Replication با Sites متعدد یا گوناگون (fa-IR)

Replication با Sites متعدد یا گوناگون (fa-IR)

Replication با Sites متعدد یا گوناگون 

وقتی sites های مختف وجود دارند، مدل replication مورد استفاده قرار میگیرد که تغییرات را ذخیره کند و سپس آن تغییرات را در صورت لزوم به sites های دیگر ارسال کند. در این مورد، یک دومین کنترولر در site که در آن تغییرات اصلی یا اورجینال ساخته شده، تغییرات را به یک دومین کنترولر در site دیگر ارسال میکند. این دومین کنترولر تغییرات را ذخیره میکند و سپس آن را به همه دومین کنترولرها در site دوم ارسال میکند. در این روش، دومین کنترولری که در آن تغییرات ایجاد شده است با تمام دومین کنترولرهای دیگر بطور مستقیم replication نمیکند. در عوض میتوان با تکیه بر تکنولوژی ذخیره و ارسال store-and-forward اطمینان حاصل کرد که تغییرات در صورت لزوم replicate شده است .

هر طرف از اتصال یک site دارای یک یا چندین سرورهای bridgehead تعیین شده است. سرورهای bridgehead عمل intersite replication را با یکدیگر انجام میدهند. بصورت پیشفرض، intersite replication فشرده سازی compressed و برنامه ریزی scheduled شده است .

فشرده سازی به میزان قابل توجهی ترافیک بین sites ها را کاهش میدهد در حالی که بطور همزمان افزایش پروسس بالایی روی سرورهای bridgehead برای ترافیک بین sites ها احتیاج است. به همین علت، اگر استفاده بالا از پردازنده سرورهای bridgehead یک نگرانی میباشد و شما پهنای باند کافی در اتصالات بین sites ها دارید، ممکن است شما بخواهید فشرده سازی را غیر فعال کنید، که ویندوز سرور ٢٠٠٣ و ویندوز سرور ٢٠٠٨ این اجازه را به شما میدهد .

برنامه ریزی یا زمان بندی scheduling ، زمان مربوط به روز را که ترافیک در سراسر لینکهای site در جریان است را کنترل میکند. با ویندوز سرور ٢٠٠٣ و ویندوز سرور ٢٠٠٨، شما میتوانید اطلاع رسانی notification را برای intersite replication فعال کنید، که اجازه میدهد سرور bridgehead در یک site ، سرور bridgehead در یک site دیگر روی لینک site از تغییرات رخ داده شده، آگاه یا مطلع notify کند. این به دیگر سرورهای bridgehead اجازه میدهد تا بطور مکرر به روز رسانی بیشتر توسط کشیدن این تغییرات از سراسر لینک site ، بدست بیاورند .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 7 and 7 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)