اگر تصمیم گرفته اید به یک سرور 2008 از طریق پاورشل ریموت شوید و آنرا به صورت کامندی مدیریت و پیکریندی کنید برای این کار لازم است:

1- به صورت پیش فرض ویژگی ریموت پاورشل در ویندوز غیرفعال است. برای فعال کردن آن میتوانید به سرور لاگین کنید و به صورت لوکالی از کامند زیر استفاده کنید
.
Ps> Enable-PSRemoting

2- سپس کامند زیر را جهت پیکریندی و آنالیز سرویس WinRM در cmd وارد کنید.


WinRM quickconfig

3- با استفاده از کامندی که در زیر گفته شده است شما میتوانید دسترسی یوزرها به پاورشل را ببنید.

PS> Get-PSSessionConfiguration |fl *


4- جهت تغییر پرمیژن برای یوزر یا اضافه کردن یوزر می توانید از این کامند استفاده کنید.

PS> Set-PSSessionConfiguration -Name Microsoft.PowerShell -showSecurityDescriptorUI
5- حالا میتوانید با نام SERVER2 از طریق پاورشل ریموت شوید. کافی است بر روی سیستی که لاگین هستید پاورشل را اجرا کنید و کامند زیر را وارد کنید :

Ps> Enter-PSSession NameServer
Refrence Link : http://blogs.msdn.com/b/powershell/archive/2009/11/23/you-don-t-have-to-be-an-administrator-to-run-remote-powershell-commands.aspx