I- GIỚI THIỆU:

Khi triển khai môi trường hệ thống mạng cho doanh nghiệp, doanh nghiệp cần sử dụng bao nhiêu dịch vụ thì bạn phải cài bấy nhiêu Server vật lý tương ứng. Tại sao không cài chung tất cả các dịch vụ vào cùng Server?

a. Khi cài các dịch vụ vào cùng Server thì bạn phải mở các port tương ứng với các dịch vụ đó. Do đó, hệ thống mạng doanh nghiệp sẽ kém bảo mật.

b. Khi có sự cố xảy ra, bạn rất khó tìm nguyên nhân dịch vụ nào bị lỗi. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

 Tuy nhiên, xu hướng doanh nghiệp hiện nay chuyển hướng sang công nghệ điện toán đám mây. Doanh nghiệp cần bao nhiêu dịch vụ thì sẽ cài bấy nhiêu máy ảo.

Lợi ích của máy ảo:

       - Tiết kiệm được chi phí của doanh nghiệp

       - Quản lý linh hoạt, dễ dàng di chuyển máy ảo từ máy này sang máy khác

       - Backup và restore máy ảo một cách dễ dàng

Nhu cầu đặt ra, IT làm chủ môi trường ảo hóa

Hiện nay, có 2 hãng chuyên về ảo hóa:

1. VMWare: Bao gồm VMWare Workstation (dùng để học và nghiên cứu), VMWare ESX (sử dụng thực tế, có bản quyền)

2. Microsoft: Microsoft Virtual PC (dùng để học và nghiên cứu), Hyper V (sử dụng thực tế , miễn phí, đi kèm từ Windows Server 2008), Virtual Machine Manager (SCVMM).

II –CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1- Cài đặt Hyper-V

2- Khảo sát Hyper-V

     a. Tạo Switch ảo (Virtual Switch)
     b. Tạo đĩa cứng ảo (Virtual Hard Disk)
     c. Xem thông tin đĩa cứng ảo (Inspect Disk)
     d. Chỉnh sửa đĩa cứng ảo
     e. Tạo máy ảo (Virtual Machine)
     f. Tạo Diffrerencing Disk
     g. Tạo Snapshot (Backup trạng thái máy ảo)
     h. Khôi phục Snapshot (Restore máy ảo)

III- TRIỂN KHAI CHI TIẾT:

1- Cài đặt Hyper-V

- Mở Server Manager, bạn chú ý khung bên trái:

     + Dashboard: Hiển thị thông tin tổng quát về server.

     + Local Server: Thông tin về Server bạn đang sử dụng: tên máy, IP của máy, Events, Computer Name, Network Card…

     + All Servers: Tương tự như Local Server, dùng để quản lý tất cả các Server.

     + File and Storage Services: Thông tin về dịch vụ Files và dịch vụ lưu trữ trên Server.

Dong Phuong Nam

- Trên Server Manager, vào menu Manage,chọn Add Roles and Features.

Dong Phuong Nam

 

- Màn hình Before You Begin, nhấn Next.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Installation Type, chọn Role-based or feature-based installation, sau đó bạn nhấn Next.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Server Selection, bạn chọn Select a server from the server pool, sau đó bạn nhấn Next.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Server Roles, bạn đánh dấu chọn vào Hyper-V.

Dong Phuong Nam

- Chương trình sẽ yêu cầu bạn cài đặt thêm một số Features phục vụ cho Role này, bạn nhấn vào nút Add Features.

Dong Phuong Nam

Bạn cần phân biệt khái niệm giữa Roles và Features như sau:

* Roles: phục vụ cho toàn hệ thống . Ví dụ : Active Directory, Web Server. Khi cài Roles thì nó sẽ cần thêm những Features để hỗ trợ.

* Features: chỉ hỗ trợ chức năng trên máy của mình.

- Màn hình Create Virtual Switches, bạn nhấn Next. Các bước còn lại, bạn nhấn Next theo mặc định.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Confirm Installation Selections, bạn đánh dấu chọn vào ô Restart the destination server automatically if required. Do một số Roles đòi hỏi phải khởi động lại máy sau khi cài đặt nên tốt nhất khi cài bất kỳ Roles nào, bạn cũng nên đánh dấu chọn vào ô này.

