زمانیکه شما RODC را نصب می کنید، شما باید از حالت نصب پیشرفته Advanced Installation mode استفاده کنید. این حالت به شما اجازه می دهد که Password Replication Policy ، محول کردن مجوزهای  نماینده مدیریتی delegate administrative permissions و نصب از طریق مدیا را تنظیم کنید.

Password Replication Policy کنترل میکند که کدام پسوردها بر روی RODC ای که اینستال میکنید، Replicate شوند. در فصل بعد در مورد " تنظیمات Password Replication Policy " بحث میکنیم، شما می توانید اکانتهای غیرمجاز را تعریف کنید، که پسوردهای آنها هرگز Replicate نشود، و پسوردهای اکانتهای مجاز دائما Replicate شوند.

در راستای مجوزهای نماینده مدیریتی delegate administrative permissions ، شما به یوزر یا گروه خاصی اجازه می دهید که به عنوان ادمین لوکال RODC عمل کند در حالیکه هیچ دسترسی  مدیریتی دیگری در دومین ندارد. برای راحتی مدیریت ، شما باید قبل از گسترش RODC یک گروه جدید برای این هدف خود ایجاد کنید .(برای اطلاعات بیشتر، " اعطای مجوزهای مدیریت Delegating Administrative Permissions " را در فصل بعدی مشاهده کنید).

هنگامی که شما از مدیا نصب می کنید، RODC اطلاعات دایرکتوری را اول از لوکال و یا پوشه های اشتراک گذاشته شده shared folder بجای از روی شبکه به دست میاورد. انجام نصب و راه اندازی RODC از مدیا، ترافیک replication دایرکتوری را در طول شبکه کاهش می دهد. شما باید مدیا را قبل از نصب RODC ایجاد کنید. دنبال روش مورد بحث در "اضافه کردن دومین کنترولر قابل نوشتن با استفاده از مدیا" در فصل ٣، " نصب دومین کنترولر قابل نوشتن" باشید.

شما میتوانید با استفاده از روش مشابه برای دومین کنترولر قابل نوشتن برای ایجاد مدیا های نصب و راه اندازی دومین کنترولر های فقط خواندنی استفاده کنید. در مرحله ٤، به جای تایپ کردن create full ، جمله create rodc را تایپ کنید. از آنجا که شما در حال ایجاد مدیا برای نصب و راه اندازی RODC هستید، پسوردها در دیتا گنجانده نمیشوند.

شما می توانید RODC را به یک دومین با استفاده از نصب nonstaged یا staged اضافه کنید. هنگامی که شما در حال برنامه ریزی برای آماده کردن RODC برای استفاده در شعبه branch office و یا یک نفر در حال نصب RODC در شعبه است، شما به طور معمول از یک نصب nonstaged استفاده میکنید. با نصب nonstaged ، یک ادمین با اعتبار credentials ادمین domainwide ، مراحل نصب را کامل مانند دومین کنترولرهای قابل نوشتن تمام میکند.

طریقه اینستال Staged در دو مرحله انجام میشود. در مرحله اول، یک ادمین با اعتبار credentials ادمین domainwide ، یک اکانت برای RODC در اکتیو دایرکتوری ایجاد میکند. در مرحله دوم، یک یوزر محول delegated user نصب RODC را انجام میدهد. هنگامی که دو نفر مختلف در حال نصب یک RODC باشند، شما از نصب Staged استفاده می کنید.