فعال کردن Universal Group Membership Caching (fa-IR)

فعال کردن Universal Group Membership Caching (fa-IR)

فعال کردن Universal Group Membership Caching

 

 

 

در یک دومین که در آن دومین کنترولر ویندوز سرور ٢٠٠٣ یا جدیدتر در حال کار میباشد، شما میتوانید از کنسول Active Directory Sites And Services برای پیکربندی universal group membership caching استفاده کنید. شما میتوانید کش caching را بر اساس یک site با استفاده از مراحل زیر فعال کنید :

 

کنسول Active Directory Sites And Services را از منوی Administrative Tools اجرا کنید .

 

Site ای که میخواهید برای آن universal group membership caching را فعال کنید، انتخاب کنید. مانند شکل ٧-٥ که نشان داده شده است .

 

 

 

شکل ٧-٥ Site را برای پیکربندی انتخاب کنید  

 

در پنجره سمت راست، روی NTDS Site Settings کلیک سمت راست کرده و خواص Properties را کلیک کنید. این کار پنجره NTDS Site Settings Properties را نشان میدهد. مانند شکل ٨-٥ که نشان داده شده است .

 

 

 

شکل ٨-٥ پیکربندی universal group membership caching

 

برای فعال کردن universal group membership caching مربوط به Site ، قسمت چک باکس Enable Universal Group Membership Caching را انتخاب کنید .

 

اگر دایرکتوری دارای sites های مختلف باشد، شما میتوانید اطلاعات universal group membership موجود را از یک کش site مشخص با انتخاب آن روی Refresh Cache From  از لیست replicate کنید. با این قابلیت، نیازی نیست اطلاعات universal group membership تولید و سپس replicate شود. آن به صورت ساده از کش sites های دیگر replicate میشود. وقتی شما یک site را مشخص میکنید، اطمینان حاصل کنید که در آن یک گلوبال کاتالوگ سرور در حال کار است .

 

اگر دایرکتوری دارای یک site است و یا شما میخواهید اطلاعات را از یک سرور گلوبال کاتالوگ در نزدیکترین site دریافت کنید، تنظیمات پیشفرض Default را قبول کنید. با این قابلیت، اطلاعات universal group membership ایجاد میشود و سپس اگر هیچ سرور گلوبال کاتالوگی در دسترس نباشد، replicate میشود .

 

وقتی شما پیکربندی universal group membership caching را تمام کردید، OK را کلیک کنید .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

 

 

Leave a Comment
  • Please add 3 and 1 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (2 items)