتخاب دارید.


one a day :در زمان مشخص شده یک بار در روز بک آپ گرفته می شود.
more than once day : در این قسمت می توانید ، بیشتر از یک بار در روز بک آپ بگیرید.فقط کافی است زمان مورد نظرتان را به قسمت راست اضافه کنید.

8- در پنجره مربوط به Specify Destination Type ، سه انتخاب دارید.


Back up to a hard disk that is dedicated for backup :

با انتخاب این گزینه، هارد دیسکی را که برای ذخیره سازی در نظر گرفته اید را فرمت کنید و فقط به ذخیره  بک آپ گرفته اختصاص می دهد.در مرحله بعدی میتوانید هاردی را که می خواهید به عنوان مکان ذخیره سازی در نظر بگیرید را انتخاب کنید. در اینجا یک هارد اکسترنال که به سیستم متصل است را نشان می دهد.اگر پارتیشن های موجود در سیستم را بخواهید انتخاب کنید بر روی show all available disk را انتخاب کلیک کنید.


  

یکی از هارد ها را انتخاب کنید و بر روی ok کلیک کنید.
با کلیک بر روی Next پیعام زیر ظاهر میشود.با کلیک بر روی Yes هاردی را که انتخاب کرده اید را فرمت می کند و برای بک آپ گیری آماده می کند.(اگر دیتایی در این هارد داشته باشید با کلیک بر روی این پیغام به طور کامل پاک می شود)


و در پایان با کلیک بر روی Format عملیات تمام می شود.و پارتیشن فرمت شده با نامی که انتخاب شده ، ایجاد می شود.


Backup to Volume :با انتخاب این گزینه ، بک آپ ها را در یک هارد ذخیره می کند. این هارد مختص بک آپ گیری نیست و دیتای دیگری هم می توانید در این هارد ذخیره کنید.برای انتخاب هارد بر روی Add کلیک کنید و یک هارد را انتخاب کنید.Back up to a shared network folder :
با انتخاب این گزینه فایل های بک آپ را می توانید در یک مسیر شبکه ایی ذخیره می شود.با کلیک بر روی Next ، یک پیغام ظاهر می شود، مبنی بر این که با اانتخاب این روش ذخیره سازی در هر باز اجرا شدن بک آپ ،فایل قبلی پاک می شود و تنها آخرین بک آپ همیشه در دسترس می باشد.در این قسمت مسیر مورد نظر را وارد کنید و بر روی Next کلیک کنید.با کلیک بر روی Next ، یک پنجره باز می شودو شما باید کاربری را که دسترسی کامل به این مسیر دارد را وارد کنید.
با استفاده از کامند (دستی):
بک آپ گیری از System State با استفاده از کامند Wbadmin در اینجا آموزش داده می شود.
1- ابتدا بر روی CMD کلیک کنید.
2-کامند زیر را تایپ کنید.
wbadmin start systemstatebackup -backupTarget:<VolumeName>  [-noverify]  [-quietهنگامی که بک آپ گیری تمام می شود در درایوی که محل ذخیره سازی فایل ها انتخاب کرده اید یک فولدر به صورت زیر ایجاد می شود


*در قسمت Volume Name در اینجا مقصدی را که می خواهید بک آپ ها در آن ذخیره شوند را مشخص می کنید، این مکان را می توانید یک درایو لوکالی یا مکانی در شبکه باشد که آدرس آنرا به این صورت باید بنویسید.


\\ServerName\ShareName

*با انتخاب پارامتر Noverify دیگر در هنگام بک آپ گیری و ذخیره آن بر روی Removal Media عملیات Verify ایجاد نمی شود.

* quite- : با انتخاب این پارامتر دیگر تاییده ایی بابت شروع بک آپ از شما گرفته نمی شود. و بعد از وارد کردن کامند و انتخاب اینتر ، عملیات بک آپ گیری آغاز می شود.
اگر کامند را بدون سوییچ quite- اجرا کنید از شما تاییده ایی می خواهد تا بک آپ گیری آغاز شود . در شکل زیر نشان داده شده است :با استفاده از کامند(زمانبندی):
ابتداCMD را باز کنید. و کامند زیر را تایپ کنید.

wbadmin enable backup [-addtarget:<BackupTarget>] [-schedule:<TimeToRunBackup>]  [-systemState] [-vssFull | -vssCopy] [-quiet

*در مقابل پارامتر Schedule می توانیم زمان را وارد کنیم.
به عنوان مثال در ساعت 1:30 هر شب بک آپ گیری انجام می شود و در پارتیشن Fذخیره می شود.بک آپ گیری از Critical Volume :
وقتی که شما با استفاده از Windows Server Backup از تمام Critical درایو ها بر روی یک دومین کنترلر بک آپ می گیرد. این بک آپ گرفته شده شامل تمامی اطاعات زیر می باشد:
-درایوهایی که شامل بوت فایل می باشد.
-درایوی که شامل رجیستری و فایل های مربروط به سیستم عامل می باشد.
-درایوی که شامل Sysvol  می باشد.
-درایوی که شامل فایل Log ، دیتابیس اکتیودایرکتوری می باشد.

با استفاده از GUI (دستی و زمانیندی):
دقیقا مثل مراحل قبل است فقط شما باید در مرحله Select Item For Backup ، قسمت Bare Mental Recovey را انتخاب کنید.

**به یاد داشته باشید ، پارتیشنی را که به عنوان مکان ذخیره سازی در نظر می گیرید جز Critical درایو نباشد زیرا در هنگام اختصاص آن فضا به فایل های ذخیره سازی نیاز به فرمت است.
دقیقا مثل مراحل قبل فقط باید پارامتر all critical- به صورت زیر اضافه کنید.

Wbadmin  startbackup   -backupTarget:<VolumeName>  [-critical] [-noverify]  [-quiet
برای زمانبندی شده به صورت زیر :

wbadmin enable backup [-addtarget:<BackupTarget>]  [-schedule:<TimeToRunBackup>] [-allCritical]  [-vssFull | -vssCopy] [-quiet]


بک آپ به صورت Full :
با این روش از تمامی پارتیشن ها و اطلاعات سیستم به صورت کامل بک آپ گرفته می شود .
با استفاده از GUI  : (دستی و زمانبندی)
هنگامی که کنسول بک آپ را باز میکنید گزینه Full Server را انتخاب کنید.
بقیه مراحل به صورت قبل می باشد.
با استفاده از کامند (دستی و زمانبندی)
برای اینکه بتوانید از یک سیستم به طور کامل با استفاده از wbadmin بک آپ بگیرید ، کامند زیر را تایپ کنید :

wbadmin start backup -include:<sourceDrive_1>:,<sourceDrive_2>:,... <sourceDrive_n>: -backuptarget:<targetDrive>: -quiet


پارامتر Include ، پارتیشن هایی را که میخواهید بک آپ گرفته شود را وارد می کنید.