عملیات Intersite Replication (fa-IR)

عملیات Intersite Replication (fa-IR)

عملیات Intersite Replication

 

 

 

در برابر intrasite replication که روی سرعت تمرکز دارد، intersite replication روی کارایی یا بازده تمرکز دارد. intersite replication برای انتقال replication اطلاعات بین sites ها و در همان حال استفاده کارامد از منابع در دسترس است. برای انجام اینکار، اکتیو دایرکتوری از سرورهای bridgehead تعیین شده و یک پیکربندی پیشفرض زمان بندی و فشرده سازی شده بجای اتوماتیک و فشرده سازی نشده، استفاده میکند .

 

با فشرده سازی، ترافیک replication بین ٨٥ تا ٩٠ درصد فشرده سازی میشود و این بدان معنی است که ١٠ تا ١٥ درصد فشرده سازی نمیشود، که اجازه میدهد replication به طور موثر روی لینک ها با پهنای باند کم انجام شود. فشرده سازی زمانی انجام میشود که ترافیک replication بزرگتر از ٣٢ کیلوبایت باشد .

 

جزء اصلی در اکتیو دایرکتوری که مسئول ساختار intersite replication میباشد، Intersite Topology Generator - ISTG است. وقتی شما یک site را راه اندازی میکنید، اکتیو دایرکتوری در دانش جستجوگر سازگاری Knowledge Consistency Checker - KCC ،  یکی از دومین کنترولرهای site را به عنوان ISTG تعیین میکند. هر site فقط یک ISTG دارد. کار ISTG این است که بهترین راه را برای پیکربندی replication بین sites ها مشخص کند .

 

یک مسئولیت کلیدی ISTG محدود کردن نقاط replication بین sites ها است. در عوض اجازه میدهد تمام دومین کنترولرها در یک site با تمام دومین کنترولرها در site دیگر replicate کنند، ISTG یک تعداد محدود از دومین کنترولرها را به عنوان سرورهای bridgehead تعیین میکند. همیشه replication بین sites ها اینگونه است که یک سرور bridgehead از یک site به سرور bridgehead در site دیگر ارسال میکند. این سبب اطمینان میشود که اطلاعات فقط یکبار بین sites ها replication شده است. زمانی که دومین کنترولرها اضافه یا حذف میشوند، ISTG دوباره توپولوژی را به صورت اتوماتیک بازسازی میکند .

 

ISTG همچنین اشیاء ارتباط که مورد احتیاج برای اتصال سرورهای bridgehead در هر دو طرف یک لینک site است را ایجاد میکند. این سبب میشود که اکتیو دایرکتوری منطقی یک لینک site را نشان دهد. ISTG بطور مداوم اتصالات را مانیتور میکند و زمانی که یک دومین کنترولر، که bridgehead سرور نیز میباشد و دیگر در دسترس نیست، اتصالات جدید ایجاد میکند. در اغلب موارد، بیشتر از یک سرور bridgehead تعیین شده، وجود دارد .

 

replication از طریق سرورهای bridgehead اینگونه کار میکند: تغییرات انجام شده دایرکتوری در یک site از طریق سرورهای bridgehead تعیین شده replicate به دیگر site میشود. سپس سرورهای bridgehead دقیقا تغییرات مربوطه را وارد میکنند (همانطور که در Intrasite Replication توضیح داده شد)، بجز آنکه برای intersite replication ، دو نوع انتقال وجود دارد، یکی RPC over IP و دیگری SMTP میباشد. اگر شما از SMTP برای انتقال استفاده میکنید، SMTP از پورت TCP 25 به صورت پیشفرض استفاده میکند . 

همانطور که شما میتوانید ببینید، در حقیقت intersite replication مربوط با گرفتن تغییرات از یک site به site دیگر از بین لینک site میباشد. با replication برنامه ریزی شده، شما میتوانید زمان های معتبری ست کنید که در آن میتواند replication انجام شود و تکرار replication داخل این وقفه برنامه ریزی شده است. به صورت پیشفرض، وقتی شما intersite replication را پیکربندی میکنید، طوری برنامه ریزی شده که هر ١٨٠ دقیقه در ٢٤ ساعت یک روز رخ دهد. در بسیاری از موارد، شما میخواهید برنامه ریزی پیشفرض را برای یوزرهایی که از لینک استفاده میکنند، تغییر دهید. برای مثال، ممکن است شما بخواهید replication را طوری پیکربندی کنید که هر ٦٠ دقیقه رخ دهد، از ٤ صبح تا ٧ صبح و از ٩ شب تا ٣ صبح، در طول دوشنبه تا جمعه، در حالی که اجازه دهید هر ١٨٠ دقیقه در ٢٤ ساعت یک روز برای شنبه و یکشنبه رخ دهد. این سبب میشود که اجازه دهید پهنای باند بیشتری در طول هفته برای یوزرها و پهنای بیشتری در آخر هفته برای replication باشد .

شما میتوانید intersite replication را از راه های مختلفی بهینه سازی کنید :

فشرده سازی اتوماتیک را غیر فعال کنید اگر شما پهنای باند کافی دارید و نگرانی در مورد استفاده از پروسسور برای فشرده سازی دارید. غیر فعال کردن فشرده سازی، استفاده از منابع را روی سرورهای bridgehead کاهش میدهد در حالی که بطور قابل ملاحظه ای پهنای باند مورد استفاده برای replication را افزایش میدهد .

فعال کردن اطلاع رسانی اتوماتیک automatic notification از تغییرات اجازه میدهد تا به دومین کنترولرها در دو طرف لینک نشان دهد که تغییرات در دسترس هستند. اطلاع رسانی اتوماتیک اجازه میدهد که تغییرات درخواست شود، به جای اینکه دومین کنترولرها تا فاصله بعدی replication صبر کنند .

پیکربندی ارزش های costs لینک site ، پیکربندی اشیاء اتصال connection objects به صورت دستی manually و تعیین سرورهای bridgehead ارجح .

هر کدام از این روش ها، intersite replication را برای سناریو های خاص بهینه سازی میکند، که در مورد جزئیات بیشتر در این فصل صحبت میکنیم. بخش پیکربندی Site Links و Intersite Replication را نگاه کنید .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

 

 

Leave a Comment
  • Please add 8 and 8 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (2 items)