ست کردن مرزهای Site Boundaries (fa-IR)

ست کردن مرزهای Site Boundaries (fa-IR)

ست کردن مرزهای Site Boundaries

شما باید از اتصال بین بخش های شبکه network segments برای تعیین مرزهای site استفاده کنید. هر مکان بیزینس که ارتباطشان با استفاده از لینکهای کند یا غیر قابل اطمینان است باید قسمتی از sites های جداگانه باشند. این بدان معنی است که sites های منحصر به فرد بطور معمول شبکه های محلی local area networks - LANs منحصر به فرد در سازمان را نشان میدهند و لینکهای WAN بین مکانهای بیزنس بطور معمول مرزهای sites ها را نشان میدهند .

تیپ: بطور کلی، یک شبکه سریع دارای حداقل پهنای بند ٥١٢ کیلوبیت بر ثانیه است. برای شما استفاده قابل اعتماد یک بخش شبکه در داخل یک site برای replication اکتیو دایرکتوری، حداقل پهنای باند موجود باید ١٢٨ کیلوبیت بر ثانیه باشد. پهنای باند دردسترس، اشاره به میزان پهنای باندی است که قابل استفاده در اوج ترافیک، بعد از ترافیک نرمال شبکه بکار گرفته شده است .

همانطور که شما مرزهای site را ست و مشخص میکنید، شما باید مشخص کنید که آیا لازم است در آن محل، دومین کنترولر و سایر منابع شبکه را قرار دهید. اگر شما انتخاب نکردید که در یک مکان دور remote location ، یک دومین کنترولر قرار دهید، شما باید مکان دور را به عنوان قسمتی از site موجود قرار دهید. انجام اینکار چندین مزیت دارد، چون بین مکانهای بیزینس replication اکتیو دایرکتوری انجام نمیشود و در آنجا دومین کنترولر راه دوری یا زیر ساختهای اضافی site برای مدیریت وجود ندارد. با این حال، چندین معایب نیز وجود دارد، تمام ترافیک لاگان ز لینک بین مکانهای بیزینس میگذرد و  یوزرها ممکن است لاگان و احراز هویت کند و آهسته به منابع شبکه را تجربه کنند .

در بسیاری موارد، تصمیم به ایجاد یک site جداگانه سبب میشود که سهولت برای یوزر و پهنای باند دردسترس پایین بیاید. اگر شما ارتباطهای سریع و قابل اطمینانی بین sites ها دارید، شما احتیاج به ایجاد site جداگانه برای مکان بیزینس راه دور remote business location ندارید. اگر شما بین مکانهای بیزینس دارای پهنای باند محدودی هستید و میخواهید سهولت کاربر را حفظ کنید، شما احتیاج به ایجاد site جداگانه و قرار دادن دومین کنترولرها و احتمالا سایر منابع شبکه در site دارید. این سبب میشود که کنترل بهتری روی ترافیک شبکه بین sites ها داشته و فرایند لاگان و احراز هویت بهتر میشود .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری


Leave a Comment
  • Please add 7 and 1 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)