عیب یابی Operations Master (fa-IR)

عیب یابی Operations Master (fa-IR)

عیب یابی Operations Master

 

همه دومین کنترولرها، همچنین operations masters ها دیتای دایرکتوری را با هم replicate میکنند. دومین کنترولرها تغییرات دایرکتوری با استفاده از replication به روز رسانی میکنند. به عنوان بخشی از عیب یابی و حل مشکل با operations masters ها، شما باید اطمینان حاصل کنید که replication به صورت نرمال کار میکند. بطور کلی در یک محیط گسترده و بزرگ اکتیو دایرکتوری، تغییرات طول میکشد تا به دیگر دومین کنترولرها با replication بطور کامل اعمال شود .

 

شما میتوانید operations masters ها را به صورت اتوماتیک با استفاده از Dcdiag تست کنید. مراحل زیر را دنبال کنید :

 

روی Start کلیک کرده، روی کنسول داس Command Prompt کلیک سمت راست کرده و سپس Run As Administrator را کلیک کنید .

 

در کنسول داس فرمان dcdiag /s:ServerName را تایپ کنید، در اینجا ServerName نام سرور صاحب رول operations master است که شما میخواهید آن را تست کنید. اگر شما روی خود سرور صاحب operations master لاگان کردید، dcdiag را بدون پارامتر تایپ کنید .

 

وضعیت هر تست را بررسی کنید. اگر تست با شکست مواجه شده است، دقیقا ببینید که چه خطایی دارد و راه های مناسبی برای رفع خطا انتخاب کنید .

 

با استفاده از کنسول داس که با Run As Administrator باز کردید، شما میتوانید مشاهده کنید که operations master با دومین کنترولرهای دیگر replication موفقیت آمیز داشته است یا خیر. برای اینکار فرمان repadmin /showrepl ServerName را در کنسول داس که با Run As Administrator باز کردید تایپ کنید، در اینجا ServerName نام سرور صاحب رول operations master است که شما میخواهید آن را تست کنید. اگر شما روی خود سرور صاحب operations master لاگان کردید، repadmin /showrepl را تایپ کنید . 

فرمان repadmin برای شما همسایگان ورودی inbound neighbors را برای دومین کنترولر فعلی یا دومین کنترولر مشخص لیست میکند. این همسایگان ورودی inbound neighbors نام ممتاز distinguished name مربوط به هر پارتیشن دایرکتوری را شناسائی میکنند که ببینند برای کدام replication ورودی دایرکتوری inbound directory اقدام یا تلاش شده است، اسم site و نام دومین کنترولر منبع و همچنین آیا replication موفقیت آمیز بوده است .

 

علاوه بر این، با وجود اینکه PDC emulator سرور زمان time server برای forest است، هر ادمینی میتواند این پیکربندی را تغییر دهد. برای اینکه بفهمیم PDC emulator به صورت پیشفرض سرویس زمان ویندوز Windows Time service - W32time سورس زمان time source برای forest میباشد، شما میتوانید از فرمان Nltest استفاده کنید. فرمان nltest/server:ServerName /dsgetdc:DomainName را وارد کنید. در اینجا ServerName نام سرور PDC emulator میباشد و DomainName نام دومینی که سرور در آن است میباشد. در مثال زیر، شما میتوانید سرور CentralDC89 را در دومین cpandl.com بررسی کنید :

nltest /server:centraldc89 /dsgetdc:cpandl.com

The output will look similar to the following.

DC: \\CENTRALDC89.cpandl.com

Address: \\192.168.15.122

Dom Guid:

Dom Name: cpandl.com

Forest Name: cpandl.com

Dc Site Name: Atlanta-First-Site

Our Site Name: NY-First-Site

Flags: PDC GC DS LDAP KDC TIMESERV GTIMESERV WRITABLE DNS_FOREST

CLOSE_SITE FULL_SECRET

The command completed successfully

 

در خروجی قسمت Flags ، اگر PDC ظاهر شد، دومین کنترولر صاحب رول PDC emulator میباشد. اگر GTIMESERV ظاهر شد، دومین کنترولر سرور زمان گلوبال global time server در forest میباشد .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

 

Leave a Comment
  • Please add 6 and 3 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (2 items)