Dong Phuong Nam

- Hộp thoại Add Roles and Features Wizard, bạn chọn Yes để đồng ý điều khoản tự động khởi động lại máy tính mà không cần thông báo.

Dong Phuong Nam

- Quá trình cài đặt sẽ diễn ra. Sau khi cài xong, bạn kiểm tra sẽ thấy Role Hyper-V.

Dong Phuong Nam

2- Khảo sát Hyper -V

- Máy được cài đặt Hyper-V gọi là Host Hyper V.

- Virtual Switch của Hyper-V gọi là Switch ảo, bản thân máy Host có thể đảm nhận vai trò Switch ảo.

a. Tạo Switch ảo (Virtual Switch):

- Mở Hyper-V Manager, ở khung Actions nằm ở góc phải, bạn nhấn vào mục Virtual Switch Manager.

Dong Phuong Nam

Có 3 loại virtual switch, bao gồm: Private Switch, Internal Switch và External Switch.

+ Private Virtual Switch: chỉ có khả năng kết nối các máy ảo trong cùng 1 Host lại. Khi dựng máy ảo, chương trình sẽ tự động hỏi bạn sẽ dùng Switch nào. Private Switch không dùng trên thực tế được, áp dụng trong môi trường lab (thực hành), cô lập mạng máy ảo với hệ thống mạng bên ngoài.

+ Internal Virtual Switch: giống với Private là các máy ảo không kết nối bên ngoài được. Tuy nhiên nếu chọn Internal thì các máy ảo có thể liên lạc được với máy thật (máy Host). Khi cài đặt Internal Virtual Switch, bạn kiểm tra trên máy Host sẽ thấy có thêm card mạng mới là vEthernet (Internal Network). Dạng này có thể áp dụng trên thực tế.

Dong Phuong Nam

- External Virtual Switch: Được sử dụng nhiều nhất. Là loại virtual switch mà có thể được map vào card mạng vật lý (xài chung với switch thật). Khi tạo External, card mạng sẽ không thể đặt IP được nữa, bạn phải đặt IP ở Connection mới tạo là vEthernet (External Network).

Dong Phuong Nam

Bạn có thể tạo rất nhiều Private và Internal Virtual Switch. Còn External sẽ phụ thuộc vào card mạng thật gắn trên máy Server của bạn.

- Để tạo Switch ảo, bạn nhấn vào Create Virtual Switch.

Dong Phuong Nam

- Ở mục Connection type, bạn chọn dạng Virtual Switch mà bạn muốn tạo, sau đó ở mục Name, bạn đặt tên cho Switch của mình. VD: Private Network. Tương tự bạn tạo thêm Internal NetworkExternal Network.

Dong Phuong Nam

b. Tạo đĩa cứng ảo (Virtual Hard Disk)

Đĩa cứng ảo (Virtual Hard Disk): là file có đuôi *.vhd (trên Windows Server 2008) hoặc *.vhdx (chỉ có trên Windows Server 2012). Nếu bạn chạy *.vhdx thì máy ảo chỉ chạy trên host (máy thật) Windows Server 2012. Ổ cứng ảo trên Windows Server 2012 có những ưu điểm riêng như sau:

+  *.vhdx hỗ trợ dung lượng ổ cứng tối đa 64TB trong khi *.vhd chỉ hỗ trợ dung lượng ổ cứng tối đa 2TB.

+ Ngoài ra, *.vhdx hỗ trợ chịu lỗi tốt hơn khi có sự cố mất điện (lưu theo dạng block).

- Để tạo ổ cứng ảo, bạn tạo folder C:\VM, sau đó lần lượt tạo thêm các thư mục VM1, VM2, VM3 trong C:\VM

Dong Phuong Nam

- Quay lại Hyper-V Manager, bạn nhấn chuột phải lên tên máy tính. Sau đó chọn và chọn Hard Disk…

Dong Phuong Nam

- Màn hình Choose Disk Format, bạn chọn định dạng cho ổ cứng của mình.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Choose Disk Type, bạn lựa chọn kiểu đĩa cứng ảo.

