Merhabalar bu makalemde SCVMM 2012 ile Hyper-V Host larımıza Network Adapter lerini nasıl ekleyeceğimizi göstereceğiz.Bildiğiniz üzere External,Internal ve Private üç ana network adapter bulunmaktadır. External Adapter Sanal Sunucumuzun fiziksel network adapter’ na bağlanmak için oluşturduğumuz ağ kartı dır. Internal Adapter oluşturmuş olduğumuz sanal sunucularımızın birbileri ve anamakine ile haberleşmek için kullandığı ağ kartı dır. Private Adapteroluşturduğumuz sanal sunucular ile haberleşmek için oluşturduğumuz ağ kartıdır.

Şimdi ise SCVMM 2012 ürünümüz ile Hyper-V Host’ umuza bir External Ağ Kartı ekleyerek internete çıkmasını sağlayacağız…

VMM Kolsolumuzdan VMs and Services e geldiğimizde Hyper-V hostumuzu görüyoruz. Host’ umuzun üzerine sağ click yaparak Properties diyoruz ve Özellikler penceresine giriyoruz.

Properties penceresinde bulunan Virtual Networks kısmına geliyoruz. Açılan kısımda gördüğünüz üzere şu anda hiçbir network adaptörüm yok. Ekleyeceğiz. Yukarı gördüğünüz Addbutonu na geliyoruz.

Oluşturacağımız Network Adaptörümüze bir isim veriyoruz.Network binding kısmında hangi tür bir adaptör oluşturacaksak onu seçiyoruz. Yukarıda burada bulunan Adaptör türlerini ve ne işe yaradıklarını söylemiştim. Ben Sunucumu internet’ e çıkartacağım bunun için External‘ ı seçiyorum.

Network Adapter kısmında fiziksel olan network kartımızı seçiyoruz. Host Access kutucuğunuda işaretleyerek oluşturduğumuz diğer hostlara erişime iz veriyoruz. OK diyerek ekleme işlemimizi tamamlıyoruz.

SCVMM bize bir uyarı veriyor, yapılan bu işlemle birlikte network bağlantımın kesileceğinin bana uyarısını veriyor ve devam edip etmiyeceğimizi soruyor. OK diyerek onaylıyoruz.

Artık Hyper-V Host’ umuza External Network Adapter’ ımızı ekledik. Şimdi oluşturduğumuz adaptörümüzü Sanal Bir Makinamıza ekliyoruz. Bu işlemi burada yapmıyacağım daha önce nasıl donanımsal parçalar ekliyeceğinizi anlatmıştım.

Sanal Makinama Oluşturduğum External kartı ekledikden sonra sanal makinamı başlatıyorum……….

Sanal Makinamdan artık internete çıkabiliyor ve diğer hostlara erişim sağlıyabiliyorum.

Böylelikle SCVMM 2012 ile Sanallaştırma Sunucularımıza Network Interface Card‘ lar ekleyebilirsiniz ve sanal sunucularınızı bir birleri ile erişim sağlamalarını sağlayabilirsiniz.