Revision #1

You are currently reviewing an older revision of this page.
Go to current version

شاید بعد این چند ویکی کوتاه که در مورد مزایای Hyper-V   گفته شد ، شاید شما تصمیم گرفته اید که ماشین مجازی خود را از محیط VMware مثل Esxi 5 به Hyper-V انتقال دهید. برای این کار مایکروسافت یک نرم افزار رایگان به نام Microsoft Virtual Machine Converter را که به اختصار MVMC نامیده میشود .
Microsoft® Virtual Machine Converter (MVMC) Solution Accelerator یک نرم افزار رایگان برای آن دسته از مدیران شبکه ای است که قصد دارند ماشین مجازی مبتنی و هارد دیسک ان ها  از   VMware به Hyper-V تبدیل کنند . MVMC به طور کامل تمام تبدیلات لازم را انجام میدهد. شما با راحتی با چند کلیک این کار را انجام خواهید با من همراه باشید .

 

1-       ابتدا Hyper-V Server  را از لینک زیر دانلود کرده و سپس آن را نصب کنید.
Microsoft Hyper-V Server 2012

2-       سپس یک Virtual Networks در Hyper-V هم نام با سرور مبدا ایجاد کنید برای این کار از Virtual Switch Manager استفاده کنید.

3-       نرم افزار Microsoft Virtual Machine Converter را از لینک زیر دانلود کنید و سپس بر روی سیستمی که به سرور Esxi دسترسی دارد نصب کنید.
Microsoft Virtual Machine Converter Solution Accelerator

نکته : پیشنهاد میشود برای افزایش کارایی این نرم افزار را بر روی همان Hyper-V Server نصب کنید.

4-       MVMC میتوانید ماشین های مجازی که با

ü        vCenter Server 5.0

ü        vCenter Server 4.1

ü        ESXi Server 5.0

ü        ESXi/ESX Server 4.1

ساخته شده اند را تبدیل کند.

5-       MVMC تنها می تواند ماشین های مجازی زیر را تبدیل کند.

ü        Windows Server 2003 Standard Edition with SP2 x86

ü        Windows Server 2003 Standard Edition with SP2 x64

ü        Windows Server 2003 Enterprise Edition with SP2 x86

ü        Windows Server 2003 Enterprise Edition with SP2 x64

ü        Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 x86

ü        Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 x64

ü        Windows Server 2003 R2 Standard Edition with SP2 x86

ü        Windows Server 2003 R2 Standard Edition with SP2 x64

ü        Windows Vista Enterprise x64

ü        Windows Vista Enterprise x32

ü        Windows 7 Enterprise x86

ü        Windows 7 Enterprise x64

ü        Windows 7 Professional x86

ü        Windows 7 Professional x64

ü        Windows 7 Ultimate x86

ü        Windows 7 Ultimate x64

ü        Windows Server 2008 Enterprise x86

ü        Windows Server 2008 Enterprise x64

ü        Windows Server 2008 Datacenter x86

ü        Windows Server 2008 Datacenter x64

ü        Windows Server 2008 R2 Standard

ü        Windows Server 2008 R2 Enterprise x64

ü        Windows Server 2008 R2 Datacenter x64

6-       سپس بر روی MVMC کلیک کنید ، تا پنجره جدید باز  شود در صفحه خوش آمد گویی بر روی Next کلیک کنید تا به صفحه بعد بروید.

7-       در صفحه Source شما باید جزئیات مربوط به اتصال به VMware vCenter Server و ESX serverیا ESXi server را وارد کنید.

ü        در قسمت Address نام سرور و یا IP  آن را وارد کنید.

ü        در قسمت User name نام کاربر مناسب که به سرور دسترسی دارد را وارد کنید.

ü        در قسمت Password پسورد کاربر را وارد کنید.

ü        بر روی Next کلیک کنید.


8-        در صفحه Virtual Machine  شما باید ماشین های مجازی را که بر روی سرور مبدا (VMware ) قرار دارند و می خواهید آنها را تبدیل کنید ، انتخاب کنید.