Dong Phuong Nam

Ví dụ: Bạn có dung lượng đĩa cứng tối đa 100 GB

 

Fixed Size

Dynamically expanding

Differencing

Ý nghĩa

Khi tạo ra đĩa cứng, file này luôn là 100 GB, cố định và không thay đổi, bạn chưa xài cũng mất 100GB. Nếu xài hết 100 GB thì sẽ không xài được nữa.

Khi tạo đĩa cứng, file này chỉ có khoảng mấy chục KBs. Khi cài đặt dữ liệu thì dung lượng sẽ tăng. Nếu vượt 100 GB thì sẽ không xài được nữa.

Chỉ dùng để lưu các sự thay đổi trên máy ảo. Tuy nhiên nó không thể chạy độc lập, nó phụ thuộc vào 1 đĩa khác gọi là Parent (hay Base).

Ưu điểm

- Cho hiệu năng nhanh hơn

- Tự chủ được dung lượng trên máy host.

 

Bạn xài bao nhiêu thì dung lượng tốn bấy nhiêu.  

Sử dụng cho nhiều máy, tiết kiệm dung lượng.

- Quay lại màn hình Choose Disk Type, bạn chọn Dynamically expanding.

- Màn hình Specify Name and Location, ở mục Name, bạn đặt tên cho ổ cứng của mình, vd: Base2012.vhd. Tiếp theo ở mục Location, bạn nhấn vào nút Browse, sau đó bạn trỏ đường dẫn đến nơi cần lưu đĩa cứng ảo của mình, ở đây bạn lưu vào thư mục C:\VM\.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Configure Disk, bạn chọn Create a new blank virtual hard disk. Ở mục Size, bạn thiết lập dung lượng cho đĩa cứng ảo của mình.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Completing the New Virtual Hard Disk Wizard, bạn kiểm tra lại thông tin về đĩa cứng ảo của mình, sau đó nhấn Finish.

Dong Phuong Nam

c. Xem thông tin đĩa cứng ảo (Inspect Disk)

- Sau khi tạo xong, để xem thông tin đĩa cứng ảo, trong cửa số Hyper-V Manager, ở khung Action nằm ở góc phải, bạn nhấn vào mục Inspect Disk.

Dong Phuong Nam

- Tiếp theo bạn trỏ đường dẫn đến đĩa cứng ảo mà bạn muốn xem thông tin. Chương trình sẽ hiển thị thông tin chi tiết về đĩa như

+ Format: Định dạng đĩa cứng ảo: vhd hay vhdx

+ Type: Loại đĩa cứng ảo: Dynamically expanding, Differencing hay Fixed Size

+ Location: Nơi chứa đĩa cứng ảo

+ Current File Size: Kích thước dung lượng đĩa hiện tại

+ Maximum Disk Size: Dung lượng tối đa của đĩa

Dong Phuong Nam

d. Chỉnh sửa đĩa cứng ảo

- Để chỉnh sửa đĩa cứng ảo, trong cửa số Hyper-V Manager, ở khung Action nằm ở góc phải, bạn nhấn vào mục Inspect Disk.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Locate Virtual Hard Disk, ở mục Location, bạn nhấn nút Browse và trỏ đường dẫn đến đĩa cứng ảo mà bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấn Next.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Choose Action, bạn lựa chọn hành động dành cho đĩa cứng của mình.

Dong Phuong Nam

+ Compact: Tăng vùng trống còn lại trên đĩa, không thay đổi dung lượng tối đa. VD: Đĩa tối đa 127 GB, đã dùng 100 GB, như vậy vùng trống của bạn còn 27GB. Chức năng Compact là nó sẽ sắp xếp đĩa (defragment disk) ở vùng đã dùng (100 GB) để tăng dung lượng cho vùng trống (27 GB). Đây được gọi là chức năng chống phân mảnh trên đĩa cứng ảo.

