اضافه کردن دومین کنترولر به Sites (fa-IR)

اضافه کردن دومین کنترولر به Sites (fa-IR)

اضافه کردن دومین کنترولر به Sites

 

 

 

بعد از اینکه شما سابنت ها را به یک site مرتبط کردید، هر دومین کنترولری که شما اینستال میکنید به صورت اتوماتیک در داخل site قرار میگیرد، اگر آدرس IP دومین کنترولرها با سابنت های آدرس شبکه منطبق باشد. با این حال، همه دومین کنترولرهایی که قبل از اختصاص سابنت ها به site ، اینستال کردید به به صورت اتوماتیک در یک site قرار نمیگیرند. در این مورد، شما احتیاج دارید به صورت دستی manually دومین کنترولر را به site جدید انتقال دهید. به خاطر داشته باشید انتقال دومین کنترولر از یک site به دیگری، شامل انتقال شی object مرتبط به آن در اکتیو دایرکتوری از یک site به دیگری است. این ارتباطی به اینستال یا demoting کردن دومین کنترولر یا انتقال فیزیکی سرور ندارد .

 

بصورت خودسرانه یک دومین کنترولر را به یک site منتقل نکنید. زمانی یک دومین کنترولر را به یک site منتقل کنید که یک سابنت به آن site مرتبط شده باشد. قبل از اینکه شما بتوانید یک دومین کنترولر را از یک site به دیگری انتقال دهید، شما باید تشخیص دهید که دومین کنترولر در کدام site قرار گرفته است. در کنسول Active Directory Sites And Services ، شما میتوانید با باز کردن site node و سپس باز کردن Servers node آن را مشخص کنید .

 

با استفده از فرمان هم میتوانید اینکار را انجام دهید. فرمان زیر را اجرا کنید :

 

dsquery server -domain DomainName

 

در اینجا، DomainName نام کامل دومین میباشد. بطور مثال، یک لیست از دومین کنترولرهایی که در دومین services.cpandl.com میباشند با فرمان زیر مشخص میشوند :

 

dsquery server -domain services.cpandl.com

 

اگر شما لیست دومین کنترولرهایی که داخل Forest میباشند را میخواهید، از فرمان زیر استفاده میکنید :

 

dsquery server –forest

 

در هر صورت نتیجه خروجی فرمان، یک لیست از نامهای ممتاز distinguished names – DNs دومین کنترولرها میباشد، که شامل اطلاعات پیکربندی site مثل زیر میباشد :

 

"CN=CORPSVR65,CN=Servers,CN=LA-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=cpandl,DC=com "

 

این اطلاعات اضافی ارتباط site با سرور را مشخص میکند. در این مثال، نام site مرتبط LA-First-Site-Name میباشد .

 

گاهی اوقات، شما میخواهید دومین کنترولرها در یک site مشخص را پیدا کنید. شما میتوانید با استفاده از پارامتر -site ، این site را مشخص کنید. در مثال زیر، شما دومین کنترولرهای داخل یک site به نام Seattle-First-Site را میبینید :

 

dsquery server –site Seattle-First-Site

 

خروجی فرمان، یک لیست از نامهای ممتاز distinguished names – DNs دومین کنترولرها در site مشخص میباشد.

 

قبل از آنکه شما یک دومین کنترولر را انتقال دهید، شما باید اطمینان حاصل کنید که مقدار TCP/IP client مناسب مکان جدید میباشد. آدرس IP ، subnet mask ، default gateway و آدرس سرور DNS را چک کنید. اگر دومین کنترولری که منتقل میکنید، یک سرور DNS نیز میباشد، شما باید پیکربندی TCP/IP مربوط به کلاینتها که به صورت استاتیک دومین کنترولر را به عنوان preferred یا alternate DNS server میشناسند، تغییر دهید. شما همچنین باید آدرس IP برای هر DNS delegations یا forwarders که آدرس IP را مرجع قرار داده اند را به روز رسانی کنید. با فعال بودن dynamic update ، سرور رکوردهای host A و host AAAA و name server - NS را به روز رسانی میکند. با این حال شما باید DNS delegations و forwarders را به صورت دستی manually به روز رسانی کنید:

 

مشخص کنید که آیا parent DNS zone یا هر zone دیگر روی این سرور DNS است که شامل یک delegation به سمت این سرور DNS قرار دارد. اگر شامل یک delegation به سمت این سرور DNS میباشد، آدرس IP مربوط در parent domain DNS zone به رکورد NS resource را به روز رسانی کنید تا این سرور DNS را هدف قرار دهد .

