Revision #2

You are currently reviewing an older revision of this page.
Go to current version

با سلام

همانطور که وعده داده بودم امروز به شما نحوه ایجاد Dedicated Network  را به شما توضیح میدهم.

برای ساخت این نوع شبکه که در تصویر زیر نیز مشاهده می کنید در Hyper-V ورزن 1 شما گزینه ای برای این نوع پیکر بندی ندارید و باید از طریق اسکریپت این کار را انجام دهید ، اما در ورژن های بعدی به راحتی میتوانید این کار را انجام دهید.


برای این کار شما یک
External switch  جدید ایجاد کنید ، اما تیک Allow management operating system to share this network adapter را بردارید.

اگر شما این تیک را بردارید چه میشود و اگر بر ندارید چه میشود ؟

ابتدا ما تیک را بر نمیداریم و یک External Switch   همانند تصویر زیر ایجاد میکنیم.


سپس به پنجره
Network Connections از قسمت Network and Internet در کنترل پنل می رویم.


همانطور که در تصویر مشاهده می کنید من 4
Network Adapter دارم که یکی از آنها مربوط به کارت شبکه Wi-Fi و دیگری مربوط به Switch Internal و دو تا دیگر مربوط به Switch External است.

حال برویم تیک را بر داریم و ببینیم چه تغییر ایجاد میشود.

هنگامی که اقدام به این کار کنیم با پنجره زیر روبرو میشویم.


که به شما اخطار میدهد که اگر شما تنها یک کارت شبکه دارید که از آن برای اینترنت استفاده میکنید ؛ از این پس قابل استفاده نیست  ،همچنین تنظیمات دستی کارت شبکه از بین می رود. 

در حال حاضر با این کاری نداریم و بر روی Yes کلیک می کنیم در پایان بیشتر در این مورد توضیح میدهیم.

به پنجره Network Connections از قسمت Network and Internet در کنترل پنل می رویم.


همانطور که مشاهده می کنید دیگر کارت شبکه
External Switch  نیست و تنها Network Bridge  قرار دارد.

با این کار ماشین مجازی شما بین یکدیگر  ارتباط دارند و همچنین با خارج از محیط فیزیکی سیستم خود نیز در ارتباط هستند ، که دقیقا به همان شکلی است که در تصویر اول مشاهده می کنید.

در تصویر اول که شما External Switch   را مشاهده کردید برای این بود که شما با تیک زدن Allow management operating system to share this network adapter  اجازه میدهید که این کارت شبکه بین ماشین مجازی و سیستم فیزکی به اشتراک گذاشته شود و بتوان از ان برای هر دو استفاده کرد ؛ بدین ترتیب ماشین مجازی و سیستم فیزیکی به همدیگر ارتباط دارند. اما با برداشتن آن تیک در حقیقت شما تنها پل ارتباطی بین سیستم فیزیکی و ماشین های مجازی  را برداشته اشید و همچنان ارتباط بین ماشین های مجازی و محیط خارج از سیستم فیزیکی برقرار است .

دقت داشته باشید این نوع شبکه برای زمانی که شما تنها یک کارت شبکه دارید ، پیشنهاد نمی شود زیرا ممکن است شما بخواهید به صورت ریموت سرور اصلی که بر روی آن Hyper-V  نصب است را کنترل و پیکر بندی کنید ، و اگر شما نوع شبکه را Dedicated  انتخاب کنید ، دیگر قادر به انجام این کار نیست و برای کوچکترین کارها نیز باید به اتاق سرور بروید.

اما اگر شما دو کارت شبکه داشته باشید به راحتی میتوانید از یکی از انها برای شبکه dedicated   استفاده کنید بدون اینکه نگران ارتباط سیستم فیزیکی یا در حقیقت سرور خود باشید.

موفق باشید

Revert to this revision