+ Convert: Để chuyển đổi qua lại giữa định dạng vhd và vhdx. Chương trình sẽ tạo ra 1 file mới với định dạng mà bạn muốn chuyển đổi (không xóa file cũ).

+ Expand: Nới rộng dung lượng tối đa của đĩa cứng ảo.  

e/ Tạo máy ảo (Virtual Machine)

Chuẩn bị: file ISO cài đặt Windows Server 2012

- Chuột phải lên host, bạn chọn New, sau đó chọn Virtual Machine…

Dong Phuong Nam

- Màn hình Specify Name and Location, ở mục Name, bạn đặt tên cho máy ảo của mình: Windows Server 2012-1. Tiếp theo bạn đánh dấu chọn vào ô Store the virtual machine in a different location, sau đó bạn nhấn nút Browse và trỏ đường dẫn đến thư mục cần lưu máy ảo.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Assign Memory, ở mục Startup memory, bạn thiết lập RAM cho máy ảo (phụ thuộc vào RAM của máy thật). Ngoài ra, bạn có thể quy định RAM được thiết lập trong khoảng nào bằng cách đánh dấu chọn vào ô Use Dynamic Memory for this virtual machine.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Configure Networking, ở mục Connection, bạn chọn Virtual Switch mà bạn đã tạo, trong bài lab này bạn chọn External Network.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Connect Virtual Hard Disk, bạn chọn Use and existing virtual hard disk, bạn nhấn nút Browse và trỏ đường dẫn đến đĩa cứng ảo mà chúng ta đã tạo ở trên.

Dong Phuong Nam

- Cuối cùng sau khi tạo xong, bạn nhấn nút Finish.

- Bước tiếp theo, chúng ta sẽ gắ CD/DVD vào máy ảo. Chuột phải lên máy ảo vừa tạo, chọn Settings.

Dong Phuong Nam

- Ở cột bên trái, bạn chọn DVD. Sau đó ở khung bên phải, bạn chọn Image File và trỏ đường dẫn đến file ISO cài đặt Windows Server 2012. Cuối cùng bạn nhấn Apply và OK.

Dong Phuong Nam

- Đến đây bạn đã tạo xong máy ảo. Bạn nhấn chuột phải vào máy ảo vừa tạo, chọn Start, sau đó nhấn double click vào máy ảo và bắt đầu cài Windows Server 2012 (cài phiên bản Windows DataCenter 2012 with GUI)

Dong Phuong Nam

* Một số phím tắt trên máy ảo

- Ctrl + Alt + End ( thay thế Ctrl + Alt + Delete)

- Ctrl+ Alt + Pause (Break) (Phóng to toàn màn hình)

- Để Shutdown máy ảo, bạn nhấn chuột phải vào máy ảo, chọn Shutdown.

Dong Phuong Nam

- Quan sát sẽ thấy cột State ở máy ảo là Off nghĩa là quá trình tắt máy thành công.

Dong Phuong Nam

f. Tạo Diffrerencing Disk

Giả sử bạn có 3 máy ảo VM1, VM2 và VM3. Bạn đã cài Windows Server 2012 trên máy ảo VM1. Sếp yêu cầu máy ảo VM2 và máy ảo VM3 cũng phải được cài Windows Server 2012.

http://blogs.technet.com/blogfiles/windows_vpc/WindowsLiveWriter/VirtualHardDisksVHDsinWindowsVirtualPC_93F8/Fig.%201_2.jpg

Nếu copy ổ cứng máy ảo thì hơi tốn công và tốn dung lượng. Vậy có cách nào dùng 1 đĩa cứng mà có thể sử dụng chung cho cả 3 máy không? Thực tế thì 1 đĩa cứng không thể gắn vào 3 máy được, cho nên chúng ta cần sử dụng Differencing Disk dùng để lưu các sự thay đổi trên máy ảo.

3 máy ảo: VM1, VM2, VM3, tạo ra 3 ổ cứng ảo loại Differencing, sau đó câu vào đĩa Base. Như vậy khi máy nào có sự thay đổi thì đĩa cứng cũng được lưu trữ. Nhược điểm của Differencing Disk là nếu đĩa Base chết thì toàn bộ đĩa cứng trên các máy ảo sẽ chết.

