زمانی که یک کلاینت درخواست یک دومین کنترولر میکند، روند DC Locator تلاش میکند تا یک دومین کنترولر را در site ای که کلاینت در آن است را پیدا کند. اگر دومین کنترولری در site نباشد، همه دومین کنترولرهای موجود در دومین را برمیگرداند. اگر دومین کنترولر در یک site دیگر به غیر از site کنونی قرار داشته باشد، دومین کنترولر و کلاینت ممکن است به صورت درست ارتباط پیدا نکنند. با ویندوز ویستا یا جدیدتر، با تنظیم گروه پالسی Try Next Closest Site در Default Domain Policy میتواند کمک کند که مطمئن شوید دومین کنترولرهای انتخاب شده برای هر site بهینه سازی شده اند .

تنظیم گروه پالسی Try Next Closest Site سبب میشود که تحت تاثیر قرار دهد کدام دومین کنترولرها از مقدار site link cost استفاده میکنند و در آن قرار دارند تا بوسیله آن نزدیکترین site به site ای که در آن کلاینت قرار دارد مشخص شود. با استفاده از این تنظیم، شما ممکن است قادر به کاهش ترافیک اکتیو دایرکتوری در شبکه باشید و اطمینان حاصل کنید که کلاینت اگر در site خود دومین کنترولر پیدا نکرد، از نزدیکترین site بعدی استفاده کند .

به صورت پیشفرض، ویندوزهای کلاینت قدیمی تر از ویستا، دومین کنترولری که توسط DC Locator بازگردانده شده را ذخیره یا کش cache میکنند. بطور کلی، DC Locator دومین کنترولر کش شده را برای درخواست های بعدی بازمیگرداند. این کش cache فقط زمانی به روز رسانی updated میشود که دومین کنترولر در دسترس نباشد و یا کلاینت ریستارت شود .

از ویندوز های ویستا یا جدیدتر، شما میتوانید از تنظیم گروه پالسی Force Rediscovery Interval برای پیدا کردن دومین کنترولر جدید از زمانی که آخرین دومین کنترولر در کلاینت قرار گرفته شده، استفاده کنید. روی دومین کنترولرهایی که ویندوز سرور ٢٠٠٨ هستند، این تنظیم مجبور میکند به صورت پیشفرض هر ١٢ ساعت (٤٣٢٠٠ ثانیه) محل یک دومین کنترولر جدید را پیدا کند. شما میتوانید این زمان را برای پیدا کردن مجدد با فعال کردن این تنظیم و مشخص کردن مقدار زمان تغییر دهید .

توضیح اضافه: برای ویندوز های قدیمی تر از ویستا از kb939252 استفاده کنید .

هر دو تنظیمات در Default Domain Policy کانفیگ شده است. برای فعال کردن کلاینتها تا در نزدیکترین site دومین کنترولر را پیدا کنند و تنظیم forced rediscovery ، مراحل زیر را دنبال کنید :

Start را کلیک کرده، سپس Administrative Tools و در آخر Group Policy Management را کلیک کنید .

روی forest node دوبار کلیک کنید، سپس روی Domains دوبار کلیک کرده و روی دومینی که میخواهید دوبار کلیک کنید .

روی Default Domain Policy کلیک سمت راست کرده و سپس Edit را کلیک کنید .

در Group Policy Management Editor, به قسمت Computer Configuration/Policies/Administrative Templates/System/Netlogon/DC Locator DNS Records رفته و روی Try Next Closest Site دوبار کلیک کنید، سپس Enabled را کلیک کرده و در آخرOK  را کلیک کنید .

در Group Policy Management Editor, به قسمت Computer Configuration/Policies/Administrative Templates/System/Netlogon/DC Locator DNS Records رفته و روی Force Rediscovery Interval دوبار کلیک کنید و زمان را به ثانیه تنظیم کنید، سپس Enabled را کلیک کرده و در آخرOK  را کلیک کنید .