مهاجرت ماشین های مجازی با دسترسی بالا به ویندوز سرور 2012 (fa-IR)

مهاجرت ماشین های مجازی با دسترسی بالا به ویندوز سرور 2012 (fa-IR)

برای انتقال و یا جابجا ماشین های مجازی از یک کلاستر به کلاستر دیگر شما میتوانید از دو ابزار زیر استفاده کنید.

  1.        Windows Server 2012 Cluster Migration Wizard integrated into the Failover Clustering feature
  2.        System Center Virtual Machine Manager 2012 (SCVMM 2012) with Service Pack 1 

در این ویکی ما تمرکزمان بر استفاده از Cluster Migration Wizard تا ماشین های مجازی که برای دستسرسی بالا (Highly Available ) پیکربندی شده اند به  ویندوز سرور 2012  انتقال دهیم. Windows Server 2012 Cluster Migration Wizard یک ابزار قوی و کارآمد برای مهاجرت رول های کلاستر از یک کلاستر مبدا به یک کلاستر مقصد که درون رول  Failover Clustering  ادغام شده است و با فعال کردن آن نیز فعال میشود.

Live Migration ماشین های مجازی از Server 2008 R2 به Server 2012 پشتیبانی نمی شود.  در نتیجه مهاجرت ماشین های مجازی به Server 2012 با سرعت بالا صورت می گیرد ولی بدون لحظی قطعی و یا خاموشی(a zero-downtime ) همراه نیست  و ماشین مجازی خاموش می شود.

1-       ویندوز سرور 2012 را در همه نود های کلاستر جدید نصب کنید و سپس رول Hyper-V و Failover Clustering را فعال کنید.

2-       شبکه و منبع ذخیره سازی ان را پیکر بندی کنید.

3-       یک کلاستر جدید با استفاده از Failover Cluster Manager  ایجاد کنید.

4-       سپس بررسی کنید که ماشین مجازی در حالت اجرا قرار دارند و بر روی CSV قرار دارند.

5-       در ویندوز سرور 2012 به Failover Cluster Manger رفته و بر روی نام کلاستر خود راست کلیک و سپس بر روی بر روی More Actions و سپس بر روی Migrate Roles… کلیک کنید تا پنجره مربوط به انتقال رول و سرویس ها ظاهر شود.6-       در صفحه Before You Begin بر روی Next کلیک کنید.

7-       در صفحه Specify Old Cluster نام و یا IP کلاستر مبدا را وارد کنید و سپس بر روی Next کلیک کنید.8-       سپس شروع به اسکن مبدا (Server 2008R2 ) کرده و منابع قابل انتقال را به شما نشان می دهد ، در صفحه Select Services and Applications ماشین مجازی Demo1 را برای  انتقال انتخاب می کنیم. سپس بر روی Next کلیک کنید. Demo1 نام ماشین مجازی مورد نظر است . 


9-       در صفحه Customize Virtual Machine Networks شما باید کارت شبکه مناسب برای این ماشین مجازی انتخاب کنید. از دکمه View Report میتوانید از گزارشات قبل مهاجرت اطلاع پیدا کنید. در این گزارش اطلاعات مفیدی ارائه شده است که میتواند به شما کمک کند.


10-       در صفحه Confirmation  بررسی کند که پیکر بندی شما درست انجام شده است. سپس بر روی Next کلیک کنید.
11-       در صفحه Migration Services and Applications سرویس های مورد نظر انتقال داده میشود .

12-       در صفحه Summery  همان طور که مشاهده می کنید با موفقیت مهاجرت انجام شده است.13-       حال اگر به Failover Cluster Manager در ویندوز سرور 2012 بروید خواهید دید که یک ماشین مجازی در قسمت Role اضافه شده است که خاموش می باشد.14-       همچنین خواهید دید که در قسمت Disk نیز یک CSV جدید اضافه شده است.

15-       همچنین خواهید دید که در قسمت Disk نیز یک CSV جدید اضافه شده است.

16-       حال ماشین های مجازی مبدا را خاموش کرده و ارتباط LUNs را با سرور 2012 قطع کنید.

17-       سرور 2012 را با دیسک (LUNs ) ارتباط دهید و سپس ماشین مجازی را روشن کنید.


4-       موفق و سربلند باشید.

Leave a Comment
  • Please add 2 and 5 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • YahyaZahedi edited Original. Comment: Added New Content.

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • YahyaZahedi edited Original. Comment: Added New Content.

Page 1 of 1 (1 items)