بهتر است NTFS از ReFS چهار دلیل که (fa-IR)

بهتر است NTFS از ReFS چهار دلیل که (fa-IR)

چهار دلیل که ReFS از NTFS بهتر است

 Resilient File Systemیک File System جدید است که در windows server 2012 معرفی شده است.در ابتدا قرار بود که به عنوان file systemبرای file server ها مورد استفاده قرار گیرد.به هر حال ، شروع کردن به عنوان file system برای file server ها برای شروع و آغاز کار بود.

 -4پشتیبانی ReFS از File Name ها و File Path های طولانی

 ظرفیت ، تنها یکی از مواردی است که ReFS تغییراتی در آن ایجاد کرده.دیگر شما در نامگذاری فایلها محدود به 255 کارکتر نخواهید بود.نام یک فایل در ReFS   میتواند بالای  32,768 کارکتر Unicodeباشد.همچنین محدودیت full path   size   از 255 کارکتر به 32,768 تغییر کرده  .

قرارداد نامگذاری 8.3 یا همان 8.3 naming دیگر به عنوان قسمتی از اطلاعات فایل ذخیره نمی شود.در اینجا فقط یک نام فایل وجود دارد که میتواند خیلی طولانی باشد  .تغییر دیگر افزایش ذخیره سازی است.درNTFS حداکثر اندازهvolume میتواند  16 Exabyte  (اگزابایت) باشد در حالی که ReFS به شما اجازه داشتن یک volume 262,144   اگزابایتی را می دهد  .

 ReFS -3در کنترل قطع جریان برق بهتر عمل می کند.

 NTFSتمام اطلاعات یک فایل را در یک metadata ذخیره می کند.نام فایل در metadata  ذخیره شده.موقعیت فایل در hard disk در metadataذخیره شده.زمانی که شما یک فایل را تغییر نام می دهید ، در حقیقت metadata را هم تغییر می دهی ReFs هم ، همچنان اطلاعات فایل را در metadata ذخیره می کند.

یک تفاوت بزرگ بین NTFS و ReFS در نحوه update کردن metadata است NTFS .عمل به روز رسانی را به صورت  “in-place” انجام می دهد.به طور مثال metadata  می گوید پوشه جدیدشما  “New Folder ” نام دارد ، سپس شما آن را به  “Download Files” تغییر نام می دهید.زمانی که شما تغییرات را اعمال می کنید، metadata بر روی خودش می نویسد  .در حالی که شما مشغول update کردن disk  هستید ممکن است که یک وقفه در جریان برق رخ دهد ، در این لحظه metadata می تواند تا حدی یا کاملا overwrite شده باشد که این سبب خراب شدن داده ها می شود که  “torn write ” نامیده می شود.در ای شرایط ممکن است که شما دیگر نتوانید به اطلاعاتتان دسترسی داشته باشید  .

 ReFSاطلاعات موجود در metadata را به صورت  “in-place” به روز نمی کند.در عوض ، یک کپی جدید ازmetadata ایجاد می کند و تنها یک بار که این فایل سالم است جایگزین metadata قبلی شده و عملیاتupdate انجام می شود  .بهبود های بیشتری در ReFS برای روش نوشتن در metadata رخ داده است، اما در اغلب قسمت ها هم شاهد تغییراتی در بهبود کارآیی هستیم.این یک راه جدید برای update کردن metadata می باشد که به شما اجازه می دهد اطلاعاتتان را بدون هیچ مشکل یا خرابی در فایل ، بعد از قطع جریان برق recover  کنید  .

 ReFS -2فضاهای ذخیره سازی را بهتر شناسایی و مشکلات را بهتر رفع می کند.


