گام به گام مهاجرت DHCP Server از ویندوز سرور 2003 به ویندوز سرور 2008 (fa-IR)

گام به گام مهاجرت DHCP Server از ویندوز سرور 2003 به ویندوز سرور 2008 (fa-IR)

مقاله زیر در پاسخ به سوالاتی که در زمینه مهاجرت سرویس DHCP از ویندوز 2003 به ویندوز 2008 خواهد بود .
ما قصد داریم به صورت گام به گام عملیات انتقال و مهاجرت سرویس DHCP  از ویندوز سرور 2003 به 2008 را برای شما مرور نماییم

اطلاعات اولیه :
ما از یک سرور ویندوز 2003 نسخه R2 استفاده می کنیم
سرویس DHCP بر روی این کامپیوتر نصب گردیده که و نام این سرور DC-2003R2.contoso.com می باشد
آدرس TCP/IP=192.168.1.150 می باشد

تنظیمات سرویس DHCP بر روی این کامپیوتر بصورت زیر می باشدابتدا ما بایستی پاور شل و دات نت فریم ورک را بر روی ویندوز سرور 2003 خود نصب نماییم .
Windows PowerShell 1.0 Localized Installation Package for Windows Server 2003 and for Windows XP  OR Windows PowerShell 2.0 and Windows Remote Management (WinRM) 2.0 (KB968930)
  1. Microsoft .NET Framework 3.5

بعد از نصب در ویندوز سرور 2003 به منوی Start رفته و از قسمت windows powershell بر روی گزینه windows powershell کلیک کرده و پاور شل را اجرا نمایید .دستور زیر را در خط فرمان پاور شل وارد کنید .(این دستور برای متوقف کردن سرویس DHCP Server می باشد )
Net stop “DHCP Server”بعد از اجرای موفق دستور بایستی پیام زیر را مشاهده کنید
 The DHCP Server services was stopped successfully.


اکنون ما بایستی در سرور جدید خود که از نوع ویندوز سرور 2008 نسخه R2 می باشد استفاده کنیم و بر روی آن رول DHCP را نصب کنیم .

به سرور 2008 لاگین کرده و server manager را اجرا کنید . سپس بر روی قسمت roles رفته و بر روی Add role کلیک نمایید .Select DHCP Server, click Next.رول DHCP را انتخاب و بر روی دکمه ادامه کلیک کنیددر این مرحله اینترفیس شبکه خود را با ادرس 192.168.1.151 انتخاب کنید . با این عمل سرویس DHCP به این کارت شبکه BIND می گردددر ادامه بایستی تنظیمات سرویس DNS خود را نیز انجام دهید . کافیست نام parent domain  خود را وارد کرده و ادرس DNS Server محلی خود را وارد کنید .در صورت نیاز به استفاده از سرویس WINS می توانید انرا پیکربندی کنیدبر روی ادامه کلیک کنیدما قصد استفاده از آدرسهای IP  نسخه 6 را نداریم . بایستی در این قسمت گزینه   Disable DHCPv6 stateless mode for this server, را انتخاب و بر روی دکمه ادامه کلیک کنیددر این قسمت نام کاربری مدیر دامنه خود را که دا��ای حق امتیاز نصب رول می باشد وارد کنید .حال تنظیمات و پیکربندی های سرویس انجام گردید. جهت نصب کامل رول بایستی دکمه install را کلیک نمایید


اکنون شما بایستی قابلیت Windows Server Migration Tools را روی سرور 2008 خود نصب کنید .
server manager را اجرا کرده و بر روی قسمت features راست کلیک کرده و دکمه add features را کیک کنید .
در این قسمت عبارت Windows Server Migration Tools,  را انتخاب و بر روی ادامه کلیک کنید

دکمه install را بفشارید


به منوی start رفته و سپس در بخش Administrative tools گزینه Windows Server Migration Tools را اجرا کنیددر خط فرمان باز شده دستور زیر را اجرا کنید
cd C:\Windows\System32\ServerMigrationTools


برای نمایش فایلهای موجود در پوشه ServerMigrationTools  از دستور LS در خط فرمان استفاده کنید.

