Wiki: Hoe tag resultaten filteren met meer dan één tag (nl-NL)

Wiki: Hoe tag resultaten filteren met meer dan één tag (nl-NL)

Deze stappen komen van Craig Lussier.
De URL conventie voor het filteren voor meerdere tags is als volgt:

http://Social.technet.Microsoft.com/wiki/Tags/[tag1]/[tag2]/[tag3]/default.aspx

Hierin vervang je [Label1], enz., met de URL-gecodeerde waarde voor het label.

NOTITIES:
 • Momenteel is er geen limiet gekend voor het aantal tags die u kunt gebruiken. (Zo kan je filteren met veel meer dan drie tags.)
 • Gebruik het plusteken ("+") in de URL om een spatie aan te geven.
 • Gebruik "_2D0_" in de URL om een streepje ("-") aan te geven.
 • Dit geeft u een "En" filter, wat betekent dat telkens wanneerje een label toevoegt,je het resultaat beperkt.
 • Er is momenteel geen oplossing bekend voor "Of" en "Niet" filters in het gebruik van deze methode.

Voorbeeld 1: Je wil graag de Portugese artikels over SQL Server.

Dat betekent dus dat als je alleen artikels wil die de "pt-BR" en "SQL Server" tags bevatten, dan gebruik je deze URL

http://Social.technet.Microsoft.com/wiki/Tags/pt_2D00_BR/SQL+Server/default.aspx

Houd rekening met de volgende symbool-wijzigingen:
 • Een streepje moet gewijzigd in "_2D00_".
 • Een spatie moet worden gewijzigd in een "+".

Voorbeeld 2: Je wil alle SharePoint artikelen die zijn geschreven in het Engels. Dat betekent datje de "en-US" en "SharePoint" tags gebruikt:

http://Social.technet.Microsoft.com/wiki/Tags/SharePoint/en_2D00_US/default.aspx

Voorbeeld 3: je wil alle artikelen die gaan over PowerPivot, Excel, en zijn bekende problemen.
Dat betekent dat je de "PowerPivot", "Excel" en "Known Issues" codes gebruikt:

http://Social.technet.Microsoft.com/wiki/Tags/PowerPivot/Excel/known+issues/default.aspx

Andere talen

Leave a Comment
 • Please add 3 and 1 and type the answer here:
 • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
 • yottun8 edited Revision 3. Comment: Added en-US version.

 • yottun8 edited Revision 4. Comment: Added a tag.

Page 1 of 1 (2 items)