Bu yazımızda Asp.Net MVC ile JQuery Grid’ine nasıl veri yerleştirebileceğimizi inceleyelim.

Projemize başlamadan önce aşağıdaki linkten JQuery Grid dosyalarımızı indirelim. Yeni bir Asp.Net MVC (Empty) Web Application oluşturalım ve bu uygulamada “Scripts” klasörünün altına jqgrid klasörü oluşturalım ve zipten çıkardığımız dosyaları aşağıdaki gibi yerleştirelim.
 
 
Uygulamamızda Action methodumuzda ürün listesi oluşturacağız ve bu listeyi JSon formatına dönüştürüp JQuery ile ekranda göstereceğiz.
 
Öncelikle Models klasörünün altında UrunModel isminde bir ürün modeli oluşturalım.
 
UrunModel.cs
    public class UrunModel
    {
        public int UrunId { get; set; }
        public string UrunAd { get; set; }
        public double Fiyat { get; set; }
    }
 
Verilerimizi gride yerleştirmek için gridin istediği bir veri formatı bulunmaktadır. Ürünlerimizi bu formata göre View’a göndereceğiz. Formatımız için de bir model oluşturalım.
 
JSonGridModel.cs
    public class JSonGridModel
    {
        public int id { get; set; }
        public object[] cell { get; set; }
    }
 
Şimdi HomeController altında Index() Action’ı ve View’ını oluşturalım. Ayrıca bir de Getir_Urunler isminde bir Action oluşturalım fakat bunun View’ını OLUŞTURMAYALIM. Çünkü bu Action’da sadece JQuery ile ürün listesi alma işlemini gerçekleştireceğiz.
 
HomeController.cs
    public class HomeController : Controller
    {
        public ActionResult Index()
        {
            return View();
        }
 
        public ActionResult Getir_Urunler()
        {
            List<UrunModel> urunler = new List<UrunModel>()
            {
                new UrunModel{UrunId = 1, UrunAd = "Kola", Fiyat = 1.5},
                new UrunModel{UrunId = 2, UrunAd = "Meyve Suyu", Fiyat = 1},
                new UrunModel{UrunId = 3, UrunAd = "Su", Fiyat = 0.5},
                new UrunModel{UrunId = 4, UrunAd = "Ayran", Fiyat = 1.5},
                new UrunModel{UrunId = 5, UrunAd = "Gazoz", Fiyat = 1}
            };
 
            var gridData = (from u in urunler
                            select new JSonGridModel
                            {
                                id = u.UrunId,
                                cell = new object[] { u.UrunId, u.UrunAd, u.Fiyat }
                            }).ToArray();
 
            var jSonData = new
            {
                total = 1,
                page = 1,
                records = 5,
                rows = gridData
            };
            return Json(jSonData, JsonRequestBehavior.AllowGet);
        }
 
    }
 
 
Getir_Urunler() Action’ını inceleyelim. Burada List<UrunModel> türünde bir liste oluşturduk. Bunun yerine veritabanından da ürün listesini çekebiliriz. gridData değişkenimizde, az önce bahsettiğimiz durum (gride veri göndermek için verimizi belirli bir formata dönüştürmemiz gerekiyor) gerçekleştirilmektedir. Verimizi JSonGridModel türünde bir diziye dönüştürdük.
 
jSonData değişkenimizde ise geri döndüreceğimiz JSon verimizi belirliyoruz.
 
return Json() methodu ile de verimizi Json formaına dönüştürüyoruz.
 
Şimdi Index.cshtml dosyamıza gidelim ve gride verimizi göstermek için kodlarımızı şu şekilde düzenleyelim.
 
Index.cshtml
@{
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}
<link href="../../Scripts/jqgrid/themes/ui.jqgrid.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="../../Scripts/jqgrid/themes/redmond/jquery-ui-1.8.2.custom.css" rel="stylesheet"
    type="text/css" />
 
<script src="../../Scripts/jqgrid/js/jquery-1.5.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="../../Scripts/jqgrid/js/jquery.jqGrid.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="../../Scripts/jqgrid/src/jqModal.js" type="text/javascript"></script>
<script src="../../Scripts/jqgrid/src/jqDnR.js" type="text/javascript"></script>
 
<script type="text/javascript">
    jQuery(document).ready(function () {
        jQuery("#urunliste").jqGrid({
            url: '/Home/Getir_Urunler/',
            datatype: 'json',
            mtype: 'GET',
            colNames: ['UrunId', 'UrunAd', 'Fiyat'],
            colModel: [
          { name: 'UrunId', index: 'UrunId', width: 100, align: 'left' },
          { name: 'UrunAd', index: 'UrunAd', width: 200, align: 'left' },
          { name: 'Fiyat', index: 'Fiyat', width: 100, align: 'left'}],
            pager: jQuery('#pager'),
            rowNum: 10,
            rowList: [5, 10, 20, 50],
            sortname: 'Id',
            sortorder: "desc",
            viewrecords: true,
            imgpath: './../Content/jqqrid/themes/images',
            caption: 'Ürün Listesi'
        });
    });
</script>
 
<table id="urunliste" class="scroll" cellpadding="0" cellspacing="0"></table>
<div id="pager" class="scroll" style="text-align:center;"></div>
 
1. CSS ve JavaScript dosyalarımızı sayfamıza yüklüyoruz.
2. urunliste isminde bir tablo oluşturuyoruz ve bu tabloya jQuery ile erişiyoruz.
3. url: parametresi ile veriyi alacağımız Action’ı seçiyoruz.
4. datatype: parametresi ile alacağımız veri türünü belirliyoruz (json ya da xml)
5. colNames:  parametresi ile sütunlarımızın isimlerini belirliyoruz.
6. colModel: parametresi ile sütunlarımızın, gelen veriyle bağlantısını oluşturuyoruz.
7. pager: parametresi ile sayfalama alanının nerede olacağı bilgisini belirliyoruz.
8. rowNum: parametresi ile sayfada kaç satır olacağını belirliyoruz.
9. rowList: parametresi ile sayfada kaçar tane satır gösterilebileceğini belirliyoruz.
10. sortname: parametresi ile neye göre sıralama yapılacağını belirliyoruz.
11. sortorder: parametresi ile sıralama türünü belirliyoruz.
12. viewrecords: parametresi ile kayıtların ekranda gösterileceğini belirliyoruz.
13. imgpath: parametresi ile temamızın resim klasörünü belirliyoruz.
14. caption: parametresi ile gridin başlığını belirliyoruz.
 
Projeyi çalıştıralım ve nasıl bir sonuç alacağımızı inceleyelim.
 
 
Chrome Javascript konsolundan ya da FireBug’dan gelen giden verimizi incelediğimizide Javascript’in şu şekilde çalıştığını göreceğiz:
 
Verinin alınması için gidilen yol:
http://localhost:2097/Home/Getir_Urunler/?_search=false&nd=1304260839139&rows=10&page=1&sidx=Id&sord=desc
 
Alınan veri:
{"total":1,"page":1,"records":5,"rows":[{"id":1,"cell":[1,"Kola",1.5]},{"id":2,"cell":[2,"Meyve Suyu",1]},{"id":3,"cell":[3,"Su",0.5]},{"id":4,"cell":[4,"Ayran",1.5]},{"id":5,"cell":[5,"Gazoz",1]}]}

 

Veysel Uğur KIZMAZ
Bilgisayar Mühendisi