- Quay lại Hyper-V Manager, chuột phải lên Host, chọn New, sau đó chọn Hard Disk.

- Màn hình Choose Disk Format, bạn chọn định dạng đĩa cứng ảo là VHD.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Choose Disk Type, bạn chọn loại đĩa cứng là Differencing.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Specify Name and Location, ở mục Name bạn đặt tên cho đĩa cứng ảo của mình: Disk1.vhd. Tiếp theo ở mục Location, bạn nhấn vào nút Browse và trỏ đường dẫn đến thư mục lưu ổ cứng của mình, trong bài lab này, bạn lưu vào địa chỉ: C:\VM\VM1.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Configure Disk, lúc này bạn nhấn nút Browse và trỏ đường dẫn đến đĩa Parent (hay còn gọi là đĩa Base)

Dong Phuong Nam

- Màn hình Summary, bạn kiểm tra lại thông tin và nhấn nút Finish.

Dong Phuong Nam

- Bước tiếp theo, chúng ta sẽ gỡ bỏ đĩa cứng ảo trên máy VM1 ra và gắn đĩa cứng ảo Disk1.vhd vừa mới tạo vào. Bạn nhấn chuột phải vào máy ảo, chọn Settings.

- Ở cột bên trái, bạn tìm đến mục Hard Drive. Sau đó bạn nhìn sang khung bên phải, mục Virtual hard disk, bạn nhấn nút Browse và trỏ đường dẫn đến đĩa cứng ảo Disk1.vhd mà bạn vừa mới tạo. Cuối cùng, bạn nhấn nút ApplyOK.

Dong Phuong Nam

- Bạn nhấn chuột phải vào máy ảo, chọn Start. Kiểm tra thấy máy ảo khởi động Windows thành công.

Dong Phuong Nam

- Tắt máy ảo, bạn dùng tính năng Inspect Disk, ghi chú lại dung lượng của đĩa Base và đĩa cứng ảo của máy ảo 1

Disk 1: 332 KB

Disk Base: 8,409,356 GB

- Khởi động máy ảo, chép dung lượng bất kỳ vào. Sau đó kiểm tra lại dung lượng của ổ đĩa ảo (Disk 1) sẽ thấy tăng lên, ổ đĩa Base ko thay đổi (Cấu trúc của Differencing).

Disk 1: 285,496 KB

Disk Base: 8,409,356 GB

- Tương tự bạn hãy tạo thêm Disk2.vhdDisk3.vhd (Dạng đĩa Differencing) cùng gắn vào 1 đĩa Base duy nhất. Tạo 2 máy ảo VM2 và VM3, máy ảo sẽ sử dụng ổ đĩa tương ứng. Khởi động cả 3 máy cùng lúc. Như vậy chứng minh được 1 đĩa base xài được cho nhiều differencing.

Lưu ý: Không thay đổi kích thước đĩa Base khi sử dụng Differencing.

g/ Tạo Snapshot (Backup trạng thái máy ảo):

Snapshot máy ảo: Trả máy ảo về tình trạng như lúc ban đầu

- Chuột phải vào máy ảo mà bạn muốn Backup, chọn Snapshot.

Dong Phuong Nam

- Bạn sẽ nhìn thấy Snapshot vừa tạo ở khung Snapshot. Bạn có thể tạo nhiều Snapshot. Muốn đổi tên Snapshot, bạn nhấn chuột phải vào Snapshot, chọn Rename để thay đổi tên

Dong Phuong Nam

h/ Khôi phục Snapshot (Restore máy ảo)

- Cách 1: Chuột phải vào máy ảo, chọn Revert. Máy ảo trả về trạng thái trước 1 snapshot.

- Cách 2: Chuột phải vào Snapshot cần khôi phục, chọn Apply. Máy ảo sẽ được trả lại tại thời điểm lúc bạn snapshot

Dong Phuong Nam


MCT Đồng Phương Nam