سلام
در این ویکی قصد داریم به شما نحوه ایجاد ماشین مجازی را نشان دهیم.

در Hyper-V Manager بر روی سرور مورد نظر راست کلیک و بر روی New و سپس Virtual Machine کلیک کنید.شما میتوانید از پنل سمت راست نیز برای ایجاد ماشین مجازی استفاده کنید.در صفحه خوش امد گویی بر روی
Next کلیک کنید .در صفحه
Specify Name and Location نام مناسب برای ماشین مجازی انتخاب کنید. اگر هم میخواهید ماشین مجازی در محلی خارج از مجل پیشفرض نصب شود بر روی Store the virtual machine in a different location کلیک کنید و محل جدید را وارد کنید ،بر روی Next کلیک کنید.
در صفحه Assign Memory میزان رم برای شروع ماشین مجازی را انتخاب کنید. شما در اینجا میتوانید از دینامیک رم استفاده کنید.برای اینکار تیک مربوط به گزینه Use Dynamic Memory for this virtual machine  کلیک کنید. اگر هم خواستید که از حالت ایستا استفاده کنید که تیک مربوطه را برداید. من ترجیم میدهم تا رم را بصورت دینامیک وارد کنم. شما هم هر طور که مایلید وارد کنید و به مرحله بعدی بروید.نکته : تمامی مراجل نیز بعد از پیکر بندی نیز قابل تغیییر می باشد.

در صفحه configure Networking کارت شبکه مناسب را انتخاب کنید و بر روی Next کلیک کنید.در صفحه Connect Virtual Hard Disk به پیکر بندی هارد دیسک این ماشین مجازی می پردازیم.

Create a virtual hard disk

از این گزینه برای ایحاد یک هارد دیسک مجازی جدید استفاده کنید . در قسمت Size اندازه این هارد دیسک را مشخص کنید و اگر می خواهید در محلی غیر از محل پیشفرض نصب شود ، آدرس جدید را وارد کنید.

در این جا ما یک هارد دیسک مجازی جدید با حجم 20 گیگا بایت ایجاد می کنیم. همانطور که مشاهده می کنید هارد دیسک مجازی  تا 64 ترابایت می تواند به خود اختصاص دهد .دقت داشته باشید که فایل های جدید هارد دیسک مجازی با نام .vhdx می باشد.

Use an existing virtual hard disk

از این گزینه برای استفاده از هارد دیسک  مجازی  که قبلا ایجاد کرده اید استفاده می شود.

Attach a virtual hard disk later

از این گزینه برای  اینکه بعدا مشخص کنید که آیا هارد دیسک مجازی ایجاد کنید و یا از هارد دیسکی که قبلا ایجاد شده است کنید

 

  

در صفحه Installation options نحوه نصب سیستم عامل را بر روی این سیستم بررسی می کنید.

Install an operation system later

از این گزینه در زمانی استفاده کنید که میخواهید سیستم عامل را در بعدا نصب کنید.

Install an operation system from a boot CD/DVD-ROM

از این کزینه برا نصب سیستم عامل از روی فایل ایمیج و یا از روی درایور مروبط به دی وی دی رام که دی وی دی سیستم عامل درون آن قرار دارد ، استفادهه کنید.

Install an operation system from a boot floppy disk

از این گزینه برای نصب سیستم از روی دیسک مجازی فلاپی می باشد.

Install an operation system from a network-based installation server

از این گزینه برای نصب سیستم از طریق شبکه می باشد.
گزینه مناسب را انتخاب و بر روی Next کلیک کنید.پس از بررسی تنظیمات بر روی Finish کلیک کنید.


  

پس از پایان پیکربندی خواهید دید که ماشین مجازی به قسمت Virtual machines اضافه شده است .بر روی ماشین مجازی راست کلیک و بر روی Connect کلیک کنید.در پنجره جدید بر روی
Start کلیک کرده تا ماشین مجازی شروع به کار کنید. حال شما اقدام به نصب اولین ماشین مجازی بر روی سیستم خود کنید.پایان