ورود داده های ولی- فرزندی به دینامیک CRM 2011 (fa-IR)

ورود داده های ولی- فرزندی به دینامیک CRM 2011 (fa-IR)

مقدمه


یکی از مهمترین مراحل مهاجرت از سیستم های سنتی به سیستم جدید (CRM 2011) ورود داده هاست. ورود داده ها برای موجودیت های رایج مانند اشخاص و شرکت ها به نوعی ساده است. یکی از سوالات رایج در فروم های مایکروسافت در مورد ورود داده های از نوع ولی- فرزند مانند پیشنهادهای قیمت، سفارش ها و صورت حساب ها است. چنانکه اطلاع دارید زنجیره فروش از سه موجودیت اصلی مطابق شکل زیر تشکیل شده است:

دستورالعمل


 بنابراین، ورود داده ها به نحوی که شامل تمامی فیلدهای ضروری مانند وضعیت ، دلیل وضعیت و محصولات باشد کاری چالش برانگیز است. برای ورود داده ها مراحل زیر را دنبال نمایید:
  • ورود داده های ولی: در این مرحله تمامی داده های مربوط به ولی بایستی در وضعیت اولیه آن ها وارد شوند. بایستی در مورد وضعیت داده ها وقت نمایید. درصورتی که وضعیت یک موجودیت مانند پیشنهاد قیمت را عوض نمایید، در مراحل بعدی نخواهید توانست محصولات و سفارش های مرتبط آن را وارد نمایید. برای مدیریت این مورد بایستی دو فیلد جدید برای وضعیت و دلیل وضعیت ایجاد شود (دو فیلد برای پیشنهاد قیمت، دو فیلد برای سفارش و دو فیلد برای صورت حساب). این فیلدها برای نگهداری وضعیت رکوردها تا انتهای عملیات ورود داده ها استفاده می شود.

در پایان این مرحله، تمامی پیشنهادهای قیمت، سفارش ها و صورت حساب  ها وارد شده و در وضعیت اولیه هستند.
  • ورود محصولات: در این مرحله، بایستی محصولات مربوط به پیشنهادها، سفارش ها و صورت حساب ها وارد شوند. به یاد آورید که تمامی رکوردهای ولی در وضعیت اولیه هستند، بنابراین شما قادر به ورود محصولات آن ها هستید. در غیر اینصورت (map کردن وضعیت) هیچ محصولی را نمی توان وارد نمود.
  • تغییر وضعیت: در این مرحله داده ها وارد شده اند. تنها کار باقی مانده تغییر وضعیت است. شما می توانید وضعیت داده ها را بر اساس اندازه داده ها به سه روش تغییر دهید. برای داده های کم می توانید از گردش های کاری استفاده نمایید. ابتدا یک جست و جوی پیشرفته برای داده های مورد نظر خود بسازید و سپس با استفاده از یک گردش کاری وضعیت ها را از اولیه به وضعیت مورد نظر تغییر دهید.
برای داده هایی که کم نیستند، می توانید از یک پلاگین یا به روز اوری از طریق دیتابیس اقدام نمایید. درصورتی که تمایل داشته باشید پلاگینی برای این منظور ایجاد نمایید می توانید به این لینک مراجعه نمایید. پلاگین می تواند بر اساس یک event جعلی مانند شروع یک مورد آغاز شود. 
روش دیگر برای تغییر وضعیت به روز آوری دیتابیسی است. توجه نمایید که از نقطه نظر مایکروسافت، این روش به روز آوری کار جالبی به حساب نمی آید.در پایان این مرحله تمامی داده ها وارد شده اند و وضعیت های آن ها نیز تغییر داده شده اند. ارتباط بین داده ها ایجاد شده است. بنابراین، رکوردهای وارد شده می توانند در ادامه مراحل مورد استفاده قرار بگیرند.

زبان های دیگر

Leave a Comment
  • Please add 4 and 1 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
Page 1 of 1 (3 items)