پیکربندی Sites و Subnets

 

وقتی شما طراحی یک site را تمام کردید یا طرح site موجود را تغییر دادید، شما میتوانید از کنسول Active Directory Sites And Services برای پیکربندی sites ها و subnets های لازم استفاده کنید. همه sites ها دارای یک یا چند subnets مرتبط با آن میباشند. آدرس های IP که شما به subnets ها اختصاص دادید، مرزهای تاسیس شده site را مشخص میکند. همانطور که شما sites های اضافی را ایجاد میکنید، شما باید دومین کنترولرهایی که قسمتی از آن sites ها میباشند را مشخص کنید و سپس تعیین کنید که آیا اشیاء دومین کنترولرها به داخل sites ها که با آنها در ارتباط هستند، منتقل کنید .

شما میتوانید کنسول Active Directory Sites And Services را با کلیک کردن Start ، سپس Administrative Tools و Active Directory Sites And Services باز کنید. کنسول Active Directory Sites And Services به یک دومین کنترولری که شما در دومین و forest لاگان کردید بطور پیشفرض متصل میشود. اگر سازمان شما دارای چندین forest میباشد، شما ممکن است که احتیاج به وصل شدن به یک forest دیگر داشته باشید. برای اینکار، روی نود Active Directory Sites And Services کلیک سمت راست کرده، سپس Change Forest را کلیک کنید. در پنجره Change Forest ، نام دومین root در forest ای که میخواهید متصل شوید را بنویسید و سپس OK را کلیک کنید .