 

مشخص کنید که این سرور DNS به عنوان forwarder برای سرورهای DNS دیگر عمل میکند. اگر یک سرور DNS از این سرور DNS به عنوان forwarder استفاده میکند، رکورد NS را در روی سرور DNS تغییر دهید .

 

قبل از آنکه شما یک دومین کنترولر را انتقال دهید، شما باید اطمینان حاصل کنید که آیا آن به عنوان یک سرور preferred bridgehead برای site میباشد، بعدا در این فصل در مورد قرار دادن و تعیین سرورهای Bridgehead صحبت خواهیم کرد. اگر شما یک preferred bridgehead را به site دیگر منتقل کنید، در site جدید به عنوان preferred bridgehead عمل خواهد کرد. اگر سرورهای preferred bridgehead دیگری در این site استفاده نمیشوند، ISTG در این site برای ساپورت از سرورهای preferred bridgehead تغییر انجام میدهد.

 

به همین دلیل، شما یا باید سرور را پیکربندی کنید که یک سرور preferred bridgehead نباشد و یا سرور preferred bridgehead اضافی در site را انتخاب کنید.

 

اگر این سرور آخرین سرور preferred bridgehead در site اصلی در دومین باشد و دومین کنترولرهای دیگر در آن site باشند، ISTG یک سرور preferred bridgehead برای site انتخاب میکند. اگر شما سرورهای preferred bridgehead استفاده میکنید، همیشه بیشتر از یک سرور را به عنوان سرور preferred bridgehead برای site انتخاب کنید. اگر سرور آخرین سرور preferred bridgehead نباشد و این انتقال سبب میشود یک سرور preferred bridgehead در دسترس باشد، شما باید سرور را پیکربندی کنید که سرور preferred bridgehead نباشد یا یک سرور اضافی preferred bridgehead دیگر برای این site انتخاب کنید .

شما میتوانید یک دومین کنترولر به یک site دیگر با استفاده از مراحل زیر منتقل کنید :

در کنسول Active Directory Sites And Services ، دومین کنترولرهای مرتبط با یک site ، در قسمت مربوط به Servers node لیست شده اند . برای تعیین دومین کنترولری که شما میخواهید منتقل کنید، site node را باز کنید، سپس Servers node مربوطه را باز کنید .

روی دومین کنترولری که میخواهد انتقال دهید، کلیک سمت راست کرده و سپس Move را کلیک کنید .

در پنجره Move Server ، روی site ای که میخواهید سرور در آن باشد کلیک کنید، سپس OK را کلیک کنید .

در ویندوز سرور ٢٠٠٨، شما میتوانید دومین کنترولر را با کلیک کردن روی آن و نگه داشتن و سپس کشیدن آن به site مورد نظر منتقل کنید .

سرویس NetLogon که روی دومین کنترولر در حال کار میباشد، اطلاعات جدید site را در ظرف ٦٠ دقیقه در DNS رجیستر میکند. با استفاده از Event Viewer ، شما میتوانید با استفاده از لاگ سیستم مربوط به خطاهای NETLOGON در خصوص رکوردهای SRV در DNS که در یک ساعت گذشته رخ داده، مشاهده کنید. اگر هیچ خطایی وجود نداشته باشد، سرویس NetLogon رکورد SRV را با موفقیت در DNS به روز رسانی کرده است. در غیر اینصورت، Event ID به شماره 5774 مربوط به NETLOGON نشان میدهد رجیستر شدن داینامیک رکوردهای SRV منابع DNS با شکست مواجه شده است و شما احتیاج دارید که این رکورد را به صورت دستی manually به روز رسانی کنید .

 

 

Leave a Comment
  • Please add 2 and 1 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: completed

  • Patris_70 edited Original. Comment: not completed

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
Page 1 of 1 (3 items)