SharePoint 2010: DataSheet View Kullanımı (tr-TR)

SharePoint 2010: DataSheet View Kullanımı (tr-TR)

Sharepoint listeleri içerisinde standard görünümün yanısıra DataSheet View yer almaktadır. Bu görünüm ile liste üzerinde hesaplamalar yapıp listeyi web üzerinden excel gibi kullanabilmekteyiz.

 
Bu işlemin nasıl olduğunu inceleyelim. Örnek olarak Urun isminde ürün adı ve fiyatının olduğu bir listemiz olsun. Bu listeye birkaç deneme kaydı girelim.
 
 
List -> View Format -> Datasheet View seçeneğinden datasheet görünümüne geçiş yapalım.
 
 
Görünüme geçiş yaptıktan sonra üst taraftaki liste görünümü aşağıdaki gibi olacaktır.
 
 
Şimdi bu görünüm üzerinde fiyatları toplayıp Fiyat sütununun altında yazdıralım. Bunun için List Tools -> List -> Datasheet -> Show Totals seçeneğinden toplamları gösterme işlemini açalım.
 
 
Total (toplam) satırı aşağıdaki gibi gelecektir. Bu satırda Fiyat sütununun altına gelip oka tıklayarak yapılacak işlemi seçiyoruz.
 
Seçeneklerden Sum (toplam) seçeneğini seçelim. Bu sayede Fiyat (yani bulunduğu) sütunundaki değerleri seçilen işleme tabi tutup değerini orada gösterecektir.
 
 
Sum seçeneğinis eçtikten sonra hücre içerisinde Fiyat sütununun toplam değeri geldi.
 
 

Leave a Comment
  • Please add 8 and 7 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Richard Mueller edited Revision 2. Comment: Added tag, removed extra space  in tag "SharePoint  2010"

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Richard Mueller edited Revision 2. Comment: Added tag, removed extra space  in tag "SharePoint  2010"

Page 1 of 1 (1 items)