Hyper-V Replica معرفی (fa-IR)

Hyper-V Replica معرفی (fa-IR)

سلام

Replication یعنی ایجاد یک کپی از خود ، در این جا به معنی این است که یک نسخه از خود در Hyper-V سرور دیگری کپی کند. به عبارت دیگر Hyper-V Replica قابلیتی است که به ما اجازه replication  ماشین های مجازی  را بین دو hyper-V سرور می دهد. پیکربندی آن راحت و بدور از هر گونه پیچیدگی است و  شما نیاز به این که منبع ذخیره سازی این دو در یک مکان باشد یا اینکه از یک منبع اشتراکی استفاده کنید ، ندارید. هر نوع ماشین مجازی بدون در نظر گرفتن OS و برنامه ای که بر روی آن نصب است میتواند replicate شود.

شما برای امنیت بیشتر حتی قادر هستید که از چه سرور هایی replicate دریافت کنید ، همچنین میتوانید اطلاعات که بین سرور های replicate میشود را رمز نگاری کنید.Hyper-V Replica بر روی سروها standalone و failover clusters و یا هر دو آنها میتواند به خوبی کار می کند. سرو ها میتوانند از نظر فیزیکی در یک منطقه باشند و یا در نواحی مختلف جغرافیایی باشند. سروها نیاز به این اینکه عضو یک دومین باشند یا حتی اصلا عضو دومین باشند ندارند.





مفاهیم کلیدی

در Hyper-V Replica شما همواره دو سایت دارید .

Primary site : محلی که ماشین مجازی ما به درستی به کار خود ادامه میدهند.

Replica site : محلی است که اطلاعات replicate شده از سمت سایت اصلی را دریافت می کند.

در Primary site یک سرور اصلی فیزیکی وجود دارد که چندین ماشین مجازی بر روی ان اجرا است و در Replica site ماشین های مجازی replicate شده قرار دارند.

بار اول که replication فعال و پیکربندی شد ، یک کپی اولیه از اطلاعات از سمت ماشین مجازی اصلی به سمت ماشین مجازی Replica فرستاده میشود. که به این عملیات replication اولیه گویند. شما میتوانید هم از طریق شبکه این کار را انجام دهید و هم میتوانید با کپی کردن اطلاعات بر روی دستگاه خارجی و سپس انتقال آن به Replica site را انجام دهید.

وقتی replication فعال شد ، تغییرات در ماشین مجازی سایت اصلی از طریق شبکه به صورت زمان بندی شده به سمت ماشین های مجازی Replica انتقال داده میشود . زمان دقیق ان بستگی به بعضی از مسائل مثل توان عملیاتی شبکه بستگی دارد ، اما بطور متوسط replication هر  5 تا 15 دقیقه رخ می دهد .

شما میتوانید عملیات ها را از ماشین مجازی سایت اصلی به ماشین مجازی Replica انقال دهید .  به این عملیات planned failover می گویند. در planned failover ، در ابتدا تغییرات که هنوز replicate نشده ، به ماشین های مجازی در سمت Replica کپی میشوند و سپس ماشین مجازی در سایت اصلی خاموش می شود. بدین ترتیب هیچ اطلاعاتی از بین نمی رود.

بعد از planned failover ، ماشین مجازی Replica حجم کاری را بدست می آورد ، برای این که برای همین ماشین مجازی هم امنیت لازم را داشته باشد ، reverse replication را پیکربندی می کنیم تا تغییرات را به ماشین مجازی در سایت اصلی برگرداند ، البته زمانی که ماشین مجازی آنلاین شد.

یعنی در واقع ماشین مجازی در سایت اصلی میشود ماشین مجازی Replica برای ماشین مجازی که در سایت Replica قرار دارد.

اگر سرور سایت اصلی بر اثر اتفاق غیر منتظره مثل خرابی های سخت افزاری و یا بلایای طبیعی خراب شد. شما میتوانید از ماشین مجازی Replica  برای استفاده از عملیات های استفاده کنید ، که به این unplanned failover گویند.

در unplanned failover امکان اینکه اطلاعات از دست برود ، هست مگر اینکه اطلاعات که آخرین بار کپی شد تغییراتی نداشته باشد .

پایان


Leave a Comment
  • Please add 5 and 6 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Comments
  • YahyaZahedi edited Original. Comment: Corrected Title

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • YahyaZahedi edited Original. Comment: Corrected Title

Page 1 of 1 (1 items)