برای انتقال DHCP server در حال اجرا بر روی ویندوز سرور 2003 ، شما بایستی یک پکیج توسعه داده شده با استفاده از فرمان زیر ایجاد کنید
.\SmigDeploy.exe /package /architecture x86 /os ws03 /path c:\SMIGDeploy

پوشه SMIGDeploy\SMT_ws03_x86 بصورت صحیح بر روی سیستم شما ساخته خواهد شد .

محتوای داخل پوشه را بررسی کنید


پوشه SMIGDeploy  برباید بر روی DHCP server 2003 کپی شود

در ویندوز سرور 2008 این پوشه را کپی نموده ک%Dw59%Dw59 2F550x0/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/7382.25.png" alt=" ">

پوشه
پ�3c/strong�7 %9" srcوای داخل پوشه ر�8�ته خوای نم�3="http

پوشه
پ�3c/strong7167.30" srcوای داخل پوشه رء8ده �4� بر mig��.ex53er>
پ�le: sol3757.31" srcوای داخل پوشه ر�8%Fد شختقهءr>
پ�le: sol36302" src522http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/2526.27.png">
پ�le: soli781.33" srcوای داخل پوشه ر�8�ءسی %erver-8� ؂53ca 7 �%a/$53ca 7 �%9%2%2�۬ ڎy9�ؤ ش%8�r%3% پوB3تم �F88ده ک%Dw%2%33a-A�yF$53net.microA253ca 7 ک�%��AF شختget-helptyserver-wit5yserveC ڎyA%�%9�ء7 8�
پ�le: sol4571.34" srcوای داخل پوشه ر�8%Fد شخ�%A"A8صور�%AGet- migS8� Featur53e �%r 208ص�%ی DHCP r>


نتیجه اجرا فرمان شما نشان می دهد که عمل انتقال DHCP Server 2003 بصورت موفق انجام و یک valid migration صورت گرفته است


برای گرفتن خروجی از تنظیمات dhcp از سرور 2003 به 2008 یک پوشه در ویندوز سرور 2008 ایجاد کنید . نام این پوشه را بطور مثال DHCPData بگذارید و سپس آنرا به اشتراک گذاشته و مجوز change را بر روی آن تنظیم کنید .دستور زیر را پس از ساخت پوشه اجرا کنید
Export-SmigServerSetting -featureID DHCP -User All -Group -path \\DC-2008R2\DHCPData -Verboseاکنون یک رمز عبور جدید تنظیم کنید

عمل export با موفقیت انجام گردیددر داخل پوشه فایلی به نامsvrmig.mig بوجود آمده که این فایل بایستی در کامپیوتر DHCP Server 2008 R2 ایمپورت شوددستور زیر را جهت حذف کامپیوتر ویندوز سرور 2003 خود اجرا کنید .
Netsh DHCP delete server DC-2003R2.Contoso.com 192.168.1.150پاور شل را در سرور 2008 اجرا و سپس دستور زیر را برای متوقف کردن سرویس DHCP بر روی آن وارد کنید
Net Stop "DHCP Server"حال برای انجام عملیات migration دستور زیر را اجرا کنید
Add-PSSnapin microsoft.windows.servermanager.migrationتنظیمات DHCP را بایستی ایمپورت کنید . برای اجرا و ایمپورت از داخل پوشه DHCPData از دستور زیر استفاده کنید
Import-SmigServerSetting -featureid DHCP -User All -Group -Force -path \\DC-2008R2\DHCPData -Verboseبعد ازا تمام کار دستورات زیر را اجرا نمایید
Set-service DHCPServer –startuptype automaticStart-Service DHCPServerDHCP Server خود را می توانید authorize کنید
Netsh DHCP add server DC-2008R2.Contoso.com 192.168.1.151حال عملیات migration DHCP Server با موفقیت به پایان رسید

 

source
Leave a Comment
  • Please add 7 and 8 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Wikis - Comment List