فضاهای ذخیره سازی یک تکنولوژی ذخیره سازی مجازی است.این فضاها منحصرا با ReFS کار نمی کنند اما در صورت کار کردن با هم ، عالی عمل می کنند. ReFS در ترکیب و کار با فضاهای ذخیره سازی قابلیت های بهبود یافته ای دارد.همچنین با توانایی که در ReFS است میتوان برخی از مشخصه های افزونگی که به وسیله فضا های ذخیره سازی ایجاد می شود را کنترل کرد  .
همچنین ReFS را می توان بدون فضاهای ذخیره سازی و برعکس فضاهای ذخیره سازی را بدون ReFS استفاده نمود اما زمانی که از آنها باهم دیگر استفاده کنیم ، هر دوی آنها به صورت موثرتری عمل می کنند.فضاهای ذخیره سازی در mirroring و گسترش کپی های اطلاعات در میان چند physical driveاستفاده می شود.زمانی که این فضاها یک مشکل را حتی در یک قسمت ازاطلاعات خراب پیدا کنند ، اطلاعات خراب شده از drive پاک خواهد شد و یک نسخه سالم از آن اطلاعات که در یک physical driveدیگر موجود می باشد را جایگزین آن میکند  .

ReFS ازchecksums در metadata برای اطمینان از این که اطلاعات خراب نیست ، استفاده می کند.زمانی که فضاهای ذخیره سازی بین دو یا چند کپی ازیک فایل ، عدم تطابق یا ناسازگاری پیدا میکند ، می تواند به checksums های ساخته شده در خود metadata که یک مشخصه در ReFS هستند اعتماد کند.زمانی که یک checksums معتبر شناخته می شود ، داده سالم می تواند به یک physical drive دیگر کپی شود و داده خراب پاک می شود.

بعضی مواقع یک درایو ReFS که به وسیله فضاهای ذخیره سازی کنترل می شود تحت نگهداری روزمره قرار می گیرند که  “scrubbing” نامیده میشود  . Scrubbing یک وظیفه است که روی هر فایل در این فضاها اجرا می شود.اگر در آنجا checksums غیر معتبری پیدا شود ، داده سالم در یک physical drive دیگر که checksums معتبر دارد جایگزی داده خراب می شود. Scrubbing به صورت پیشفرض موجود است اما می تواند رو هر فایل به صورت مجزا پیکربندی و سفارشی شود.

Volume -1های ReFS می توانند در صورت داشتن یک مشکل جبران ناپذیر LIVE بمانند.

با NTFS حتی اگر مقدار کمی از داده ها خراب باشد می توانند سبب مشکلات بزرگی می شود اما با ReFSشما مشکلات خیلی کمتری خواهید داشت.برای مثال زمانی که یک سیستم از فضاهای ذخیره سازی وmirroring استفاده نمی کند یا این که بنا به دلایلی یک قسمت از داده در تمام mirror خراب شود، فقط قسمت خراب شده از volume حذف خواهد شد و خود volume به صورت active خواهد ماند  .

Salvage یا نجات دادن از خطر نابودی حتی می تواند روی یک فایل که خراب است انجام شود.زمانی که داده خراب حذف شد ، volume برگردانده می شود.این فرایند که معمولا دریک سرور انجام می گیرد، در کمتر از یک ثانیه دیسک offline می شود و داده مورد نظر تعمیر می شود و دیسک online می شود.

نتیجه گیری  :

همانند زمانی که NTFS ارائه شد ، ReFS هم در زمان ارائه بهبود هاب اساسی داشته که احتمالا به خاطر ویژگی هایش باعث می شود که جزی معمولی از این صنعت شود .مخصوصا بهبود هایی که در به روزرسانی metadata داشته که به وسیله checksum داده خراب را شناسایی و تعمیر می کند  .

ReFS تا به این زمان قوی ترین file system کمپانی Microsoft بوده ، با قابلیت درونی که دارد زمان و هزینه ownership را برای ما در windows server کاهش داده  .

Leave a Comment
  • Please add 2 and 8 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Comments
  • Patris_70 edited Revision 5. Comment: edited tags and title

  • YahyaZahedi edited Revision 6. Comment: Correct Style

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Revision 5. Comment: edited tags and title

  • YahyaZahedi edited Revision 6. Comment: Correct Style

Page 1 of 1 (2 items)