ü        دقت داشته باشید ماشین مجازی باید در حالت اجرا باشد.

ü        دقت داشته باشید که دیسک بوت این ماشین مجازی ، به VHD بر پایه IDE و بقیه دیسک های تبدیل به SCSI میشوند.

ü        دقت داشته باشید که ماشین مجازی باید حتما VMware tools بر روی آن نصب شده باشد و همچنین عضو دومین باشد.

ü نرم افزار MVMC یک نمونه از این ماشین مجازی را بر اساس Hyper-V و بر اساس تنظیمات ماشین مجازی VMware ایجاد می کند بدون کوچکترین تغییراتی در ماشین مجازی مبدا، البته ماشین مجازی در طول فرایند تبدیل خاموش خواهد شد.

ü         بر روی Next کلیک کنید.9-       در صفحه Virtual Machine Connection نام کاربری و رمز عبور کاربری که عضو گروه administrator میباشد و میتواند به این ماشین مجازی متصل شود را وارد کنید. این کار بخاطر این است که بتواند VMware tools را در سرور مبدا که VMware می باشد را حذف کرد. همانطور که پیشتر اشاره شد این ماشین باید عضو دومین باشد.

ü         در قسمت Virtual machine نام ماشین مجازی را وارد کنید.

ü        در قسمت User name نام کاربری مناسب را وارد کنید.

ü        در قسمت Password پسورد مناسب برای کاربر بالا را وارد کنید.

ü        در قسمت Final state of source virtual machine اگر می خواهید که ماشین مجازی مبدا خاموش و یا روشن شود بعد از تکمیل این تبدیل بر روی On  و یا Off کلیک کنید.

ü        در قسمت Final state of target virtual machine  اگر می خواهید که ماشین مجازی مقصد خاموش و یا روشن شود بعد از تکمیل این تبدیل بر روی On  و یا Off کلیک کنید.

ü        نکته : MVMC همواره قبل از اینکه اقدام به حذف VMware tools کند یک snapshot از ماشین مجازی اصلی در مبدا می گیرد و پس از انجام تبدیلات ان را به حالت اولیه بر می گرداند.

ü        نکته : Remote access باید از طریق Windows Management Instrumentation (WMI) روی ماشین مجازی مبدا فعال باشد.

ü        سپس بر روی Next کلیک کنید.10-    در صفحه Workspace بر روی Browse  کلیک کنید و سپس یک پوشه برای کپی فایل های انتخاب کنید،سپس بر روی Next کلیک کنید.11-    در صفحه Hyper-V Host جزئیات لازم برای اتصال به مقصد(Hyper-V Server ) را وارد کنید .

ü        در قسمت Address نام و یا IP مربوط به Hyper-V Server را وارد کنید.

ü        سپس در قسمت User name یک نام کاربری مناسب انتخاب کنید.

ü        در قسمت Password پسورد مناسب برای این کاربر را وارد کنید.

ü        در قسمت Path بر روی Browse و سپس یک مسیری اشتراکی (UNC) را برای کپی کردن VHD فایل بر روی Hyper-V Server انتخاب کنید.

ü        سپس انتخاب کنید که این هارد دیسک مجازی از نوع Fixed size باشد و یا از نوع Dynamically expanding باشد.


12-    در صفحه Summary جزئیات کار خود را مشاده کنید و در صورت تایید بر روی Finish  کلیک کنید تا تبدیل انجام شود.13-    پس از انجام تبدیلات و فرایند های لازم پنجره Completion نشان داده میشود که نشان دهنده موفقیت امیز بودن عمل تبدیل است بر روی Close کلیک کنید.


14-     شما به درستی توانستید ماشین مجازی خود را انتقال دهید . اگر با مشکلی روبرو شدید در قسمت نظرات بیان کنید تا رسیدگی شود.

15-    موفق و سر بلند باشید.

Revert to this revision