การใช้คำสั่ง Data > Advanced เพื่อหา Unique Listเริ่มจากสั่ง Data > Advanced แล้วกาช่อง Copy to another location กำหนด List range เป็นตารางฐานข้อมูล B2:B19 ซึ่งอยู่ในแนว column เ��ียว (ไม่สามารถใช้หลาย column พร้อมกัน) แล้วเลือก Copy to ไปยังเซลล์ D2 ที่ต้องการคำตอบ โดยอย่าลืมกาช่อง Unique records only ด้านล่างสุด ก็จะได้รายการ Unique List แสดงออกมาให้เห็นในเซลล์ D2:D10

ตามปกติการหา Unique List เป็นงานที่นานๆทีจะทำสักครั้งหนึ่ง พอได้รายการ Unique List แล้วก็จะใช้งานไปอีกนานจนกว่าจะมีรายการแปลกใหม่เพิ่มเข้ามา ดังนั้นการใช้คำสั่ง Advanced Filter แบบ Unique จึงเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกกว่าการสร้างสูตรขึ้นมาใช้เองอย่างมาก แต่อย่าลืมว่าการใช้คำสั่งบนเมนูจะไม่หาคำตอบใหม่ให้หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล