BizTalk Server 2013: Hva er nytt (nb-NO)

BizTalk Server 2013: Hva er nytt (nb-NO)

Hva er nytt og forbedret?

BizTalk Server 2010 R2 har blitt annonsert, og vil bli lansert omtrent 6 måneder etter utgivelsen av Windows 8. Lanserings datoen av Windows 8 har ennå ikke blitt annonsert.

Det er tre primære temaer i fokus når det gjelder BizTalk Server 2010 R2

  • Plattformstøtte – støtter nye og gjeldende server og utviklings-plattformer
  • Forbedret B2B -samkjøre med industristandarder og fortsetter å investere i forbedring av ytelse
  • Klar for skyen -slik at kundene å dra nytte av fordelene ved cloud computing

 

Plattformstøtte

Forbedret B2B

Klar for skyen

Nye plattformer og infrastruktur

Windows Server 8 *

SQLServer 2012 *

Økt utvikling og IT-produktiviteten

Visual Studio-11 * og Windows 8 *for å utviklings løsninger

Migrering på stedet fra BizTalk Server 2010

Utvidet plattform-integrering

DB2 klient tilkobling til SQL Server,
konvertering av kommandoer til T-SQL,
migrering av pakker til lagrede prosedyrer

Adapter tilkobling til nye datakilder, inkludert IBM Informix V11 og IBM IMS/DB V11

Smidig justering til industristandarder

Regelmessige oppdateringer til skjemaer, Accelerators sertifiseringer og adaptere.
Dette inkluderer:

Helse: HIPPA 5010 utvidelser: 2777CA, 999, HL7 2.5.1

Økonomi: SWIFT SRG 2011 støtte, SWIFT SRG 2012, SWIFTNet 7.0 (ny Message plattform)

Forbedret ytelse og skalerbarhet

Ytelsesforbedringer for HL7-MLLP-adapter

Bedre gjennomførelse med ordered delivery på sende porter

Forbedret skalerings konfigurasjon med flere hoster

Utvidet adapter alternativer for raskere satsvis behandling

Utvid lokale løsninger til skyen

Du kan enkelt utvide lokalt BizTalk Server-løsning til skyen på en sikker måte

Tettere integrasjon av lokale BizTalk Server-programmer med Windows Azure Service Bus

Forbedret lisensiering

Justeringer til lisensiering som er rettet mot skyen, inkludert:

Kjøpe fra en leverandør med månedlig betaling (SPLA)

Registrere eksisterende lisensen med en leverandør (lisens mobilitet)

Referanser

BizTalk Server-teambloggen 

Other Languages

English: BizTalk Server 2013

Leave a Comment
  • Please add 2 and 1 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Tord G.Nordahl edited Original. Comment: spelling

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Tord G.Nordahl edited Original. Comment: spelling

Page 1 of 1 (1 items)